Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Thủ đô: Thứ 5 ngày 08-02-2018 - XSMB

Giải ĐB 68975
Giải nhất 46361
Giải nhì 13926 - 61553
Giải ba 61860 - 29629 - 26470 - 25479 - 96825 - 85955
Giải tư 7862 - 7148 - 7044 - 0127
Giải năm 1577 - 5752 - 2821 - 3211 - 8941 - 4515
Giải sáu 676 - 983 - 513
Giải bảy 98 - 15 - 38 - 85
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
11 - 13 - 15[2] - 21 - 25 - 26 - 27 - 29 - 38 - 41 - 44 - 48 - 52 - 53 - 55 - 60 - 61 - 62 - 70 - 75 - 76 - 77 - 79 - 83 - 85 - 98

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 08-02-2018 - XSAG

Giải tám 61
Giải bảy 669
Giải sáu 9416 - 3251 - 9769
Giải năm 7169
Giải tư 78480 - 28374 - 82998 - 27332 - 25608 - 03976 - 60376
Giải ba 52209 - 33356
Giải nhì 45590
Giải nhất 19428
Giải đặc biệt 041393
Hai số cuối của các giải An Giang:
08 - 09 - 16 - 28 - 32 - 51 - 56 - 61 - 69[3] - 74 - 76[2] - 80 - 90 - 93 - 98

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 08-02-2018 - XSBDI

Giải tám 43
Giải bảy 173
Giải sáu 9399 - 3467 - 1386
Giải năm 2361
Giải tư 42172 - 38595 - 08877 - 67427 - 56841 - 08100 - 16238
Giải ba 72226 - 37756
Giải nhì 57713
Giải nhất 66877
Giải đặc biệt 450787
Hai số cuối của các giải Bình Định:
00 - 13 - 26 - 27 - 38 - 41 - 43 - 56 - 61 - 67 - 72 - 73 - 77[2] - 86 - 87 - 95 - 99

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 08-02-2018 - XSBTH

Giải tám 95
Giải bảy 882
Giải sáu 3668 - 2042 - 4531
Giải năm 2910
Giải tư 21014 - 06219 - 95925 - 71911 - 60447 - 62682 - 51608
Giải ba 20152 - 74711
Giải nhì 92818
Giải nhất 07704
Giải đặc biệt 786590
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
04 - 08 - 10 - 11[2] - 14 - 18 - 19 - 25 - 31 - 42 - 47 - 52 - 68 - 82[2] - 90 - 95

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 08-02-2018 - XSQB

Giải tám 35
Giải bảy 361
Giải sáu 2932 - 2236 - 3363
Giải năm 3173
Giải tư 64488 - 07742 - 95016 - 82379 - 54196 - 15110 - 43480
Giải ba 41137 - 90247
Giải nhì 16495
Giải nhất 36900
Giải đặc biệt 316232
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 10 - 16 - 32[2] - 35 - 36 - 37 - 42 - 47 - 61 - 63 - 73 - 79 - 80 - 88 - 95 - 96

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 08-02-2018 - XSQT

Giải tám 19
Giải bảy 461
Giải sáu 8060 - 7094 - 4360
Giải năm 6320
Giải tư 06117 - 70500 - 41111 - 88541 - 39796 - 48172 - 54013
Giải ba 19041 - 08305
Giải nhì 27547
Giải nhất 38141
Giải đặc biệt 576171
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
00 - 05 - 11 - 13 - 17 - 19 - 20 - 41[3] - 47 - 60[2] - 61 - 71 - 72 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 08-02-2018 - XSTN

Giải tám 92
Giải bảy 931
Giải sáu 5278 - 2450 - 6878
Giải năm 1234
Giải tư 32477 - 45734 - 37535 - 78903 - 71238 - 11106 - 91653
Giải ba 91458 - 98261
Giải nhì 01205
Giải nhất 25099
Giải đặc biệt 086030
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
03 - 05 - 06 - 30 - 31 - 34[2] - 35 - 38 - 50 - 53 - 58 - 61 - 77 - 78[2] - 92 - 99

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 5 ngày 08-02-2018

Bộ số thứ nhất 9
Bộ số thứ hai 78
Bộ số thứ ba 272