Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Thủ đô: Thứ 7 ngày 09-09-2017 - XSMB

Giải ĐB 41715
Giải nhất 60783
Giải nhì 92453 - 45787
Giải ba 37622 - 64127 - 96637 - 68968 - 74333 - 39553
Giải tư 9174 - 9122 - 6489 - 9332
Giải năm 0143 - 0363 - 5606 - 4472 - 7424 - 8367
Giải sáu 763 - 941 - 719
Giải bảy 31 - 62 - 09 - 97
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
06 - 09 - 15 - 19 - 22[2] - 24 - 27 - 31 - 32 - 33 - 37 - 41 - 43 - 53[2] - 62 - 63[2] - 67 - 68 - 72 - 74 - 83 - 87 - 89 - 97

Kết quả Xổ số Bình Phước: Thứ 7 ngày 09-09-2017 - XSBP

Giải tám 54
Giải bảy 688
Giải sáu 2394 - 1890 - 7852
Giải năm 5109
Giải tư 46732 - 08271 - 61683 - 55875 - 58455 - 59943 - 87346
Giải ba 03188 - 49437
Giải nhì 23264
Giải nhất 20221
Giải đặc biệt 959188
Hai số cuối của các giải Bình Phước:
09 - 21 - 32 - 37 - 43 - 46 - 52 - 54 - 55 - 64 - 71 - 75 - 83 - 88[3] - 90 - 94

Kết quả Xổ số Đà Nẵng: Thứ 7 ngày 09-09-2017 - XSDNG

Giải tám 96
Giải bảy 707
Giải sáu 8011 - 5041 - 4371
Giải năm 1026
Giải tư 96032 - 30867 - 38884 - 77540 - 50311 - 01430 - 84366
Giải ba 15418 - 01863
Giải nhì 89892
Giải nhất 02232
Giải đặc biệt 351022
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 11[2] - 18 - 22 - 26 - 30 - 32[2] - 40 - 41 - 63 - 66 - 67 - 71 - 84 - 92 - 96

Kết quả Xổ số Đắc Nông: Thứ 7 ngày 09-09-2017 - XSDNO

Giải tám 06
Giải bảy 757
Giải sáu 1498 - 7044 - 3547
Giải năm 6741
Giải tư 62946 - 73812 - 43350 - 29154 - 47588 - 92933 - 07206
Giải ba 06348 - 49946
Giải nhì 36195
Giải nhất 03073
Giải đặc biệt 690575
Hai số cuối của các giải Đắc Nông:
06[2] - 12 - 33 - 41 - 44 - 46[2] - 47 - 48 - 50 - 54 - 57 - 73 - 75 - 88 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Hậu Giang: Thứ 7 ngày 09-09-2017 - XSHG

Giải tám 96
Giải bảy 047
Giải sáu 6623 - 4183 - 3593
Giải năm 8664
Giải tư 28188 - 14209 - 60660 - 31696 - 35248 - 66856 - 96863
Giải ba 32326 - 87342
Giải nhì 20260
Giải nhất 01148
Giải đặc biệt 531323
Hai số cuối của các giải Hậu Giang:
09 - 23[2] - 26 - 42 - 47 - 48[2] - 56 - 60[2] - 63 - 64 - 83 - 88 - 93 - 96[2]

Kết quả Xổ số Long An: Thứ 7 ngày 09-09-2017 - XSLA

Giải tám 59
Giải bảy 087
Giải sáu 0343 - 4543 - 3167
Giải năm 9689
Giải tư 29793 - 56963 - 80158 - 26923 - 02622 - 76209 - 33569
Giải ba 69233 - 34650
Giải nhì 21674
Giải nhất 37813
Giải đặc biệt 696357
Hai số cuối của các giải Long An:
09 - 13 - 22 - 23 - 33 - 43[2] - 50 - 57 - 58 - 59 - 63 - 67 - 69 - 74 - 87 - 89 - 93

Kết quả Xổ số Quảng Ngãi: Thứ 7 ngày 09-09-2017 - XSQNG

Giải tám 51
Giải bảy 723
Giải sáu 2115 - 7649 - 6293
Giải năm 1647
Giải tư 44873 - 50013 - 00095 - 86224 - 36002 - 61788 - 22997
Giải ba 90021 - 26442
Giải nhì 29863
Giải nhất 39469
Giải đặc biệt 312912
Hai số cuối của các giải Quảng Ngãi:
02 - 12 - 13 - 15 - 21 - 23 - 24 - 42 - 47 - 49 - 51 - 63 - 69 - 73 - 88 - 93 - 95 - 97

Kết quả Xổ số TP.HCM: Thứ 7 ngày 09-09-2017 - XSHCM

Giải tám 29
Giải bảy 571
Giải sáu 9094 - 0628 - 6396
Giải năm 2500
Giải tư 45671 - 81673 - 45037 - 44277 - 45996 - 35190 - 96676
Giải ba 09605 - 09449
Giải nhì 44946
Giải nhất 98392
Giải đặc biệt 609622
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 05 - 22 - 28 - 29 - 37 - 46 - 49 - 71[2] - 73 - 76 - 77 - 90 - 92 - 94 - 96[2]

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 7 ngày 09-09-2017

Bộ số thứ nhất
Bộ số thứ hai 61
Bộ số thứ ba 285

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 09-09-2017

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 14
Bộ số thứ năm 24
Bộ số thứ sáu 31