Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 15-02-2018 - XSAG

Giải tám 58
Giải bảy 059
Giải sáu 0458 - 5329 - 6816
Giải năm 4290
Giải tư 02551 - 58886 - 67680 - 13515 - 11885 - 82516 - 06026
Giải ba 28624 - 99843
Giải nhì 38374
Giải nhất 78689
Giải đặc biệt 351215
Hai số cuối của các giải An Giang:
15[2] - 16[2] - 24 - 26 - 29 - 43 - 51 - 58[2] - 59 - 74 - 80 - 85 - 86 - 89 - 90

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 15-02-2018 - XSBDI

Giải tám 78
Giải bảy 627
Giải sáu 4072 - 0246 - 6892
Giải năm 5070
Giải tư 17553 - 90118 - 03957 - 06611 - 61742 - 04272 - 51433
Giải ba 97244 - 50965
Giải nhì 98931
Giải nhất 90476
Giải đặc biệt 668303
Hai số cuối của các giải Bình Định:
03 - 11 - 18 - 27 - 31 - 33 - 42 - 44 - 46 - 53 - 57 - 65 - 70 - 72[2] - 76 - 78 - 92

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 15-02-2018 - XSBTH

Giải tám 12
Giải bảy 890
Giải sáu 8905 - 5501 - 4923
Giải năm 7109
Giải tư 71096 - 00705 - 92598 - 83742 - 34502 - 71962 - 81046
Giải ba 60598 - 47362
Giải nhì 53183
Giải nhất 67038
Giải đặc biệt 472855
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
01 - 02 - 05[2] - 09 - 12 - 23 - 38 - 42 - 46 - 55 - 62[2] - 83 - 90 - 96 - 98[2]

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 15-02-2018 - XSQB

Giải tám 97
Giải bảy 843
Giải sáu 1009 - 6074 - 5410
Giải năm 0452
Giải tư 16843 - 78429 - 89371 - 65754 - 91361 - 66820 - 10990
Giải ba 18539 - 37106
Giải nhì 69028
Giải nhất 84389
Giải đặc biệt 290528
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06 - 09 - 10 - 20 - 28[2] - 29 - 39 - 43[2] - 52 - 54 - 61 - 71 - 74 - 89 - 90 - 97

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 15-02-2018 - XSQT

Giải tám 43
Giải bảy 986
Giải sáu 4272 - 9330 - 4593
Giải năm 1249
Giải tư 78792 - 51292 - 47706 - 33236 - 32117 - 28741 - 45451
Giải ba 35425 - 96881
Giải nhì 12951
Giải nhất 96290
Giải đặc biệt 542849
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
06 - 17 - 25 - 30 - 36 - 41 - 43 - 49[2] - 51[2] - 72 - 81 - 86 - 90 - 92[2] - 93

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 15-02-2018 - XSTN

Giải tám 33
Giải bảy 510
Giải sáu 6868 - 1549 - 8170
Giải năm 3395
Giải tư 93831 - 57150 - 95981 - 35128 - 04088 - 05344 - 62766
Giải ba 74983 - 21502
Giải nhì 87471
Giải nhất 13846
Giải đặc biệt 009059
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
02 - 10 - 28 - 31 - 33 - 44 - 46 - 49 - 50 - 59 - 66 - 68 - 70 - 71 - 81 - 83 - 88 - 95