Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Miền Bắc: Thứ 5 ngày 15-07-2010 - XSMB

Giải ĐB 70673
Giải nhất 48687
Giải nhì 63335 - 92783
Giải ba 72810 - 00769 - 12004 - 51675 - 51194 - 03265
Giải tư 6925 - 7341 - 2385 - 8815
Giải năm 0573 - 4724 - 0029 - 5407 - 4373 - 8135
Giải sáu 828 - 271 - 176
Giải bảy 59 - 93 - 13 - 51
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
04 - 07 - 10 - 13 - 15 - 24 - 25 - 28 - 29 - 35[2] - 41 - 51 - 59 - 65 - 69 - 71 - 73[3] - 75 - 76 - 83 - 85 - 87 - 93 - 94

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 15-07-2010 - XSAG

Giải tám 21
Giải bảy 502
Giải sáu 8541 - 8161 - 8182
Giải năm 4806
Giải tư 02159 - 38846 - 89900 - 99201 - 95996 - 49733 - 59559
Giải ba 89650 - 26124
Giải nhì 94982
Giải nhất 98083
Giải đặc biệt 488805
Hai số cuối của các giải An Giang:
00 - 01 - 02 - 05 - 06 - 21 - 24 - 33 - 41 - 46 - 50 - 59[2] - 61 - 82[2] - 83 - 96

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 15-07-2010 - XSBDI

Giải tám 24
Giải bảy 655
Giải sáu 7887 - 1534 - 2662
Giải năm 0008
Giải tư 47295 - 31324 - 82857 - 02630 - 08613 - 25381 - 40562
Giải ba 77430 - 94427
Giải nhì 02951
Giải nhất 95381
Giải đặc biệt 41347
Hai số cuối của các giải Bình Định:
08 - 13 - 24[2] - 27 - 30[2] - 34 - 47 - 51 - 55 - 57 - 62[2] - 81[2] - 87 - 95

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 15-07-2010 - XSBTH

Giải tám 38
Giải bảy 462
Giải sáu 6155 - 4577 - 4297
Giải năm 1679
Giải tư 82271 - 75763 - 10859 - 29903 - 44055 - 65909 - 66549
Giải ba 76143 - 98351
Giải nhì 80352
Giải nhất 52799
Giải đặc biệt 455255
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 09 - 38 - 43 - 49 - 51 - 52 - 55[3] - 59 - 62 - 63 - 71 - 77 - 79 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 15-07-2010 - XSQB

Giải tám 70
Giải bảy 402
Giải sáu 2584 - 5302 - 8622
Giải năm 7806
Giải tư 12595 - 17687 - 28744 - 01293 - 01990 - 51504 - 11691
Giải ba 85766 - 55649
Giải nhì 77936
Giải nhất 07651
Giải đặc biệt 73862
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
02[2] - 04 - 06 - 22 - 36 - 44 - 49 - 51 - 62 - 66 - 70 - 84 - 87 - 90 - 91 - 93 - 95

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 15-07-2010 - XSQT

Giải tám 91
Giải bảy 921
Giải sáu 3760 - 7274 - 3463
Giải năm 3005
Giải tư 86095 - 66175 - 07818 - 43498 - 97750 - 93316 - 83053
Giải ba 76708 - 20520
Giải nhì 63109
Giải nhất 53711
Giải đặc biệt 42540
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
05 - 08 - 09 - 11 - 16 - 18 - 20 - 21 - 40 - 50 - 53 - 60 - 63 - 74 - 75 - 91 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 15-07-2010 - XSTN

Giải tám 15
Giải bảy 430
Giải sáu 7634 - 2698 - 7877
Giải năm 2951
Giải tư 26093 - 39290 - 62528 - 11873 - 63592 - 72419 - 42491
Giải ba 50399 - 26168
Giải nhì 64205
Giải nhất 97134
Giải đặc biệt 426088
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
05 - 15 - 19 - 28 - 30 - 34[2] - 51 - 68 - 73 - 77 - 88 - 90 - 91 - 92 - 93 - 98 - 99