Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Thủ đô: Thứ 5 ngày 21-06-2018 - XSMB

Giải ĐB 57997
Giải nhất 17000
Giải nhì 68636 - 22107
Giải ba 49826 - 32658 - 76478 - 62499 - 94156 - 09477
Giải tư 3063 - 1872 - 2760 - 1652
Giải năm 0985 - 0061 - 4296 - 2820 - 4586 - 5378
Giải sáu 773 - 386 - 403
Giải bảy 72 - 46 - 68 - 56
Hai số cuối của các giải Thủ đô:
00 - 03 - 07 - 20 - 26 - 36 - 46 - 52 - 56[2] - 58 - 60 - 61 - 63 - 68 - 72[2] - 73 - 77 - 78[2] - 85 - 86[2] - 96 - 97 - 99

Kết quả Xổ số An Giang: Thứ 5 ngày 21-06-2018 - XSAG

Giải tám 82
Giải bảy 291
Giải sáu 5194 - 2149 - 0586
Giải năm 6701
Giải tư 70122 - 81163 - 47969 - 82368 - 94322 - 12952 - 79238
Giải ba 55897 - 01025
Giải nhì 08825
Giải nhất 66125
Giải đặc biệt 091186
Hai số cuối của các giải An Giang:
01 - 22[2] - 25[3] - 38 - 49 - 52 - 63 - 68 - 69 - 82 - 86[2] - 91 - 94 - 97

Kết quả Xổ số Bình Định: Thứ 5 ngày 21-06-2018 - XSBDI

Giải tám 69
Giải bảy 557
Giải sáu 2998 - 1999 - 4962
Giải năm 4060
Giải tư 35751 - 66260 - 18612 - 90392 - 74144 - 58162 - 66692
Giải ba 11534 - 26658
Giải nhì 99806
Giải nhất 76929
Giải đặc biệt 384090
Hai số cuối của các giải Bình Định:
06 - 12 - 29 - 34 - 44 - 51 - 57 - 58 - 60[2] - 62[2] - 69 - 90 - 92[2] - 98 - 99

Kết quả Xổ số Bình Thuận: Thứ 5 ngày 21-06-2018 - XSBTH

Giải tám 09
Giải bảy 193
Giải sáu 7103 - 9018 - 2933
Giải năm 6354
Giải tư 70772 - 59099 - 95412 - 57010 - 62464 - 05786 - 08498
Giải ba 35918 - 51998
Giải nhì 88117
Giải nhất 39227
Giải đặc biệt 380453
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 09 - 10 - 12 - 17 - 18[2] - 27 - 33 - 53 - 54 - 64 - 72 - 86 - 93 - 98[2] - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình: Thứ 5 ngày 21-06-2018 - XSQB

Giải tám 36
Giải bảy 967
Giải sáu 6800 - 1395 - 1343
Giải năm 4238
Giải tư 90802 - 99991 - 45543 - 07647 - 83171 - 00436 - 01495
Giải ba 72121 - 57249
Giải nhì 06472
Giải nhất 99604
Giải đặc biệt 465818
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 02 - 04 - 18 - 21 - 36[2] - 38 - 43[2] - 47 - 49 - 67 - 71 - 72 - 91 - 95[2]

Kết quả Xổ số Quảng Trị: Thứ 5 ngày 21-06-2018 - XSQT

Giải tám 32
Giải bảy 634
Giải sáu 3110 - 4179 - 0819
Giải năm 9143
Giải tư 67026 - 69013 - 91826 - 67503 - 55101 - 42413 - 86352
Giải ba 89069 - 61755
Giải nhì 62710
Giải nhất 41118
Giải đặc biệt 716224
Hai số cuối của các giải Quảng Trị:
01 - 03 - 10[2] - 13[2] - 18 - 19 - 24 - 26[2] - 32 - 34 - 43 - 52 - 55 - 69 - 79

Kết quả Xổ số Tây Ninh: Thứ 5 ngày 21-06-2018 - XSTN

Giải tám 21
Giải bảy 216
Giải sáu 2113 - 9906 - 8955
Giải năm 8192
Giải tư 22311 - 44352 - 37957 - 22300 - 55441 - 09036 - 36459
Giải ba 96666 - 06111
Giải nhì 99613
Giải nhất 70428
Giải đặc biệt 128772
Hai số cuối của các giải Tây Ninh:
00 - 06 - 11[2] - 13[2] - 16 - 21 - 28 - 36 - 41 - 52 - 55 - 57 - 59 - 66 - 72 - 92

Kết quả Xổ số Điện toán 123: Thứ 5 ngày 21-06-2018

Bộ số thứ nhất 1
Bộ số thứ hai 64
Bộ số thứ ba 108