Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 26-09-2016

Giải tám 07
Giải bảy 327
Giải sáu 9393 - 4694 - 9870
Giải năm 8396
Giải tư 16572 - 85402 - 06561 - 67785 - 60054 - 44873 - 37939
Giải ba 04659 - 85128
Giải nhì 63231
Giải nhất 88309
Giải đặc biệt 985155
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 07 - 09 - 27 - 28 - 31 - 39 - 54 - 55 - 59 - 61 - 70 - 72 - 73 - 85 - 93 - 94 - 96

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 19-09-2016

Giải tám 12
Giải bảy 801
Giải sáu 1799 - 1295 - 7257
Giải năm 9635
Giải tư 80856 - 28301 - 31379 - 31933 - 74800 - 70072 - 38636
Giải ba 43400 - 69240
Giải nhì 67410
Giải nhất 82686
Giải đặc biệt 139829
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00[2] - 01[2] - 10 - 12 - 29 - 33 - 35 - 36 - 40 - 56 - 57 - 72 - 79 - 86 - 95 - 99

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 12-09-2016

Giải tám 16
Giải bảy 516
Giải sáu 3104 - 3499 - 8724
Giải năm 1360
Giải tư 76168 - 58575 - 89784 - 22388 - 29500 - 53133 - 38151
Giải ba 05322 - 67668
Giải nhì 15580
Giải nhất 75576
Giải đặc biệt 444043
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 04 - 16[2] - 22 - 24 - 33 - 43 - 51 - 60 - 68[2] - 75 - 76 - 80 - 84 - 88 - 99

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 05-09-2016

Giải tám 14
Giải bảy 050
Giải sáu 9545 - 8234 - 9456
Giải năm 3586
Giải tư 67763 - 47036 - 88402 - 54140 - 17523 - 53691 - 59522
Giải ba 69136 - 51853
Giải nhì 77011
Giải nhất 73387
Giải đặc biệt 663138
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 11 - 14 - 22 - 23 - 34 - 36[2] - 38 - 40 - 45 - 50 - 53 - 56 - 63 - 86 - 87 - 91

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 29-08-2016

Giải tám 60
Giải bảy 887
Giải sáu 8628 - 3917 - 0519
Giải năm 8479
Giải tư 76718 - 88119 - 02317 - 91123 - 45330 - 05007 - 75961
Giải ba 17008 - 32111
Giải nhì 53514
Giải nhất 56193
Giải đặc biệt 502608
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
07 - 08[2] - 11 - 14 - 17[2] - 18 - 19[2] - 23 - 28 - 30 - 60 - 61 - 79 - 87 - 93

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 22-08-2016

Giải tám 06
Giải bảy 763
Giải sáu 3300 - 1620 - 8593
Giải năm 3318
Giải tư 63847 - 24862 - 64937 - 51428 - 42990 - 79602 - 42704
Giải ba 40621 - 42464
Giải nhì 82901
Giải nhất 23680
Giải đặc biệt 088358
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 01 - 02 - 04 - 06 - 18 - 20 - 21 - 28 - 37 - 47 - 58 - 62 - 63 - 64 - 80 - 90 - 93

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 15-08-2016

Giải tám 63
Giải bảy 052
Giải sáu 8253 - 7928 - 1262
Giải năm 9394
Giải tư 46125 - 79431 - 34422 - 67130 - 52559 - 91468 - 76561
Giải ba 61096 - 42708
Giải nhì 69417
Giải nhất 64292
Giải đặc biệt 565912
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
08 - 12 - 17 - 22 - 25 - 28 - 30 - 31 - 52 - 53 - 59 - 61 - 62 - 63 - 68 - 92 - 94 - 96

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 08-08-2016

Giải tám 48
Giải bảy 249
Giải sáu 7073 - 3030 - 7794
Giải năm 0167
Giải tư 31291 - 97256 - 78391 - 49888 - 44523 - 53271 - 98910
Giải ba 94206 - 82687
Giải nhì 65133
Giải nhất 30794
Giải đặc biệt 423137
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
06 - 10 - 23 - 30 - 33 - 37 - 48 - 49 - 56 - 67 - 71 - 73 - 87 - 88 - 91[2] - 94[2]