Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 19-06-2017 - XSDT

Giải tám 54
Giải bảy 370
Giải sáu 8857 - 8685 - 0224
Giải năm 0681
Giải tư 52824 - 99963 - 41927 - 04801 - 53730 - 06798 - 23047
Giải ba 99829 - 34683
Giải nhì 91695
Giải nhất 88359
Giải đặc biệt 980281
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 24[2] - 27 - 29 - 30 - 47 - 54 - 57 - 59 - 63 - 70 - 81[2] - 83 - 85 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 12-06-2017 - XSDT

Giải tám 25
Giải bảy 163
Giải sáu 1194 - 2377 - 4004
Giải năm 2365
Giải tư 33413 - 77957 - 91770 - 80152 - 86835 - 18955 - 98916
Giải ba 71021 - 95646
Giải nhì 36146
Giải nhất 34577
Giải đặc biệt 991821
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04 - 13 - 16 - 21[2] - 25 - 35 - 46[2] - 52 - 55 - 57 - 63 - 65 - 70 - 77[2] - 94

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 05-06-2017 - XSDT

Giải tám 03
Giải bảy 940
Giải sáu 8014 - 8744 - 3006
Giải năm 1338
Giải tư 42215 - 27648 - 48503 - 88266 - 34777 - 99199 - 14090
Giải ba 10173 - 87570
Giải nhì 80832
Giải nhất 85598
Giải đặc biệt 222245
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
03[2] - 06 - 14 - 15 - 32 - 38 - 40 - 44 - 45 - 48 - 66 - 70 - 73 - 77 - 90 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 29-05-2017 - XSDT

Giải tám 87
Giải bảy 339
Giải sáu 9102 - 2590 - 5114
Giải năm 8470
Giải tư 32115 - 48530 - 70097 - 00726 - 94583 - 11476 - 90746
Giải ba 72674 - 69653
Giải nhì 74320
Giải nhất 60974
Giải đặc biệt 187205
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 05 - 14 - 15 - 20 - 26 - 30 - 39 - 46 - 53 - 70 - 74[2] - 76 - 83 - 87 - 90 - 97

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 22-05-2017 - XSDT

Giải tám 69
Giải bảy 447
Giải sáu 1416 - 8240 - 3395
Giải năm 5725
Giải tư 08779 - 72221 - 37679 - 78894 - 79767 - 88683 - 62947
Giải ba 15950 - 85445
Giải nhì 35075
Giải nhất 96053
Giải đặc biệt 559891
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
16 - 21 - 25 - 40 - 45 - 47[2] - 50 - 53 - 67 - 69 - 75 - 79[2] - 83 - 91 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 15-05-2017 - XSDT

Giải tám 54
Giải bảy 399
Giải sáu 0558 - 8003 - 1611
Giải năm 3947
Giải tư 61435 - 67319 - 58965 - 92352 - 33913 - 71005 - 76243
Giải ba 90625 - 32635
Giải nhì 23679
Giải nhất 77134
Giải đặc biệt 728064
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
03 - 05 - 11 - 13 - 19 - 25 - 34 - 35[2] - 43 - 47 - 52 - 54 - 58 - 64 - 65 - 79 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 08-05-2017 - XSDT

Giải tám 51
Giải bảy 180
Giải sáu 6688 - 2555 - 3920
Giải năm 5238
Giải tư 14066 - 10630 - 84750 - 85207 - 06691 - 74580 - 00969
Giải ba 20602 - 68454
Giải nhì 28053
Giải nhất 74918
Giải đặc biệt 524196
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 07 - 18 - 20 - 30 - 38 - 50 - 51 - 53 - 54 - 55 - 66 - 69 - 80[2] - 88 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 01-05-2017 - XSDT

Giải tám 47
Giải bảy 888
Giải sáu 2165 - 0259 - 4236
Giải năm 1380
Giải tư 21816 - 19325 - 34057 - 36180 - 17675 - 35621 - 31806
Giải ba 89206 - 56141
Giải nhì 42546
Giải nhất 88919
Giải đặc biệt 345066
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
06[2] - 16 - 19 - 21 - 25 - 36 - 41 - 46 - 47 - 57 - 59 - 65 - 66 - 75 - 80[2] - 88