Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 21-05-2018 - XSDT

Giải tám 04
Giải bảy 919
Giải sáu 2265 - 8000 - 2095
Giải năm 5631
Giải tư 49618 - 15768 - 54250 - 93495 - 65639 - 81435 - 68721
Giải ba 60252 - 26651
Giải nhì 80621
Giải nhất 79590
Giải đặc biệt 955252
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 04 - 18 - 19 - 21[2] - 31 - 35 - 39 - 50 - 51 - 52[2] - 65 - 68 - 90 - 95[2]

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 14-05-2018 - XSDT

Giải tám 83
Giải bảy 687
Giải sáu 8322 - 7707 - 0439
Giải năm 4953
Giải tư 56354 - 90245 - 87152 - 08383 - 70004 - 21246 - 44655
Giải ba 90339 - 33914
Giải nhì 63369
Giải nhất 20810
Giải đặc biệt 681146
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04 - 07 - 10 - 14 - 22 - 39[2] - 45 - 46[2] - 52 - 53 - 54 - 55 - 69 - 83[2] - 87

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 07-05-2018 - XSDT

Giải tám 80
Giải bảy 504
Giải sáu 5777 - 8074 - 8228
Giải năm 0699
Giải tư 29682 - 28851 - 07260 - 91185 - 51636 - 94494 - 65145
Giải ba 28169 - 32168
Giải nhì 55596
Giải nhất 05483
Giải đặc biệt 493447
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04 - 28 - 36 - 45 - 47 - 51 - 60 - 68 - 69 - 74 - 77 - 80 - 82 - 83 - 85 - 94 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 30-04-2018 - XSDT

Giải tám 07
Giải bảy 904
Giải sáu 4730 - 2703 - 6319
Giải năm 8905
Giải tư 62900 - 81514 - 08630 - 26947 - 37090 - 36085 - 77034
Giải ba 05000 - 87609
Giải nhì 16723
Giải nhất 75014
Giải đặc biệt 322525
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00[2] - 03 - 04 - 05 - 07 - 09 - 14[2] - 19 - 23 - 25 - 30[2] - 34 - 47 - 85 - 90

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 23-04-2018 - XSDT

Giải tám 81
Giải bảy 196
Giải sáu 1399 - 9941 - 5771
Giải năm 7339
Giải tư 13248 - 85552 - 83093 - 81356 - 31271 - 89570 - 74626
Giải ba 69757 - 69744
Giải nhì 12676
Giải nhất 46464
Giải đặc biệt 139707
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
07 - 26 - 39 - 41 - 44 - 48 - 52 - 56 - 57 - 64 - 70 - 71[2] - 76 - 81 - 93 - 96 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 16-04-2018 - XSDT

Giải tám 16
Giải bảy 375
Giải sáu 5836 - 4139 - 4431
Giải năm 4532
Giải tư 75170 - 85851 - 16391 - 77568 - 53529 - 60461 - 41354
Giải ba 76758 - 33284
Giải nhì 93373
Giải nhất 44404
Giải đặc biệt 832831
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04 - 16 - 29 - 31[2] - 32 - 36 - 39 - 51 - 54 - 58 - 61 - 68 - 70 - 73 - 75 - 84 - 91

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 09-04-2018 - XSDT

Giải tám 80
Giải bảy 972
Giải sáu 3644 - 8154 - 5085
Giải năm 0912
Giải tư 33989 - 61126 - 26162 - 01315 - 64388 - 72114 - 58347
Giải ba 15439 - 65168
Giải nhì 02213
Giải nhất 45068
Giải đặc biệt 054169
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
12 - 13 - 14 - 15 - 26 - 39 - 44 - 47 - 54 - 62 - 68[2] - 69 - 72 - 80 - 85 - 88 - 89

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 02-04-2018 - XSDT

Giải tám 47
Giải bảy 479
Giải sáu 7477 - 1623 - 3693
Giải năm 2041
Giải tư 81324 - 01247 - 58789 - 70754 - 82888 - 60638 - 70348
Giải ba 14378 - 63628
Giải nhì 46111
Giải nhất 17938
Giải đặc biệt 267687
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
11 - 23 - 24 - 28 - 38[2] - 41 - 47[2] - 48 - 54 - 77 - 78 - 79 - 87 - 88 - 89 - 93