Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 20-04-2015

Giải tám 97
Giải bảy 321
Giải sáu 7833 - 2337 - 1012
Giải năm 5929
Giải tư 22177 - 61468 - 23414 - 65475 - 59133 - 97853 - 74836
Giải ba 68395 - 03790
Giải nhì 60593
Giải nhất 58921
Giải đặc biệt 459899
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
12 - 14 - 21[2] - 29 - 33[2] - 36 - 37 - 53 - 68 - 75 - 77 - 90 - 93 - 95 - 97 - 99

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 13-04-2015

Giải tám 76
Giải bảy 904
Giải sáu 7425 - 0871 - 2807
Giải năm 8290
Giải tư 49971 - 96223 - 99999 - 19075 - 17865 - 68022 - 31737
Giải ba 53484 - 86506
Giải nhì 70206
Giải nhất 73708
Giải đặc biệt 701461
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04 - 06[2] - 07 - 08 - 22 - 23 - 25 - 37 - 61 - 65 - 71[2] - 75 - 76 - 84 - 90 - 99

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 06-04-2015

Giải tám 66
Giải bảy 209
Giải sáu 1301 - 5663 - 7402
Giải năm 7714
Giải tư 96726 - 12642 - 59290 - 10924 - 60054 - 37035 - 84662
Giải ba 09197 - 21488
Giải nhì 11954
Giải nhất 00575
Giải đặc biệt 282726
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 02 - 09 - 14 - 24 - 26[2] - 35 - 42 - 54[2] - 62 - 63 - 66 - 75 - 88 - 90 - 97

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 30-03-2015

Giải tám 96
Giải bảy 526
Giải sáu 6877 - 9548 - 9654
Giải năm 4140
Giải tư 04377 - 65116 - 86342 - 19874 - 40754 - 94195 - 96160
Giải ba 25270 - 60040
Giải nhì 41511
Giải nhất 22134
Giải đặc biệt 066168
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
11 - 16 - 26 - 34 - 40[2] - 42 - 48 - 54[2] - 60 - 68 - 70 - 74 - 77[2] - 95 - 96