Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 13-02-2017

Giải tám 59
Giải bảy 153
Giải sáu 5859 - 7435 - 0607
Giải năm 8864
Giải tư 92476 - 37375 - 65182 - 06668 - 09438 - 13757 - 48545
Giải ba 88217 - 63540
Giải nhì 25344
Giải nhất 92766
Giải đặc biệt 239614
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
07 - 14 - 17 - 35 - 38 - 40 - 44 - 45 - 53 - 57 - 59[2] - 64 - 66 - 68 - 75 - 76 - 82

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 06-02-2017

Giải tám 05
Giải bảy 876
Giải sáu 0701 - 5625 - 4535
Giải năm 7924
Giải tư 91929 - 42584 - 75842 - 91011 - 32419 - 43512 - 26201
Giải ba 39295 - 65571
Giải nhì 55185
Giải nhất 52305
Giải đặc biệt 394194
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01[2] - 05[2] - 11 - 12 - 19 - 24 - 25 - 29 - 35 - 42 - 71 - 76 - 84 - 85 - 94 - 95

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 30-01-2017

Giải tám 16
Giải bảy 583
Giải sáu 9811 - 1475 - 4952
Giải năm 9217
Giải tư 37798 - 73225 - 92693 - 17698 - 66852 - 91581 - 86587
Giải ba 41010 - 95836
Giải nhì 99716
Giải nhất 34492
Giải đặc biệt 293654
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
10 - 11 - 16[2] - 17 - 25 - 36 - 52[2] - 54 - 75 - 81 - 83 - 87 - 92 - 93 - 98[2]

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 23-01-2017

Giải tám 13
Giải bảy 267
Giải sáu 0072 - 8059 - 4646
Giải năm 2294
Giải tư 41120 - 56726 - 79389 - 64080 - 15275 - 59129 - 33430
Giải ba 22544 - 41114
Giải nhì 13357
Giải nhất 56593
Giải đặc biệt 330427
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
13 - 14 - 20 - 26 - 27 - 29 - 30 - 44 - 46 - 57 - 59 - 67 - 72 - 75 - 80 - 89 - 93 - 94

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 16-01-2017

Giải tám 19
Giải bảy 284
Giải sáu 5469 - 5214 - 1057
Giải năm 4842
Giải tư 11736 - 37090 - 96806 - 57547 - 65426 - 44487 - 39651
Giải ba 99554 - 97444
Giải nhì 20297
Giải nhất 99517
Giải đặc biệt 764882
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
06 - 14 - 17 - 19 - 26 - 36 - 42 - 44 - 47 - 51 - 54 - 57 - 69 - 82 - 84 - 87 - 90 - 97

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 09-01-2017

Giải tám 76
Giải bảy 036
Giải sáu 9787 - 8222 - 0877
Giải năm 6261
Giải tư 84288 - 55233 - 57645 - 23061 - 97599 - 21607 - 19276
Giải ba 60720 - 33317
Giải nhì 39959
Giải nhất 00321
Giải đặc biệt 882099
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
07 - 17 - 20 - 21 - 22 - 33 - 36 - 45 - 59 - 61[2] - 76[2] - 77 - 87 - 88 - 99[2]

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 02-01-2017

Giải tám 95
Giải bảy 355
Giải sáu 4938 - 4088 - 3973
Giải năm 5260
Giải tư 40575 - 09661 - 47897 - 47254 - 87273 - 13688 - 76509
Giải ba 60180 - 70058
Giải nhì 91538
Giải nhất 48710
Giải đặc biệt 790440
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
09 - 10 - 38[2] - 40 - 54 - 55 - 58 - 60 - 61 - 73[2] - 75 - 80 - 88[2] - 95 - 97

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 26-12-2016

Giải tám 12
Giải bảy 452
Giải sáu 1623 - 3057 - 4221
Giải năm 2914
Giải tư 39253 - 96369 - 48417 - 91301 - 58890 - 74611 - 12497
Giải ba 49712 - 21432
Giải nhì 84261
Giải nhất 79803
Giải đặc biệt 561633
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 03 - 11 - 12[2] - 14 - 17 - 21 - 23 - 32 - 33 - 52 - 53 - 57 - 61 - 69 - 90 - 97