Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 16-10-2017 - XSDT

Giải tám 96
Giải bảy 952
Giải sáu 9544 - 3126 - 4886
Giải năm 9821
Giải tư 72923 - 51170 - 09657 - 68440 - 36268 - 63109 - 36503
Giải ba 62226 - 52672
Giải nhì 04171
Giải nhất 43714
Giải đặc biệt 166722
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
03 - 09 - 14 - 21 - 22 - 23 - 26[2] - 40 - 44 - 52 - 57 - 68 - 70 - 71 - 72 - 86 - 96

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 09-10-2017 - XSDT

Giải tám 96
Giải bảy 581
Giải sáu 9735 - 7176 - 5827
Giải năm 4413
Giải tư 73761 - 54161 - 13940 - 93787 - 33724 - 04434 - 17562
Giải ba 79441 - 40245
Giải nhì 78152
Giải nhất 82908
Giải đặc biệt 630901
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 08 - 13 - 24 - 27 - 34 - 35 - 40 - 41 - 45 - 52 - 61[2] - 62 - 76 - 81 - 87 - 96

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 02-10-2017 - XSDT

Giải tám 51
Giải bảy 409
Giải sáu 6809 - 8454 - 0220
Giải năm 3829
Giải tư 26540 - 32379 - 00426 - 01230 - 37887 - 42930 - 00423
Giải ba 19164 - 62005
Giải nhì 46631
Giải nhất 46300
Giải đặc biệt 578837
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 05 - 09[2] - 20 - 23 - 26 - 29 - 30[2] - 31 - 37 - 40 - 51 - 54 - 64 - 79 - 87

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 25-09-2017 - XSDT

Giải tám 98
Giải bảy 491
Giải sáu 1802 - 8629 - 4769
Giải năm 7123
Giải tư 99299 - 64604 - 75722 - 35781 - 62114 - 59177 - 50750
Giải ba 37905 - 52557
Giải nhì 69056
Giải nhất 75772
Giải đặc biệt 889068
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 04 - 05 - 14 - 22 - 23 - 29 - 50 - 56 - 57 - 68 - 69 - 72 - 77 - 81 - 91 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 18-09-2017 - XSDT

Giải tám 02
Giải bảy 446
Giải sáu 7759 - 3103 - 4056
Giải năm 2434
Giải tư 61997 - 65564 - 63681 - 64650 - 40699 - 51692 - 72644
Giải ba 28597 - 88926
Giải nhì 37999
Giải nhất 12510
Giải đặc biệt 880715
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 03 - 10 - 15 - 26 - 34 - 44 - 46 - 50 - 56 - 59 - 64 - 81 - 92 - 97[2] - 99[2]

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 11-09-2017 - XSDT

Giải tám 88
Giải bảy 336
Giải sáu 3550 - 7322 - 6301
Giải năm 1882
Giải tư 78952 - 64606 - 90816 - 62644 - 86392 - 35938 - 75490
Giải ba 90433 - 53438
Giải nhì 32930
Giải nhất 65601
Giải đặc biệt 804499
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01[2] - 06 - 16 - 22 - 30 - 33 - 36 - 38[2] - 44 - 50 - 52 - 82 - 88 - 90 - 92 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 04-09-2017 - XSDT

Giải tám 49
Giải bảy 585
Giải sáu 1484 - 8051 - 1931
Giải năm 1045
Giải tư 53699 - 98768 - 75468 - 40047 - 81637 - 95015 - 56243
Giải ba 14382 - 71983
Giải nhì 79256
Giải nhất 01982
Giải đặc biệt 231665
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
15 - 31 - 37 - 43 - 45 - 47 - 49 - 51 - 56 - 65 - 68[2] - 82[2] - 83 - 84 - 85 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp: Thứ 2 ngày 28-08-2017 - XSDT

Giải tám 86
Giải bảy 233
Giải sáu 9995 - 7469 - 3750
Giải năm 7134
Giải tư 07290 - 85789 - 04257 - 46641 - 13489 - 61489 - 96424
Giải ba 09789 - 20395
Giải nhì 94065
Giải nhất 11550
Giải đặc biệt 753079
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
24 - 33 - 34 - 41 - 50[2] - 57 - 65 - 69 - 79 - 86 - 89[4] - 90 - 95[2]