Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 08-02-2016

Giải tám 70
Giải bảy 822
Giải sáu 4440 - 1714 - 1742
Giải năm 0006
Giải tư 12637 - 53506 - 57739 - 35540 - 39631 - 12674 - 36461
Giải ba 57496 - 44266
Giải nhì 47006
Giải nhất 58965
Giải đặc biệt 816262
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
06[3] - 14 - 22 - 31 - 37 - 39 - 40[2] - 42 - 61 - 62 - 65 - 66 - 70 - 74 - 96

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 08-02-2016

Giải tám 70
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
70

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 01-02-2016

Giải tám 91
Giải bảy 527
Giải sáu 3245 - 8539 - 2793
Giải năm 9890
Giải tư 14192 - 79421 - 60424 - 45660 - 28220 - 06486 - 90713
Giải ba 30718 - 72986
Giải nhì 52969
Giải nhất 33293
Giải đặc biệt 330285
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
13 - 18 - 20 - 21 - 24 - 27 - 39 - 45 - 60 - 69 - 85 - 86[2] - 90 - 91 - 92 - 93[2]

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 01-02-2016

Giải tám 91
Giải bảy
Giải sáu
Giải năm
Giải tư
Giải ba
Giải nhì
Giải nhất
Giải đặc biệt
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
91