Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 05-12-2016

Giải tám 43
Giải bảy 743
Giải sáu 2172 - 1130 - 7446
Giải năm 9354
Giải tư 73776 - 22044 - 76801 - 80008 - 16312 - 71577 - 97464
Giải ba 09170 - 75455
Giải nhì 95175
Giải nhất 46451
Giải đặc biệt 309784
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 08 - 12 - 30 - 43[2] - 44 - 46 - 51 - 54 - 55 - 64 - 70 - 72 - 75 - 76 - 77 - 84

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 28-11-2016

Giải tám 49
Giải bảy 684
Giải sáu 1574 - 0654 - 6415
Giải năm 2040
Giải tư 36434 - 93153 - 36830 - 69402 - 04163 - 07476 - 59621
Giải ba 25810 - 97164
Giải nhì 97964
Giải nhất 07010
Giải đặc biệt 122302
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02[2] - 10[2] - 15 - 21 - 30 - 34 - 40 - 49 - 53 - 54 - 63 - 64[2] - 74 - 76 - 84

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 21-11-2016

Giải tám 21
Giải bảy 342
Giải sáu 8709 - 5187 - 5653
Giải năm 8697
Giải tư 81887 - 90897 - 42751 - 02262 - 22819 - 67727 - 99745
Giải ba 11372 - 35953
Giải nhì 35330
Giải nhất 05565
Giải đặc biệt 951064
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
09 - 19 - 21 - 27 - 30 - 42 - 45 - 51 - 53[2] - 62 - 64 - 65 - 72 - 87[2] - 97[2]

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 14-11-2016

Giải tám 60
Giải bảy 899
Giải sáu 4297 - 6496 - 1970
Giải năm 6039
Giải tư 46489 - 68865 - 23520 - 93712 - 07000 - 28448 - 94243
Giải ba 32199 - 57925
Giải nhì 39965
Giải nhất 64889
Giải đặc biệt 805862
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 12 - 20 - 25 - 39 - 43 - 48 - 60 - 62 - 65[2] - 70 - 89[2] - 96 - 97 - 99[2]

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 07-11-2016

Giải tám 84
Giải bảy 803
Giải sáu 6548 - 2491 - 5830
Giải năm 1003
Giải tư 05378 - 43342 - 99752 - 30631 - 05366 - 10719 - 37776
Giải ba 36968 - 62412
Giải nhì 72817
Giải nhất 03227
Giải đặc biệt 875413
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
03[2] - 12 - 13 - 17 - 19 - 27 - 30 - 31 - 42 - 48 - 52 - 66 - 68 - 76 - 78 - 84 - 91

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 31-10-2016

Giải tám 11
Giải bảy 094
Giải sáu 1018 - 4472 - 5709
Giải năm 0345
Giải tư 66053 - 43811 - 08336 - 18477 - 36503 - 25501 - 63119
Giải ba 18520 - 62508
Giải nhì 18497
Giải nhất 87028
Giải đặc biệt 284406
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 03 - 06 - 08 - 09 - 11[2] - 18 - 19 - 20 - 28 - 36 - 45 - 53 - 72 - 77 - 94 - 97

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 24-10-2016

Giải tám 60
Giải bảy 847
Giải sáu 1093 - 0656 - 3632
Giải năm 6275
Giải tư 46923 - 18478 - 06899 - 60016 - 23118 - 06607 - 23106
Giải ba 66993 - 31062
Giải nhì 41106
Giải nhất 46489
Giải đặc biệt 081056
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
06[2] - 07 - 16 - 18 - 23 - 32 - 47 - 56[2] - 60 - 62 - 75 - 78 - 89 - 93[2] - 99

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 17-10-2016

Giải tám 99
Giải bảy 154
Giải sáu 8977 - 5147 - 2790
Giải năm 7508
Giải tư 89563 - 36848 - 42727 - 18322 - 75578 - 20119 - 51894
Giải ba 35207 - 36682
Giải nhì 42255
Giải nhất 56235
Giải đặc biệt 677211
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
07 - 08 - 11 - 19 - 22 - 27 - 35 - 47 - 48 - 54 - 55 - 63 - 77 - 78 - 82 - 90 - 94 - 99