Ngày mở thưởng

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 20-03-2017

Giải tám 05
Giải bảy 673
Giải sáu 1703 - 8454 - 8866
Giải năm 7053
Giải tư 94114 - 84476 - 43373 - 80974 - 01660 - 40236 - 09461
Giải ba 58212 - 17533
Giải nhì 59018
Giải nhất 84383
Giải đặc biệt 458182
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
03 - 05 - 12 - 14 - 18 - 33 - 36 - 53 - 54 - 60 - 61 - 66 - 73[2] - 74 - 76 - 82 - 83

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 13-03-2017

Giải tám 18
Giải bảy 214
Giải sáu 2869 - 2508 - 5726
Giải năm 5358
Giải tư 53670 - 86868 - 38949 - 44871 - 83260 - 48299 - 17756
Giải ba 15323 - 15332
Giải nhì 19256
Giải nhất 31510
Giải đặc biệt 949039
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
08 - 10 - 14 - 18 - 23 - 26 - 32 - 39 - 49 - 56[2] - 58 - 60 - 68 - 69 - 70 - 71 - 99

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 06-03-2017

Giải tám 35
Giải bảy 074
Giải sáu 1050 - 8097 - 3551
Giải năm 4695
Giải tư 46233 - 95118 - 19084 - 63797 - 27048 - 41177 - 13368
Giải ba 72598 - 02482
Giải nhì 21307
Giải nhất 10494
Giải đặc biệt 950322
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
07 - 18 - 22 - 33 - 35 - 48 - 50 - 51 - 68 - 74 - 77 - 82 - 84 - 94 - 95 - 97[2] - 98

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 27-02-2017

Giải tám 80
Giải bảy 559
Giải sáu 9713 - 1308 - 8940
Giải năm 3840
Giải tư 05786 - 66541 - 15688 - 62214 - 99443 - 36993 - 44861
Giải ba 58687 - 52908
Giải nhì 73050
Giải nhất 71393
Giải đặc biệt 967151
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
08[2] - 13 - 14 - 40[2] - 41 - 43 - 50 - 51 - 59 - 61 - 80 - 86 - 87 - 88 - 93[2]

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 20-02-2017

Giải tám 22
Giải bảy 798
Giải sáu 9243 - 5317 - 0469
Giải năm 6934
Giải tư 02270 - 98298 - 48778 - 37985 - 00122 - 95878 - 22271
Giải ba 08633 - 61830
Giải nhì 39193
Giải nhất 55661
Giải đặc biệt 342758
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
17 - 22[2] - 30 - 33 - 34 - 43 - 58 - 61 - 69 - 70 - 71 - 78[2] - 85 - 93 - 98[2]

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 13-02-2017

Giải tám 59
Giải bảy 153
Giải sáu 5859 - 7435 - 0607
Giải năm 8864
Giải tư 92476 - 37375 - 65182 - 06668 - 09438 - 13757 - 48545
Giải ba 88217 - 63540
Giải nhì 25344
Giải nhất 92766
Giải đặc biệt 239614
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
07 - 14 - 17 - 35 - 38 - 40 - 44 - 45 - 53 - 57 - 59[2] - 64 - 66 - 68 - 75 - 76 - 82

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 06-02-2017

Giải tám 05
Giải bảy 876
Giải sáu 0701 - 5625 - 4535
Giải năm 7924
Giải tư 91929 - 42584 - 75842 - 91011 - 32419 - 43512 - 26201
Giải ba 39295 - 65571
Giải nhì 55185
Giải nhất 52305
Giải đặc biệt 394194
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01[2] - 05[2] - 11 - 12 - 19 - 24 - 25 - 29 - 35 - 42 - 71 - 76 - 84 - 85 - 94 - 95

Kết quả xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 30-01-2017

Giải tám 16
Giải bảy 583
Giải sáu 9811 - 1475 - 4952
Giải năm 9217
Giải tư 37798 - 73225 - 92693 - 17698 - 66852 - 91581 - 86587
Giải ba 41010 - 95836
Giải nhì 99716
Giải nhất 34492
Giải đặc biệt 293654
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
10 - 11 - 16[2] - 17 - 25 - 36 - 52[2] - 54 - 75 - 81 - 83 - 87 - 92 - 93 - 98[2]