Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 01-10-2022

Bộ số thứ nhất 17
Bộ số thứ hai 18
Bộ số thứ ba 28
Bộ số thứ tư 32
Bộ số thứ năm 35
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 28-09-2022

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 28
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 24-09-2022

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 33
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 21-09-2022

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 16
Bộ số thứ ba 20
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 17-09-2022

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 14-09-2022

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 20
Bộ số thứ tư 21
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 10-09-2022

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 09
Bộ số thứ tư 15
Bộ số thứ năm 22
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 07-09-2022

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 29

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế