Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 24-02-2024

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 16
Bộ số thứ năm 20
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 21-02-2024

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 23
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 17-02-2024

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 17
Bộ số thứ ba 22
Bộ số thứ tư 28
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 14-02-2024

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 21
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 07-02-2024

Bộ số thứ nhất 11
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 23
Bộ số thứ sáu 28

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 03-02-2024

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 11
Bộ số thứ năm 14
Bộ số thứ sáu 18

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 31-01-2024

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 29
Bộ số thứ ba 31
Bộ số thứ tư 32
Bộ số thứ năm 33
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 27-01-2024

Bộ số thứ nhất 09
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 23
Bộ số thứ sáu 33

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế