Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 07-06-2023

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 19
Bộ số thứ tư 28
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 03-06-2023

Bộ số thứ nhất 07
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 23
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 31-05-2023

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 14
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 32
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 27-05-2023

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 24-05-2023

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 24
Bộ số thứ ba 25
Bộ số thứ tư 27
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 20-05-2023

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 17-05-2023

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 17
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 13-05-2023

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 17
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 28

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế