Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 20-01-2021

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 14
Bộ số thứ tư 15
Bộ số thứ năm 24
Bộ số thứ sáu 29

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 16-01-2021

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 08
Bộ số thứ tư 09
Bộ số thứ năm 13
Bộ số thứ sáu 30

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 13-01-2021

Bộ số thứ nhất 10
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 19
Bộ số thứ tư 32
Bộ số thứ năm 34
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 09-01-2021

Bộ số thứ nhất 22
Bộ số thứ hai 26
Bộ số thứ ba 31
Bộ số thứ tư 32
Bộ số thứ năm 33
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 06-01-2021

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 35
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 02-01-2021

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 26
Bộ số thứ tư 27
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 30-12-2020

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 15
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 28
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 32

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 26-12-2020

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 09
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 14
Bộ số thứ năm 18
Bộ số thứ sáu 33

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế