Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 30-05-2020

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 17
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 19
Bộ số thứ năm 21
Bộ số thứ sáu 22

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 27-05-2020

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 15
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 23-05-2020

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 09
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 22
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 20-05-2020

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 12
Bộ số thứ năm 24
Bộ số thứ sáu 28

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 16-05-2020

Bộ số thứ nhất 10
Bộ số thứ hai 15
Bộ số thứ ba 19
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 28

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 13-05-2020

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 18
Bộ số thứ ba 21
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 09-05-2020

Bộ số thứ nhất 09
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 17
Bộ số thứ năm 18
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 06-05-2020

Bộ số thứ nhất 11
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 28

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế