Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 01-12-2021

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 19
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 23
Bộ số thứ sáu 28

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 27-11-2021

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 21
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 31
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 24-11-2021

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 26
Bộ số thứ tư 30
Bộ số thứ năm 32
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 20-11-2021

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 17-11-2021

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 15
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 19
Bộ số thứ sáu 26

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 13-11-2021

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 17
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 23
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 10-11-2021

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 19
Bộ số thứ ba 24
Bộ số thứ tư 31
Bộ số thứ năm 32
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 06-11-2021

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 02
Bộ số thứ ba 08
Bộ số thứ tư 16
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 35

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế