Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 24-08-2019

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 09
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 29

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 21-08-2019

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 07
Bộ số thứ ba 08
Bộ số thứ tư 13
Bộ số thứ năm 20
Bộ số thứ sáu 28

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 17-08-2019

Bộ số thứ nhất 13
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 22
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 32
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 14-08-2019

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 02
Bộ số thứ ba 07
Bộ số thứ tư 09
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 10-08-2019

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 31
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 07-08-2019

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 21
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 30

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 03-08-2019

Bộ số thứ nhất 20
Bộ số thứ hai 21
Bộ số thứ ba 26
Bộ số thứ tư 27
Bộ số thứ năm 32
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 31-07-2019

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 02
Bộ số thứ ba 04
Bộ số thứ tư 15
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 32

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần