Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 12-05-2021

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 11
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 13
Bộ số thứ năm 17
Bộ số thứ sáu 18

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 08-05-2021

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 09
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 34
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 05-05-2021

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 09
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 34
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 01-05-2021

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 12
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 21
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 28-04-2021

Bộ số thứ nhất 08
Bộ số thứ hai 09
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 25
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 24-04-2021

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 26
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 21-04-2021

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 11
Bộ số thứ tư 17
Bộ số thứ năm 23
Bộ số thứ sáu 24

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 17-04-2021

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 30

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế