Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 25-05-2022

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 24
Bộ số thứ sáu 29

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 21-05-2022

Bộ số thứ nhất 19
Bộ số thứ hai 20
Bộ số thứ ba 21
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 33
Bộ số thứ sáu 36

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 18-05-2022

Bộ số thứ nhất 14
Bộ số thứ hai 15
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 17
Bộ số thứ năm 19
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 14-05-2022

Bộ số thứ nhất 06
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 13
Bộ số thứ tư 24
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 11-05-2022

Bộ số thứ nhất 01
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 12
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 21
Bộ số thứ sáu 24

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 07-05-2022

Bộ số thứ nhất 09
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 31

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 04-05-2022

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 06
Bộ số thứ ba 16
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 33

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 30-04-2022

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 14
Bộ số thứ tư 21
Bộ số thứ năm 29
Bộ số thứ sáu 35

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế