Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 15-06-2019

Bộ số thứ nhất 07
Bộ số thứ hai 09
Bộ số thứ ba 10
Bộ số thứ tư 12
Bộ số thứ năm 23
Bộ số thứ sáu 30

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 12-06-2019

Bộ số thứ nhất 04
Bộ số thứ hai 10
Bộ số thứ ba 22
Bộ số thứ tư 23
Bộ số thứ năm 26
Bộ số thứ sáu 29

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 08-06-2019

Bộ số thứ nhất 05
Bộ số thứ hai 13
Bộ số thứ ba 19
Bộ số thứ tư 30
Bộ số thứ năm 33
Bộ số thứ sáu 35

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 05-06-2019

Bộ số thứ nhất 20
Bộ số thứ hai 28
Bộ số thứ ba 15
Bộ số thứ tư 21
Bộ số thứ năm 30
Bộ số thứ sáu 34

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 01-06-2019

Bộ số thứ nhất 13
Bộ số thứ hai 14
Bộ số thứ ba 18
Bộ số thứ tư 20
Bộ số thứ năm 28
Bộ số thứ sáu 29

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 29-05-2019

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 08
Bộ số thứ ba 09
Bộ số thứ tư 18
Bộ số thứ năm 27
Bộ số thứ sáu 28

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 7 ngày 25-05-2019

Bộ số thứ nhất 03
Bộ số thứ hai 05
Bộ số thứ ba 19
Bộ số thứ tư 22
Bộ số thứ năm 25
Bộ số thứ sáu 30

Kết quả Xổ số Điện toán 6x36: Thứ 4 ngày 22-05-2019

Bộ số thứ nhất 02
Bộ số thứ hai 04
Bộ số thứ ba 08
Bộ số thứ tư 12
Bộ số thứ năm 13
Bộ số thứ sáu 18

Xổ số Điện toán 6x36

Xổ số Điện toán 6x36 mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế