Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 20-03-2019 - XSCT

Giải tám 77
Giải bảy 254
Giải sáu 4200 0951 2068
Giải năm 1086
Giải tư 85629 90197 76429 57349 52405 65909 55639
Giải ba 60718 34281
Giải nhì 61284
Giải nhất 20684
Giải đặc biệt 728327
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 05 - 09 - 18 - 27 - 29[2] - 39 - 49 - 51 - 54 - 68 - 77 - 81 - 84[2] - 86 - 97
KET QUA SO XO, KET QUAN XO SO, KETQUA XO SO, KQ XSO KT CAN, KQXS CAN THO,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 13-03-2019 - XSCT

Giải tám 61
Giải bảy 731
Giải sáu 2802 8932 2568
Giải năm 3148
Giải tư 64985 99425 64451 90550 04687 42214 45029
Giải ba 91434 86200
Giải nhì 97155
Giải nhất 13041
Giải đặc biệt 101428
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 02 - 14 - 25 - 28 - 29 - 31 - 32 - 34 - 41 - 48 - 50 - 51 - 55 - 61 - 68 - 85 - 87
KET QUA SO XO, KET QUAN XO SO, KETQUA XO SO, KQ XSO KT CAN, KQXS CAN THO,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 06-03-2019 - XSCT

Giải tám 87
Giải bảy 110
Giải sáu 8818 4173 1049
Giải năm 9525
Giải tư 45524 18610 12178 83517 56735 31506 53192
Giải ba 74523 39370
Giải nhì 52418
Giải nhất 00315
Giải đặc biệt 636091
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
06 - 10[2] - 15 - 17 - 18[2] - 23 - 24 - 25 - 35 - 49 - 70 - 73 - 78 - 87 - 91 - 92
KET QUA SO XO, KET QUAN XO SO, KETQUA XO SO, KQ XSO KT CAN, KQXS CAN THO,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 27-02-2019 - XSCT

Giải tám 25
Giải bảy 048
Giải sáu 1144 4779 2423
Giải năm 6309
Giải tư 15813 96886 42279 02966 66284 06979 71653
Giải ba 23191 37771
Giải nhì 23293
Giải nhất 71800
Giải đặc biệt 396436
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 09 - 13 - 23 - 25 - 36 - 44 - 48 - 53 - 66 - 71 - 79[3] - 84 - 86 - 91 - 93
KET QUA SO XO, KET QUAN XO SO, KETQUA XO SO, KQ XSO KT CAN, KQXS CAN THO,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 20-02-2019 - XSCT

Giải tám 38
Giải bảy 501
Giải sáu 4260 2239 3676
Giải năm 4077
Giải tư 92243 56858 92920 35748 56061 27380 02604
Giải ba 34098 52855
Giải nhì 57255
Giải nhất 46058
Giải đặc biệt 945454
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 04 - 20 - 38 - 39 - 43 - 48 - 54 - 55[2] - 58[2] - 60 - 61 - 76 - 77 - 80 - 98
KET QUA SO XO, KET QUAN XO SO, KETQUA XO SO, KQ XSO KT CAN, KQXS CAN THO,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 13-02-2019 - XSCT

Giải tám 88
Giải bảy 537
Giải sáu 7579 7463 8033
Giải năm 6569
Giải tư 32686 04626 05297 60218 31471 72515 73556
Giải ba 80477 22768
Giải nhì 50003
Giải nhất 40825
Giải đặc biệt 736968
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
03 - 15 - 18 - 25 - 26 - 33 - 37 - 56 - 63 - 68[2] - 69 - 71 - 77 - 79 - 86 - 88 - 97
KET QUA SO XO, KET QUAN XO SO, KETQUA XO SO, KQ XSO KT CAN, KQXS CAN THO,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 06-02-2019 - XSCT

Giải tám 80
Giải bảy 390
Giải sáu 8785 3246 7122
Giải năm 7536
Giải tư 65559 37044 06309 42944 00256 11072 17120
Giải ba 59907 03501
Giải nhì 72320
Giải nhất 46229
Giải đặc biệt 105313
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 07 - 09 - 13 - 20[2] - 22 - 29 - 36 - 44[2] - 46 - 56 - 59 - 72 - 80 - 85 - 90
KET QUA SO XO, KET QUAN XO SO, KETQUA XO SO, KQ XSO KT CAN, KQXS CAN THO,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 30-01-2019 - XSCT

Giải tám 02
Giải bảy 481
Giải sáu 7599 6907 0233
Giải năm 2937
Giải tư 03122 52725 65687 49119 03449 42474 06291
Giải ba 54817 88699
Giải nhì 44809
Giải nhất 41780
Giải đặc biệt 346643
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
02 - 07 - 09 - 17 - 19 - 22 - 25 - 33 - 37 - 43 - 49 - 74 - 80 - 81 - 87 - 91 - 99[2]
KET QUA SO XO, KET QUAN XO SO, KETQUA XO SO, KQ XSO KT CAN, KQXS CAN THO,

Xổ số Cần Thơ

Xổ số Cần Thơ mở thưởng vào ngày thứ 4 hàng tuần