Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 12-05-2021 - XSCT

Giải tám 67
Giải bảy 611
Giải sáu 9446 5081 5953
Giải năm 4265
Giải tư 64957 06230 87270 54380 95930 65641 50525
Giải ba 69097 57193
Giải nhì 00313
Giải nhất 00512
Giải đặc biệt 260250
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
11 - 12 - 13 - 25 - 30[2] - 41 - 46 - 50 - 53 - 57 - 65 - 67 - 70 - 80 - 81 - 93 - 97
xo so kien, xo so can tho, xo so can tho, xôso can tho, Ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 05-05-2021 - XSCT

Giải tám 18
Giải bảy 592
Giải sáu 1100 8513 8275
Giải năm 4213
Giải tư 83322 91899 28595 36870 34654 40684 14990
Giải ba 64778 48135
Giải nhì 34963
Giải nhất 29563
Giải đặc biệt 277451
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 13[2] - 18 - 22 - 35 - 51 - 54 - 63[2] - 70 - 75 - 78 - 84 - 90 - 92 - 95 - 99
xo so kien, xo so can tho, xo so can tho, xôso can tho, Ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 28-04-2021 - XSCT

Giải tám 83
Giải bảy 218
Giải sáu 8887 6502 7009
Giải năm 1948
Giải tư 37016 98491 49023 02530 31885 44170 07424
Giải ba 90236 61229
Giải nhì 45936
Giải nhất 92684
Giải đặc biệt 584247
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
02 - 09 - 16 - 18 - 23 - 24 - 29 - 30 - 36[2] - 47 - 48 - 70 - 83 - 84 - 85 - 87 - 91
xo so kien, xo so can tho, xo so can tho, xôso can tho, Ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 21-04-2021 - XSCT

Giải tám 60
Giải bảy 373
Giải sáu 7477 9488 2142
Giải năm 2303
Giải tư 04277 96628 31474 13882 40402 88398 11340
Giải ba 21839 36203
Giải nhì 70635
Giải nhất 80369
Giải đặc biệt 460005
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
02 - 03[2] - 05 - 28 - 35 - 39 - 40 - 42 - 60 - 69 - 73 - 74 - 77[2] - 82 - 88 - 98
xo so kien, xo so can tho, xo so can tho, xôso can tho, Ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 14-04-2021 - XSCT

Giải tám 17
Giải bảy 320
Giải sáu 5057 9469 1106
Giải năm 9207
Giải tư 95819 07599 88790 67643 65554 31318 42888
Giải ba 04499 93991
Giải nhì 08044
Giải nhất 75428
Giải đặc biệt 506779
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
06 - 07 - 17 - 18 - 19 - 20 - 28 - 43 - 44 - 54 - 57 - 69 - 79 - 88 - 90 - 91 - 99[2]
xo so kien, xo so can tho, xo so can tho, xôso can tho, Ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 07-04-2021 - XSCT

Giải tám 72
Giải bảy 118
Giải sáu 6099 6229 4670
Giải năm 9945
Giải tư 01736 43813 82632 17717 30833 76083 82770
Giải ba 05235 04700
Giải nhì 78389
Giải nhất 31485
Giải đặc biệt 357670
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
00 - 13 - 17 - 18 - 29 - 32 - 33 - 35 - 36 - 45 - 70[3] - 72 - 83 - 85 - 89 - 99
xo so kien, xo so can tho, xo so can tho, xôso can tho, Ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 31-03-2021 - XSCT

Giải tám 47
Giải bảy 996
Giải sáu 9967 5584 7245
Giải năm 7024
Giải tư 89576 51198 95735 09552 61285 64927 22572
Giải ba 25645 87333
Giải nhì 36430
Giải nhất 04777
Giải đặc biệt 771912
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
12 - 24 - 27 - 30 - 33 - 35 - 45[2] - 47 - 52 - 67 - 72 - 76 - 77 - 84 - 85 - 96 - 98
xo so kien, xo so can tho, xo so can tho, xôso can tho, Ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Cần Thơ Thứ 4 ngày 24-03-2021 - XSCT

Giải tám 39
Giải bảy 691
Giải sáu 8456 3319 6446
Giải năm 9983
Giải tư 12972 90024 62977 89297 46084 14718 80343
Giải ba 29856 30357
Giải nhì 36301
Giải nhất 97633
Giải đặc biệt 138302
Hai số cuối của các giải Cần Thơ:
01 - 02 - 18 - 19 - 24 - 33 - 39 - 43 - 46 - 56[2] - 57 - 72 - 77 - 83 - 84 - 91 - 97
xo so kien, xo so can tho, xo so can tho, xôso can tho, Ket qua so xo,

Xổ số Cần Thơ

Xổ số Cần Thơ mở thưởng vào ngày thứ 4 hàng tuần

Cờ thế