Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 16-06-2019 - XSKT

Giải tám 87
Giải bảy 381
Giải sáu 9687 2174 4208
Giải năm 6773
Giải tư 27600 98708 07766 91117 16555 34527 25674
Giải ba 12699 08742
Giải nhì 68814
Giải nhất 53341
Giải đặc biệt 888640
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
00 - 08[2] - 14 - 17 - 27 - 40 - 41 - 42 - 55 - 66 - 73 - 74[2] - 81 - 87[2] - 99
.ket qua so xo, Dự đoán, KET QUA XO SO, Ket qua so xo, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 09-06-2019 - XSKT

Giải tám 09
Giải bảy 149
Giải sáu 2809 3254 4256
Giải năm 1455
Giải tư 54108 42456 20301 31933 64147 87553 00302
Giải ba 97561 09611
Giải nhì 85680
Giải nhất 84654
Giải đặc biệt 104269
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 02 - 08 - 09[2] - 11 - 33 - 47 - 49 - 53 - 54[2] - 55 - 56[2] - 61 - 69 - 80
.ket qua so xo, Dự đoán, KET QUA XO SO, Ket qua so xo, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 02-06-2019 - XSKT

Giải tám 25
Giải bảy 466
Giải sáu 5410 7819 4122
Giải năm 6756
Giải tư 70954 50320 67684 31586 38356 16169 64188
Giải ba 94567 92685
Giải nhì 42280
Giải nhất 62181
Giải đặc biệt 204031
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
10 - 19 - 20 - 22 - 25 - 31 - 54 - 56[2] - 66 - 67 - 69 - 80 - 81 - 84 - 85 - 86 - 88
.ket qua so xo, Dự đoán, KET QUA XO SO, Ket qua so xo, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 26-05-2019 - XSKT

Giải tám 12
Giải bảy 758
Giải sáu 9887 2701 8494
Giải năm 5768
Giải tư 89494 64947 95832 82992 43272 53510 13047
Giải ba 42804 45834
Giải nhì 50575
Giải nhất 52956
Giải đặc biệt 223681
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
01 - 04 - 10 - 12 - 32 - 34 - 47[2] - 56 - 58 - 68 - 72 - 75 - 81 - 87 - 92 - 94[2]
.ket qua so xo, Dự đoán, KET QUA XO SO, Ket qua so xo, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 19-05-2019 - XSKT

Giải tám 49
Giải bảy 511
Giải sáu 0325 8340 6117
Giải năm 0620
Giải tư 80780 11024 92339 11792 95111 26871 18777
Giải ba 11364 03869
Giải nhì 79618
Giải nhất 18152
Giải đặc biệt 863062
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
11[2] - 17 - 18 - 20 - 24 - 25 - 39 - 40 - 49 - 52 - 62 - 64 - 69 - 71 - 77 - 80 - 92
.ket qua so xo, Dự đoán, KET QUA XO SO, Ket qua so xo, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 12-05-2019 - XSKT

Giải tám 36
Giải bảy 280
Giải sáu 0552 6332 6050
Giải năm 7187
Giải tư 63119 06733 81520 52941 64198 77360 07406
Giải ba 81837 71637
Giải nhì 77326
Giải nhất 47908
Giải đặc biệt 058037
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
06 - 08 - 19 - 20 - 26 - 32 - 33 - 36 - 37[3] - 41 - 50 - 52 - 60 - 80 - 87 - 98
.ket qua so xo, Dự đoán, KET QUA XO SO, Ket qua so xo, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 05-05-2019 - XSKT

Giải tám 45
Giải bảy 683
Giải sáu 0892 5584 3478
Giải năm 4620
Giải tư 29203 00015 19347 18539 66169 47690 02699
Giải ba 76090 91957
Giải nhì 21551
Giải nhất 73633
Giải đặc biệt 340888
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
03 - 15 - 20 - 33 - 39 - 45 - 47 - 51 - 57 - 69 - 78 - 83 - 84 - 88 - 90[2] - 92 - 99
.ket qua so xo, Dự đoán, KET QUA XO SO, Ket qua so xo, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Kon Tum Chủ nhật ngày 28-04-2019 - XSKT

Giải tám 95
Giải bảy 979
Giải sáu 5697 6785 1003
Giải năm 5013
Giải tư 48567 98783 30147 67097 86157 36957 38702
Giải ba 26680 15282
Giải nhì 66140
Giải nhất 54856
Giải đặc biệt 918392
Hai số cuối của các giải Kon Tum:
02 - 03 - 13 - 40 - 47 - 56 - 57[2] - 67 - 79 - 80 - 82 - 83 - 85 - 92 - 95 - 97[2]
.ket qua so xo, Dự đoán, KET QUA XO SO, Ket qua so xo, Ket qua xo so,

Xổ số Kon Tum

Xổ số Kon Tum mở thưởng vào ngày CN hàng tuần

Cờ thế