Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 24-05-2022 - XSVT

Giải tám 35
Giải bảy 101
Giải sáu 3651 3549 1395
Giải năm 1519
Giải tư 30693 70902 41880 27375 74628 79476 24561
Giải ba 69423 34502
Giải nhì 86219
Giải nhất 01893
Giải đặc biệt 479247
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 02[2] - 19[2] - 23 - 28 - 35 - 47 - 49 - 51 - 61 - 75 - 76 - 80 - 93[2] - 95
kêt qua xô, s s vung tau,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 17-05-2022 - XSVT

Giải tám 05
Giải bảy 942
Giải sáu 5487 1618 7955
Giải năm 4287
Giải tư 65083 05207 58704 22280 61052 02847 08526
Giải ba 04497 07866
Giải nhì 20407
Giải nhất 91451
Giải đặc biệt 013467
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
04 - 05 - 07[2] - 18 - 26 - 42 - 47 - 51 - 52 - 55 - 66 - 67 - 80 - 83 - 87[2] - 97
kêt qua xô, s s vung tau,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 10-05-2022 - XSVT

Giải tám 86
Giải bảy 139
Giải sáu 1916 3979 6295
Giải năm 2830
Giải tư 84396 91007 81149 52899 73128 26707 50957
Giải ba 10321 94505
Giải nhì 31375
Giải nhất 25844
Giải đặc biệt 288647
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
05 - 07[2] - 16 - 21 - 28 - 30 - 39 - 44 - 47 - 49 - 57 - 75 - 79 - 86 - 95 - 96 - 99
kêt qua xô, s s vung tau,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 03-05-2022 - XSVT

Giải tám 97
Giải bảy 329
Giải sáu 2101 2126 1658
Giải năm 6777
Giải tư 09092 18218 78308 48551 39354 09425 74664
Giải ba 16509 09891
Giải nhì 48882
Giải nhất 20540
Giải đặc biệt 155597
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 08 - 09 - 18 - 25 - 26 - 29 - 40 - 51 - 54 - 58 - 64 - 77 - 82 - 91 - 92 - 97[2]
kêt qua xô, s s vung tau,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 26-04-2022 - XSVT

Giải tám 34
Giải bảy 113
Giải sáu 4737 9558 9793
Giải năm 3277
Giải tư 92137 84174 34935 09119 36316 63182 90336
Giải ba 12246 62981
Giải nhì 24745
Giải nhất 51934
Giải đặc biệt 824918
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
13 - 16 - 18 - 19 - 34[2] - 35 - 36 - 37[2] - 45 - 46 - 58 - 74 - 77 - 81 - 82 - 93
kêt qua xô, s s vung tau,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 19-04-2022 - XSVT

Giải tám 89
Giải bảy 621
Giải sáu 6152 7784 4339
Giải năm 0237
Giải tư 75140 51116 40796 79491 59495 99102 80789
Giải ba 32113 91489
Giải nhì 59754
Giải nhất 99388
Giải đặc biệt 282701
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 02 - 13 - 16 - 21 - 37 - 39 - 40 - 52 - 54 - 84 - 88 - 89[3] - 91 - 95 - 96
kêt qua xô, s s vung tau,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 12-04-2022 - XSVT

Giải tám 91
Giải bảy 915
Giải sáu 3732 1388 9611
Giải năm 4592
Giải tư 96790 02405 45593 89646 70276 53852 03598
Giải ba 21196 07153
Giải nhì 69513
Giải nhất 31570
Giải đặc biệt 108549
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
05 - 11 - 13 - 15 - 32 - 46 - 49 - 52 - 53 - 70 - 76 - 88 - 90 - 91 - 92 - 93 - 96 - 98
kêt qua xô, s s vung tau,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 05-04-2022 - XSVT

Giải tám 49
Giải bảy 683
Giải sáu 7280 5714 0032
Giải năm 6286
Giải tư 73101 37184 37249 33716 16896 32300 16620
Giải ba 93221 67157
Giải nhì 66054
Giải nhất 45805
Giải đặc biệt 992946
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 01 - 05 - 14 - 16 - 20 - 21 - 32 - 46 - 49[2] - 54 - 57 - 80 - 83 - 84 - 86 - 96
kêt qua xô, s s vung tau,

Xổ số Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần

Cờ thế