Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 20-02-2024 - XSVT

Giải tám 83
Giải bảy 152
Giải sáu 4236 8770 8850
Giải năm 6350
Giải tư 34936 88822 33940 51796 07817 24713 35251
Giải ba 00475 69680
Giải nhì 30942
Giải nhất 84439
Giải đặc biệt 043811
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
11 - 13 - 17 - 22 - 36[2] - 39 - 40 - 42 - 50[2] - 51 - 52 - 70 - 75 - 80 - 83 - 96

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 13-02-2024 - XSVT

Giải tám 35
Giải bảy 105
Giải sáu 4298 3314 8782
Giải năm 3597
Giải tư 62715 85538 96128 47754 94931 93404 83287
Giải ba 63072 51741
Giải nhì 03783
Giải nhất 75353
Giải đặc biệt 824700
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 04 - 05 - 14 - 15 - 28 - 31 - 35 - 38 - 41 - 53 - 54 - 72 - 82 - 83 - 87 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 06-02-2024 - XSVT

Giải tám 50
Giải bảy 167
Giải sáu 5850 4922 7198
Giải năm 5548
Giải tư 52523 48634 74813 10458 37627 97436 07009
Giải ba 69809 82524
Giải nhì 07123
Giải nhất 11250
Giải đặc biệt 586275
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
09[2] - 13 - 22 - 23[2] - 24 - 27 - 34 - 36 - 48 - 50[3] - 58 - 67 - 75 - 98

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 30-01-2024 - XSVT

Giải tám 71
Giải bảy 701
Giải sáu 0219 6711 7026
Giải năm 3355
Giải tư 57102 90930 08867 30112 70179 19617 77453
Giải ba 85817 32664
Giải nhì 84959
Giải nhất 16321
Giải đặc biệt 016148
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 02 - 11 - 12 - 17[2] - 19 - 21 - 26 - 30 - 48 - 53 - 55 - 59 - 64 - 67 - 71 - 79

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 23-01-2024 - XSVT

Giải tám 44
Giải bảy 325
Giải sáu 6173 3224 6219
Giải năm 8444
Giải tư 36232 37076 40485 66020 84507 79462 04379
Giải ba 69792 08910
Giải nhì 48333
Giải nhất 36704
Giải đặc biệt 048805
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
04 - 05 - 07 - 10 - 19 - 20 - 24 - 25 - 32 - 33 - 44[2] - 62 - 73 - 76 - 79 - 85 - 92

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 16-01-2024 - XSVT

Giải tám 51
Giải bảy 509
Giải sáu 3737 6448 2442
Giải năm 1174
Giải tư 96628 45760 55666 40687 33905 07186 22822
Giải ba 44491 64073
Giải nhì 85579
Giải nhất 50136
Giải đặc biệt 178579
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
05 - 09 - 22 - 28 - 36 - 37 - 42 - 48 - 51 - 60 - 66 - 73 - 74 - 79[2] - 86 - 87 - 91

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 09-01-2024 - XSVT

Giải tám 44
Giải bảy 046
Giải sáu 5927 0188 4116
Giải năm 2706
Giải tư 98278 48766 47909 36136 95680 17099 79181
Giải ba 62759 34221
Giải nhì 75359
Giải nhất 33967
Giải đặc biệt 411383
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
06 - 09 - 16 - 21 - 27 - 36 - 44 - 46 - 59[2] - 66 - 67 - 78 - 80 - 81 - 83 - 88 - 99

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 02-01-2024 - XSVT

Giải tám 52
Giải bảy 857
Giải sáu 8889 9775 5508
Giải năm 3078
Giải tư 01184 07196 02194 09071 80262 18228 38427
Giải ba 28762 06463
Giải nhì 80952
Giải nhất 49815
Giải đặc biệt 627694
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
08 - 15 - 27 - 28 - 52[2] - 57 - 62[2] - 63 - 71 - 75 - 78 - 84 - 89 - 94[2] - 96

Xổ số Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần

Cờ thế