Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 02-06-2020 - XSVT

Giải tám 00
Giải bảy 935
Giải sáu 6363 7537 7599
Giải năm 6659
Giải tư 17984 97784 00082 00776 07786 68126 75904
Giải ba 90781 10241
Giải nhì 12866
Giải nhất 51663
Giải đặc biệt 343462
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 04 - 26 - 35 - 37 - 41 - 59 - 62 - 63[2] - 66 - 76 - 81 - 82 - 84[2] - 86 - 99
xoso vung tau,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 26-05-2020 - XSVT

Giải tám 39
Giải bảy 423
Giải sáu 6264 2673 0910
Giải năm 8007
Giải tư 43366 53372 82116 79903 84542 96313 96429
Giải ba 72860 86302
Giải nhì 14151
Giải nhất 21033
Giải đặc biệt 501434
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
02 - 03 - 07 - 10 - 13 - 16 - 23 - 29 - 33 - 34 - 39 - 42 - 51 - 60 - 64 - 66 - 72 - 73
xoso vung tau,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 19-05-2020 - XSVT

Giải tám 60
Giải bảy 595
Giải sáu 7100 7115 4286
Giải năm 4356
Giải tư 90420 47257 56192 80406 72727 74734 04714
Giải ba 68484 64414
Giải nhì 53912
Giải nhất 39410
Giải đặc biệt 676134
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
00 - 06 - 10 - 12 - 14[2] - 15 - 20 - 27 - 34[2] - 56 - 57 - 60 - 84 - 86 - 92 - 95
xoso vung tau,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 12-05-2020 - XSVT

Giải tám 23
Giải bảy 402
Giải sáu 0236 0505 1262
Giải năm 3226
Giải tư 65192 84746 11242 29168 39634 50863 50546
Giải ba 78265 72771
Giải nhì 28901
Giải nhất 12212
Giải đặc biệt 894499
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
01 - 02 - 05 - 12 - 23 - 26 - 34 - 36 - 42 - 46[2] - 62 - 63 - 65 - 68 - 71 - 92 - 99
xoso vung tau,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 05-05-2020 - XSVT

Giải tám 86
Giải bảy 321
Giải sáu 8804 1084 4529
Giải năm 0936
Giải tư 78635 65561 41237 13723 01405 23282 61180
Giải ba 28634 71032
Giải nhì 07217
Giải nhất 36740
Giải đặc biệt 864898
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
04 - 05 - 17 - 21 - 23 - 29 - 32 - 34 - 35 - 36 - 37 - 40 - 61 - 80 - 82 - 84 - 86 - 98
xoso vung tau,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 31-03-2020 - XSVT

Giải tám 08
Giải bảy 440
Giải sáu 2031 1407 0135
Giải năm 6081
Giải tư 05871 59707 12293 73984 07483 78308 73836
Giải ba 91232 20118
Giải nhì 31899
Giải nhất 92536
Giải đặc biệt 351163
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
07[2] - 08[2] - 18 - 31 - 32 - 35 - 36[2] - 40 - 63 - 71 - 81 - 83 - 84 - 93 - 99
xoso vung tau,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 24-03-2020 - XSVT

Giải tám 73
Giải bảy 169
Giải sáu 0973 0794 5380
Giải năm 8697
Giải tư 39881 59893 85515 62132 37655 97161 95644
Giải ba 70374 51618
Giải nhì 59786
Giải nhất 82315
Giải đặc biệt 614071
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
15[2] - 18 - 32 - 44 - 55 - 61 - 69 - 71 - 73[2] - 74 - 80 - 81 - 86 - 93 - 94 - 97
xoso vung tau,

Kết quả Xổ số Vũng Tàu Thứ 3 ngày 17-03-2020 - XSVT

Giải tám 32
Giải bảy 699
Giải sáu 2651 7612 1761
Giải năm 6855
Giải tư 40663 36172 77270 76059 88397 83428 01955
Giải ba 36973 96959
Giải nhì 86795
Giải nhất 57210
Giải đặc biệt 339256
Hai số cuối của các giải Vũng Tàu:
10 - 12 - 28 - 32 - 51 - 55[2] - 56 - 59[2] - 61 - 63 - 70 - 72 - 73 - 95 - 97 - 99
xoso vung tau,

Xổ số Vũng Tàu

Xổ số Vũng Tàu mở thưởng vào ngày thứ 3 hàng tuần

Cờ thế