Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 18-01-2019 - XSGL

Giải tám 78
Giải bảy 195
Giải sáu 5617 - 3947 - 4158
Giải năm 3186
Giải tư 45449 - 40423 - 83347 - 63455 - 01328 - 61835 - 25769
Giải ba 36038 - 71098
Giải nhì 30107
Giải nhất 31768
Giải đặc biệt 761415
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
07 - 15 - 17 - 23 - 28 - 35 - 38 - 47[2] - 49 - 55 - 58 - 68 - 69 - 78 - 86 - 95 - 98
Ket qua gia lai, Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 11-01-2019 - XSGL

Giải tám 50
Giải bảy 219
Giải sáu 0553 - 9138 - 0022
Giải năm 8968
Giải tư 76403 - 97607 - 50632 - 97062 - 46222 - 78680 - 90495
Giải ba 43516 - 18563
Giải nhì 58948
Giải nhất 37172
Giải đặc biệt 035115
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
03 - 07 - 15 - 16 - 19 - 22[2] - 32 - 38 - 48 - 50 - 53 - 62 - 63 - 68 - 72 - 80 - 95
Ket qua gia lai, Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 04-01-2019 - XSGL

Giải tám 06
Giải bảy 568
Giải sáu 0790 - 1631 - 8130
Giải năm 9164
Giải tư 51586 - 13953 - 93751 - 16829 - 23338 - 88955 - 76252
Giải ba 77929 - 98870
Giải nhì 87564
Giải nhất 22960
Giải đặc biệt 503204
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
04 - 06 - 29[2] - 30 - 31 - 38 - 51 - 52 - 53 - 55 - 60 - 64[2] - 68 - 70 - 86 - 90
Ket qua gia lai, Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 28-12-2018 - XSGL

Giải tám 09
Giải bảy 967
Giải sáu 0960 - 1943 - 4746
Giải năm 6335
Giải tư 08644 - 84492 - 85299 - 31925 - 09714 - 53440 - 74901
Giải ba 28366 - 83363
Giải nhì 93187
Giải nhất 76538
Giải đặc biệt 874315
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 09 - 14 - 15 - 25 - 35 - 38 - 40 - 43 - 44 - 46 - 60 - 63 - 66 - 67 - 87 - 92 - 99
Ket qua gia lai, Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 21-12-2018 - XSGL

Giải tám 36
Giải bảy 256
Giải sáu 4754 - 1644 - 4832
Giải năm 3393
Giải tư 91734 - 07002 - 16410 - 50021 - 27376 - 87354 - 43303
Giải ba 74727 - 13670
Giải nhì 84016
Giải nhất 90598
Giải đặc biệt 132312
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 03 - 10 - 12 - 16 - 21 - 27 - 32 - 34 - 36 - 44 - 54[2] - 56 - 70 - 76 - 93 - 98
Ket qua gia lai, Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 14-12-2018 - XSGL

Giải tám 34
Giải bảy 006
Giải sáu 5453 - 2222 - 7462
Giải năm 7606
Giải tư 09089 - 27984 - 59603 - 26415 - 96738 - 52896 - 97474
Giải ba 67272 - 38818
Giải nhì 11037
Giải nhất 61019
Giải đặc biệt 933374
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
03 - 06[2] - 15 - 18 - 19 - 22 - 34 - 37 - 38 - 53 - 62 - 72 - 74[2] - 84 - 89 - 96
Ket qua gia lai, Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 07-12-2018 - XSGL

Giải tám 28
Giải bảy 281
Giải sáu 4858 - 5844 - 2473
Giải năm 1889
Giải tư 92753 - 12134 - 91470 - 38758 - 58062 - 26123 - 01264
Giải ba 92631 - 63974
Giải nhì 78931
Giải nhất 88987
Giải đặc biệt 955686
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
23 - 28 - 31[2] - 34 - 44 - 53 - 58[2] - 62 - 64 - 70 - 73 - 74 - 81 - 86 - 87 - 89
Ket qua gia lai, Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 30-11-2018 - XSGL

Giải tám 05
Giải bảy 518
Giải sáu 6432 - 4419 - 3447
Giải năm 4229
Giải tư 32900 - 18864 - 66726 - 08166 - 82920 - 52874 - 69464
Giải ba 14750 - 65224
Giải nhì 41908
Giải nhất 80675
Giải đặc biệt 188377
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 05 - 08 - 18 - 19 - 20 - 24 - 26 - 29 - 32 - 47 - 50 - 64[2] - 66 - 74 - 75 - 77
Ket qua gia lai, Ket qua so so, Ket qua so xo, Ket qua xo so, Ket qua xo so,

Xổ số Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần