Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 10-07-2020 - XSGL

Giải tám 18
Giải bảy 195
Giải sáu 6814 4014 4422
Giải năm 5805
Giải tư 58831 75199 85897 69243 47471 53269 23817
Giải ba 23309 50131
Giải nhì 14726
Giải nhất 35116
Giải đặc biệt 302130
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
05 - 09 - 14[2] - 16 - 17 - 18 - 22 - 26 - 30 - 31[2] - 43 - 69 - 71 - 95 - 97 - 99
xoso gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 03-07-2020 - XSGL

Giải tám 55
Giải bảy 673
Giải sáu 9497 8712 3076
Giải năm 1882
Giải tư 35572 92688 11094 21158 20952 98506 64047
Giải ba 51247 74842
Giải nhì 12766
Giải nhất 98776
Giải đặc biệt 843071
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
06 - 12 - 42 - 47[2] - 52 - 55 - 58 - 66 - 71 - 72 - 73 - 76[2] - 82 - 88 - 94 - 97
xoso gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 26-06-2020 - XSGL

Giải tám 61
Giải bảy 371
Giải sáu 2888 0939 0856
Giải năm 3810
Giải tư 09316 86882 20613 24889 47061 13059 65054
Giải ba 29939 46062
Giải nhì 99614
Giải nhất 39293
Giải đặc biệt 265767
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
10 - 13 - 14 - 16 - 39[2] - 54 - 56 - 59 - 61[2] - 62 - 67 - 71 - 82 - 88 - 89 - 93
xoso gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 19-06-2020 - XSGL

Giải tám 64
Giải bảy 688
Giải sáu 4329 3002 3918
Giải năm 2013
Giải tư 36276 61249 90529 63105 05996 94311 52001
Giải ba 05291 51063
Giải nhì 19305
Giải nhất 58403
Giải đặc biệt 654806
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 02 - 03 - 05[2] - 06 - 11 - 13 - 18 - 29[2] - 49 - 63 - 64 - 76 - 88 - 91 - 96
xoso gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 12-06-2020 - XSGL

Giải tám 08
Giải bảy 634
Giải sáu 1656 3002 7548
Giải năm 5358
Giải tư 99681 06311 38996 82066 88989 64277 67880
Giải ba 64463 17588
Giải nhì 07762
Giải nhất 41606
Giải đặc biệt 209582
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 06 - 08 - 11 - 34 - 48 - 56 - 58 - 62 - 63 - 66 - 77 - 80 - 81 - 82 - 88 - 89 - 96
xoso gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 05-06-2020 - XSGL

Giải tám 93
Giải bảy 309
Giải sáu 7660 5960 0451
Giải năm 2187
Giải tư 90386 11955 15686 52657 67045 16555 16030
Giải ba 93342 40933
Giải nhì 01479
Giải nhất 26242
Giải đặc biệt 314076
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
09 - 30 - 33 - 42[2] - 45 - 51 - 55[2] - 57 - 60[2] - 76 - 79 - 86[2] - 87 - 93
xoso gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 29-05-2020 - XSGL

Giải tám 84
Giải bảy 564
Giải sáu 7922 9677 9557
Giải năm 1399
Giải tư 09931 37845 78119 07949 73500 06922 66554
Giải ba 92722 22614
Giải nhì 57377
Giải nhất 29281
Giải đặc biệt 479476
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 14 - 19 - 22[3] - 31 - 45 - 49 - 54 - 57 - 64 - 76 - 77[2] - 81 - 84 - 99
xoso gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 22-05-2020 - XSGL

Giải tám 34
Giải bảy 781
Giải sáu 4802 6704 3728
Giải năm 4136
Giải tư 99501 28678 85801 38139 07764 41261 17800
Giải ba 24760 04564
Giải nhì 99617
Giải nhất 22406
Giải đặc biệt 567574
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
00 - 01[2] - 02 - 04 - 06 - 17 - 28 - 34 - 36 - 39 - 60 - 61 - 64[2] - 74 - 78 - 81
xoso gia lai,

Xổ số Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần

Cờ thế