Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 23-07-2021 - XSGL

Giải tám 33
Giải bảy 643
Giải sáu 6502 7417 8308
Giải năm 6652
Giải tư 23757 55302 96875 49755 92834 45850 13759
Giải ba 37928 57282
Giải nhì 14462
Giải nhất 22133
Giải đặc biệt 329346
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02[2] - 08 - 17 - 28 - 33[2] - 34 - 43 - 46 - 50 - 52 - 55 - 57 - 59 - 62 - 75 - 82
Xo so gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 16-07-2021 - XSGL

Giải tám 64
Giải bảy 891
Giải sáu 8948 9889 6536
Giải năm 6244
Giải tư 36004 59971 81168 92262 80614 78643 64758
Giải ba 30898 84421
Giải nhì 48096
Giải nhất 93014
Giải đặc biệt 880990
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
04 - 14[2] - 21 - 36 - 43 - 44 - 48 - 58 - 62 - 64 - 68 - 71 - 89 - 90 - 91 - 96 - 98
Xo so gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 09-07-2021 - XSGL

Giải tám 65
Giải bảy 769
Giải sáu 4334 0476 5548
Giải năm 6784
Giải tư 70994 91572 67038 35406 50347 51322 04227
Giải ba 80298 37326
Giải nhì 27363
Giải nhất 57424
Giải đặc biệt 484277
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
06 - 22 - 24 - 26 - 27 - 34 - 38 - 47 - 48 - 63 - 65 - 69 - 72 - 76 - 77 - 84 - 94 - 98
Xo so gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 02-07-2021 - XSGL

Giải tám 40
Giải bảy 626
Giải sáu 3490 6432 8925
Giải năm 7564
Giải tư 71627 69222 32116 48656 22199 28258 79507
Giải ba 76769 06361
Giải nhì 81862
Giải nhất 13036
Giải đặc biệt 494059
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
07 - 16 - 22 - 25 - 26 - 27 - 32 - 36 - 40 - 56 - 58 - 59 - 61 - 62 - 64 - 69 - 90 - 99
Xo so gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 25-06-2021 - XSGL

Giải tám 79
Giải bảy 359
Giải sáu 9835 4262 1307
Giải năm 1811
Giải tư 60316 37493 17299 91203 18971 02310 43982
Giải ba 62796 30568
Giải nhì 55025
Giải nhất 00338
Giải đặc biệt 625903
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
03[2] - 07 - 10 - 11 - 16 - 25 - 35 - 38 - 59 - 62 - 68 - 71 - 79 - 82 - 93 - 96 - 99
Xo so gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 18-06-2021 - XSGL

Giải tám 29
Giải bảy 987
Giải sáu 5865 0650 7365
Giải năm 8047
Giải tư 13005 82658 52257 98795 55633 09271 07120
Giải ba 39880 99432
Giải nhì 74896
Giải nhất 03420
Giải đặc biệt 771915
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
05 - 15 - 20[2] - 29 - 32 - 33 - 47 - 50 - 57 - 58 - 65[2] - 71 - 80 - 87 - 95 - 96
Xo so gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 11-06-2021 - XSGL

Giải tám 44
Giải bảy 401
Giải sáu 5914 6864 2997
Giải năm 2024
Giải tư 59961 42354 81017 62030 78058 16489 83253
Giải ba 08931 08159
Giải nhì 74573
Giải nhất 15028
Giải đặc biệt 809416
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
01 - 14 - 16 - 17 - 24 - 28 - 30 - 31 - 44 - 53 - 54 - 58 - 59 - 61 - 64 - 73 - 89 - 97
Xo so gia lai,

Kết quả Xổ số Gia Lai Thứ 6 ngày 04-06-2021 - XSGL

Giải tám 95
Giải bảy 271
Giải sáu 8369 7380 3784
Giải năm 7454
Giải tư 87825 91247 74602 89636 52114 91649 36157
Giải ba 77195 94715
Giải nhì 08317
Giải nhất 76672
Giải đặc biệt 126442
Hai số cuối của các giải Gia Lai:
02 - 14 - 15 - 17 - 25 - 36 - 42 - 47 - 49 - 54 - 57 - 69 - 71 - 72 - 80 - 84 - 95[2]
Xo so gia lai,

Xổ số Gia Lai

Xổ số Gia Lai mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần

Cờ thế