Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 05-07-2021 - XSDT

Giải tám 52
Giải bảy 842
Giải sáu 9991 2135 0046
Giải năm 9657
Giải tư 73374 79896 58738 83106 61203 47525 10396
Giải ba 68317 50973
Giải nhì 07711
Giải nhất 20857
Giải đặc biệt 467462
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
03 - 06 - 11 - 17 - 25 - 35 - 38 - 42 - 46 - 52 - 57[2] - 62 - 73 - 74 - 91 - 96[2]
xo so dong, www.xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 28-06-2021 - XSDT

Giải tám 29
Giải bảy 123
Giải sáu 6030 1403 2113
Giải năm 2310
Giải tư 94883 36480 14384 75989 46917 91151 57927
Giải ba 70272 03059
Giải nhì 30870
Giải nhất 45049
Giải đặc biệt 957647
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
03 - 10 - 13 - 17 - 23 - 27 - 29 - 30 - 47 - 49 - 51 - 59 - 70 - 72 - 80 - 83 - 84 - 89
xo so dong, www.xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 21-06-2021 - XSDT

Giải tám 91
Giải bảy 924
Giải sáu 0553 2262 0748
Giải năm 0589
Giải tư 02705 16940 61286 20197 83576 44400 56798
Giải ba 23644 33058
Giải nhì 59210
Giải nhất 38706
Giải đặc biệt 342088
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 05 - 06 - 10 - 24 - 40 - 44 - 48 - 53 - 58 - 62 - 76 - 86 - 88 - 89 - 91 - 97 - 98
xo so dong, www.xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 14-06-2021 - XSDT

Giải tám 00
Giải bảy 822
Giải sáu 5770 0867 6729
Giải năm 0429
Giải tư 44769 55860 84322 08766 59935 44547 25677
Giải ba 74515 03146
Giải nhì 07731
Giải nhất 80195
Giải đặc biệt 113834
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 15 - 22[2] - 29[2] - 31 - 34 - 35 - 46 - 47 - 60 - 66 - 67 - 69 - 70 - 77 - 95
xo so dong, www.xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 07-06-2021 - XSDT

Giải tám 07
Giải bảy 870
Giải sáu 6230 5141 6427
Giải năm 2867
Giải tư 90180 14801 83524 27470 76597 58048 33347
Giải ba 86433 46809
Giải nhì 20410
Giải nhất 76071
Giải đặc biệt 115341
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 07 - 09 - 10 - 24 - 27 - 30 - 33 - 41[2] - 47 - 48 - 67 - 70[2] - 71 - 80 - 97
xo so dong, www.xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 31-05-2021 - XSDT

Giải tám 60
Giải bảy 453
Giải sáu 7786 7901 8139
Giải năm 7796
Giải tư 99073 14532 98738 82802 22656 06599 78831
Giải ba 19069 61657
Giải nhì 62352
Giải nhất 64111
Giải đặc biệt 074608
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 02 - 08 - 11 - 31 - 32 - 38 - 39 - 52 - 53 - 56 - 57 - 60 - 69 - 73 - 86 - 96 - 99
xo so dong, www.xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 24-05-2021 - XSDT

Giải tám 30
Giải bảy 565
Giải sáu 2707 5497 9816
Giải năm 9211
Giải tư 97945 45102 99966 53082 82109 99172 53672
Giải ba 06104 98282
Giải nhì 85348
Giải nhất 73032
Giải đặc biệt 609095
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 04 - 07 - 09 - 11 - 16 - 30 - 32 - 45 - 48 - 65 - 66 - 72[2] - 82[2] - 95 - 97
xo so dong, www.xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 17-05-2021 - XSDT

Giải tám 73
Giải bảy 997
Giải sáu 7943 4381 1466
Giải năm 1990
Giải tư 38525 57123 67283 75494 46206 60341 44375
Giải ba 47624 68233
Giải nhì 61473
Giải nhất 75488
Giải đặc biệt 822921
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
06 - 21 - 23 - 24 - 25 - 33 - 41 - 43 - 66 - 73[2] - 75 - 81 - 83 - 88 - 90 - 94 - 97
xo so dong, www.xo so dong,

Xổ số Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần

Cờ thế