Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 19-02-2024 - XSDT

Giải tám 92
Giải bảy 495
Giải sáu 8208 0098 8123
Giải năm 5263
Giải tư 22544 67114 30752 44123 02419 98098 22650
Giải ba 81168 12095
Giải nhì 87035
Giải nhất 26974
Giải đặc biệt 361025
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
08 - 14 - 19 - 23[2] - 25 - 35 - 44 - 50 - 52 - 63 - 68 - 74 - 92 - 95[2] - 98[2]

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 12-02-2024 - XSDT

Giải tám 87
Giải bảy 948
Giải sáu 2774 5946 7270
Giải năm 9642
Giải tư 74624 56214 36980 39341 40748 31672 72236
Giải ba 14149 86922
Giải nhì 60486
Giải nhất 00289
Giải đặc biệt 659427
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
14 - 22 - 24 - 27 - 36 - 41 - 42 - 46 - 48[2] - 49 - 70 - 72 - 74 - 80 - 86 - 87 - 89

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 05-02-2024 - XSDT

Giải tám 45
Giải bảy 628
Giải sáu 3224 6978 6477
Giải năm 6213
Giải tư 11200 24558 32647 69076 66865 49945 84541
Giải ba 88878 29537
Giải nhì 72389
Giải nhất 35915
Giải đặc biệt 215543
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 13 - 15 - 24 - 28 - 37 - 41 - 43 - 45[2] - 47 - 58 - 65 - 76 - 77 - 78[2] - 89

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 29-01-2024 - XSDT

Giải tám 33
Giải bảy 369
Giải sáu 6589 7286 9298
Giải năm 0772
Giải tư 04065 15968 93649 47270 10533 14458 73077
Giải ba 36217 82434
Giải nhì 82819
Giải nhất 66290
Giải đặc biệt 252764
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
17 - 19 - 33[2] - 34 - 49 - 58 - 64 - 65 - 68 - 69 - 70 - 72 - 77 - 86 - 89 - 90 - 98

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 22-01-2024 - XSDT

Giải tám 93
Giải bảy 744
Giải sáu 7611 1547 9312
Giải năm 1237
Giải tư 98899 36921 85535 75074 07059 24586 60979
Giải ba 78777 36932
Giải nhì 65890
Giải nhất 57775
Giải đặc biệt 383815
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
11 - 12 - 15 - 21 - 32 - 35 - 37 - 44 - 47 - 59 - 74 - 75 - 77 - 79 - 86 - 90 - 93 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 15-01-2024 - XSDT

Giải tám 86
Giải bảy 577
Giải sáu 6546 6724 8266
Giải năm 0976
Giải tư 25138 50939 31338 03074 86621 47158 77398
Giải ba 64881 41990
Giải nhì 32225
Giải nhất 51502
Giải đặc biệt 473495
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 21 - 24 - 25 - 38[2] - 39 - 46 - 58 - 66 - 74 - 76 - 77 - 81 - 86 - 90 - 95 - 98

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 08-01-2024 - XSDT

Giải tám 97
Giải bảy 116
Giải sáu 6506 9350 6745
Giải năm 6451
Giải tư 76694 49980 65068 14198 24034 82886 72777
Giải ba 24303 82902
Giải nhì 28553
Giải nhất 12445
Giải đặc biệt 600981
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 03 - 06 - 16 - 34 - 45[2] - 50 - 51 - 53 - 68 - 77 - 80 - 81 - 86 - 94 - 97 - 98

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 01-01-2024 - XSDT

Giải tám 10
Giải bảy 381
Giải sáu 1846 0901 5749
Giải năm 9273
Giải tư 47638 12065 76748 96187 64030 42408 63647
Giải ba 01007 16843
Giải nhì 54371
Giải nhất 44005
Giải đặc biệt 664781
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 05 - 07 - 08 - 10 - 30 - 38 - 43 - 46 - 47 - 48 - 49 - 65 - 71 - 73 - 81[2] - 87

Xổ số Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần

Cờ thế