Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 10-05-2021 - XSDT

Giải tám 14
Giải bảy 372
Giải sáu 9157 5611 4755
Giải năm 6388
Giải tư 63781 35947 44930 19864 63958 19682 34340
Giải ba 09405 41364
Giải nhì 72304
Giải nhất 38530
Giải đặc biệt 983510
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04 - 05 - 10 - 11 - 14 - 30[2] - 40 - 47 - 55 - 57 - 58 - 64[2] - 72 - 81 - 82 - 88
xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 03-05-2021 - XSDT

Giải tám 81
Giải bảy 924
Giải sáu 8492 8125 9296
Giải năm 7533
Giải tư 17609 87345 94637 42328 90375 07896 79884
Giải ba 23282 26143
Giải nhì 52763
Giải nhất 96578
Giải đặc biệt 153732
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
09 - 24 - 25 - 28 - 32 - 33 - 37 - 43 - 45 - 63 - 75 - 78 - 81 - 82 - 84 - 92 - 96[2]
xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 26-04-2021 - XSDT

Giải tám 12
Giải bảy 536
Giải sáu 7904 0287 4502
Giải năm 7212
Giải tư 08609 80213 80446 32516 62569 93249 22623
Giải ba 08669 11784
Giải nhì 98023
Giải nhất 25145
Giải đặc biệt 288261
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 04 - 09 - 12[2] - 13 - 16 - 23[2] - 36 - 45 - 46 - 49 - 61 - 69[2] - 84 - 87
xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 19-04-2021 - XSDT

Giải tám 68
Giải bảy 514
Giải sáu 8337 9874 8682
Giải năm 2225
Giải tư 59719 44568 31528 68354 95463 87746 42495
Giải ba 35502 03943
Giải nhì 12968
Giải nhất 26275
Giải đặc biệt 180944
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 14 - 19 - 25 - 28 - 37 - 43 - 44 - 46 - 54 - 63 - 68[3] - 74 - 75 - 82 - 95
xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 12-04-2021 - XSDT

Giải tám 44
Giải bảy 182
Giải sáu 5180 9550 3247
Giải năm 7332
Giải tư 84755 51752 41441 24757 85313 55127 93910
Giải ba 78996 20553
Giải nhì 14986
Giải nhất 24865
Giải đặc biệt 950928
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
10 - 13 - 27 - 28 - 32 - 41 - 44 - 47 - 50 - 52 - 53 - 55 - 57 - 65 - 80 - 82 - 86 - 96
xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 05-04-2021 - XSDT

Giải tám 65
Giải bảy 428
Giải sáu 1395 9674 4304
Giải năm 3030
Giải tư 21821 94784 13557 39044 56711 40606 55882
Giải ba 60946 49110
Giải nhì 93571
Giải nhất 85139
Giải đặc biệt 830718
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04 - 06 - 10 - 11 - 18 - 21 - 28 - 30 - 39 - 44 - 46 - 57 - 65 - 71 - 74 - 82 - 84 - 95
xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 29-03-2021 - XSDT

Giải tám 28
Giải bảy 680
Giải sáu 0313 3629 7488
Giải năm 8906
Giải tư 86014 89440 06952 16676 90852 47612 65767
Giải ba 95432 57704
Giải nhì 08694
Giải nhất 23391
Giải đặc biệt 430404
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
04[2] - 06 - 12 - 13 - 14 - 28 - 29 - 32 - 40 - 52[2] - 67 - 76 - 80 - 88 - 91 - 94
xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 22-03-2021 - XSDT

Giải tám 34
Giải bảy 330
Giải sáu 6707 0892 6332
Giải năm 8554
Giải tư 84144 95034 52029 05584 46874 34818 56606
Giải ba 38406 05105
Giải nhì 24132
Giải nhất 55524
Giải đặc biệt 280903
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
03 - 05 - 06[2] - 07 - 18 - 24 - 29 - 30 - 32[2] - 34[2] - 44 - 54 - 74 - 84 - 92
xo so dong,

Xổ số Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần

Cờ thế