Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 27-03-2023 - XSDT

Giải tám 27
Giải bảy 752
Giải sáu 0753 4282 9960
Giải năm 0273
Giải tư 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124
Giải ba 28391 31019
Giải nhì 15517
Giải nhất 40560
Giải đặc biệt 624449
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
17 - 19 - 24 - 27 - 29 - 44 - 49 - 52 - 53 - 60[2] - 63 - 67 - 73 - 75 - 76 - 82 - 91

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 20-03-2023 - XSDT

Giải tám 62
Giải bảy 762
Giải sáu 0228 0569 3511
Giải năm 7495
Giải tư 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834
Giải ba 26517 00107
Giải nhì 75224
Giải nhất 56233
Giải đặc biệt 665017
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
05 - 07 - 11 - 17[2] - 24 - 28 - 33 - 34 - 35 - 36 - 40 - 59 - 62[2] - 69 - 75 - 95

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 13-03-2023 - XSDT

Giải tám 99
Giải bảy 253
Giải sáu 6743 5171 7428
Giải năm 7663
Giải tư 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618
Giải ba 17963 56454
Giải nhì 06350
Giải nhất 44689
Giải đặc biệt 646022
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 18 - 22 - 28 - 43 - 46 - 48 - 50 - 53 - 54 - 63[2] - 66 - 71 - 89[3] - 99

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 06-03-2023 - XSDT

Giải tám 66
Giải bảy 666
Giải sáu 4709 4547 2630
Giải năm 7543
Giải tư 38886 15285 17094 34570 62642 80096 80229
Giải ba 00016 09803
Giải nhì 53737
Giải nhất 68544
Giải đặc biệt 376440
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
03 - 09 - 16 - 29 - 30 - 37 - 40 - 42 - 43 - 44 - 47 - 66[2] - 70 - 85 - 86 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 27-02-2023 - XSDT

Giải tám 73
Giải bảy 044
Giải sáu 4973 3135 1681
Giải năm 0093
Giải tư 61649 61017 75313 17621 12787 65848 38727
Giải ba 15861 48469
Giải nhì 30580
Giải nhất 90863
Giải đặc biệt 545088
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
13 - 17 - 21 - 27 - 35 - 44 - 48 - 49 - 61 - 63 - 69 - 73[2] - 80 - 81 - 87 - 88 - 93

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 20-02-2023 - XSDT

Giải tám 26
Giải bảy 294
Giải sáu 1096 4103 9547
Giải năm 6547
Giải tư 78481 76570 35313 20005 17539 01130 94969
Giải ba 77254 69924
Giải nhì 87748
Giải nhất 40990
Giải đặc biệt 699101
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 03 - 05 - 13 - 24 - 26 - 30 - 39 - 47[2] - 48 - 54 - 69 - 70 - 81 - 90 - 94 - 96

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 13-02-2023 - XSDT

Giải tám 59
Giải bảy 532
Giải sáu 4462 4910 6648
Giải năm 8616
Giải tư 78949 95763 46795 08579 09631 88196 98574
Giải ba 53891 80752
Giải nhì 60477
Giải nhất 77683
Giải đặc biệt 883267
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
10 - 16 - 31 - 32 - 48 - 49 - 52 - 59 - 62 - 63 - 67 - 74 - 77 - 79 - 83 - 91 - 95 - 96

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 06-02-2023 - XSDT

Giải tám 71
Giải bảy 368
Giải sáu 4060 5631 8322
Giải năm 1591
Giải tư 92578 23528 37812 50139 70905 80770 24644
Giải ba 91458 78800
Giải nhì 69774
Giải nhất 66768
Giải đặc biệt 328646
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 05 - 12 - 22 - 28 - 31 - 39 - 44 - 46 - 58 - 60 - 68[2] - 70 - 71 - 74 - 78 - 91

Xổ số Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần

Cờ thế