Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 14-01-2019 - XSDT

Giải tám 02
Giải bảy 217
Giải sáu 2466 - 6184 - 1716
Giải năm 1221
Giải tư 56389 - 00623 - 05912 - 29743 - 88418 - 62514 - 27731
Giải ba 27071 - 75603
Giải nhì 58204
Giải nhất 30251
Giải đặc biệt 760561
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 03 - 04 - 12 - 14 - 16 - 17 - 18 - 21 - 23 - 31 - 43 - 51 - 61 - 66 - 71 - 84 - 89
so so, SO SO, so so kien, so so kien, so so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 07-01-2019 - XSDT

Giải tám 06
Giải bảy 545
Giải sáu 4913 - 7032 - 6191
Giải năm 3189
Giải tư 39858 - 81254 - 56843 - 28817 - 26488 - 84476 - 89251
Giải ba 02900 - 84542
Giải nhì 89636
Giải nhất 98651
Giải đặc biệt 442676
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
00 - 06 - 13 - 17 - 32 - 36 - 42 - 43 - 45 - 51[2] - 54 - 58 - 76[2] - 88 - 89 - 91
so so, SO SO, so so kien, so so kien, so so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 31-12-2018 - XSDT

Giải tám 05
Giải bảy 066
Giải sáu 2207 - 9550 - 6674
Giải năm 5054
Giải tư 80112 - 29964 - 86466 - 64951 - 31915 - 02096 - 40748
Giải ba 36448 - 72255
Giải nhì 32014
Giải nhất 91217
Giải đặc biệt 120006
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
05 - 06 - 07 - 12 - 14 - 15 - 17 - 48[2] - 50 - 51 - 54 - 55 - 64 - 66[2] - 74 - 96
so so, SO SO, so so kien, so so kien, so so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 24-12-2018 - XSDT

Giải tám 02
Giải bảy 887
Giải sáu 5701 - 8410 - 3014
Giải năm 7474
Giải tư 03670 - 82624 - 99261 - 66203 - 45603 - 51917 - 71111
Giải ba 43311 - 84856
Giải nhì 39263
Giải nhất 76484
Giải đặc biệt 704631
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 02 - 03[2] - 10 - 11[2] - 14 - 17 - 24 - 31 - 56 - 61 - 63 - 70 - 74 - 84 - 87
so so, SO SO, so so kien, so so kien, so so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 17-12-2018 - XSDT

Giải tám 45
Giải bảy 988
Giải sáu 4792 - 5245 - 8672
Giải năm 2232
Giải tư 10195 - 85801 - 62647 - 66897 - 62050 - 97627 - 28570
Giải ba 68142 - 43718
Giải nhì 68014
Giải nhất 23232
Giải đặc biệt 209665
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
01 - 14 - 18 - 27 - 32[2] - 42 - 45[2] - 47 - 50 - 65 - 70 - 72 - 88 - 92 - 95 - 97
so so, SO SO, so so kien, so so kien, so so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 10-12-2018 - XSDT

Giải tám 48
Giải bảy 802
Giải sáu 1392 - 4085 - 9942
Giải năm 4989
Giải tư 19480 - 01273 - 50123 - 29096 - 50152 - 40671 - 91060
Giải ba 62929 - 08269
Giải nhì 99057
Giải nhất 75866
Giải đặc biệt 717877
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
02 - 23 - 29 - 42 - 48 - 52 - 57 - 60 - 66 - 69 - 71 - 73 - 77 - 80 - 85 - 89 - 92 - 96
so so, SO SO, so so kien, so so kien, so so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 03-12-2018 - XSDT

Giải tám 58
Giải bảy 193
Giải sáu 8692 - 6499 - 4085
Giải năm 8663
Giải tư 36390 - 98593 - 66287 - 15480 - 95018 - 90435 - 46364
Giải ba 66833 - 31168
Giải nhì 05644
Giải nhất 58893
Giải đặc biệt 327074
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
18 - 33 - 35 - 44 - 58 - 63 - 64 - 68 - 74 - 80 - 85 - 87 - 90 - 92 - 93[3] - 99
so so, SO SO, so so kien, so so kien, so so kien,

Kết quả Xổ số Đồng Tháp Thứ 2 ngày 26-11-2018 - XSDT

Giải tám 48
Giải bảy 135
Giải sáu 9549 - 0991 - 8148
Giải năm 6035
Giải tư 31243 - 15469 - 40058 - 90103 - 13116 - 10397 - 80995
Giải ba 76024 - 19054
Giải nhì 03347
Giải nhất 24717
Giải đặc biệt 669232
Hai số cuối của các giải Đồng Tháp:
03 - 16 - 17 - 24 - 32 - 35[2] - 43 - 47 - 48[2] - 49 - 54 - 58 - 69 - 91 - 95 - 97
so so, SO SO, so so kien, so so kien, so so kien,

Xổ số Đồng Tháp

Xổ số Đồng Tháp mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần