Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 13-05-2021 - XSQB

Giải tám 17
Giải bảy 328
Giải sáu 6577 8317 4771
Giải năm 2999
Giải tư 49523 11590 16823 72867 21607 04168 67856
Giải ba 24959 27961
Giải nhì 33117
Giải nhất 55982
Giải đặc biệt 267624
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
07 - 17[3] - 23[2] - 24 - 28 - 56 - 59 - 61 - 67 - 68 - 71 - 77 - 82 - 90 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 06-05-2021 - XSQB

Giải tám 44
Giải bảy 048
Giải sáu 2257 6236 8387
Giải năm 2072
Giải tư 90427 23629 47567 07859 31284 67340 67029
Giải ba 10669 86495
Giải nhì 13888
Giải nhất 56078
Giải đặc biệt 892114
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
14 - 27 - 29[2] - 36 - 40 - 44 - 48 - 57 - 59 - 67 - 69 - 72 - 78 - 84 - 87 - 88 - 95

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 29-04-2021 - XSQB

Giải tám 68
Giải bảy 003
Giải sáu 8502 9494 8139
Giải năm 0558
Giải tư 52364 10621 67759 21230 54208 30223 71604
Giải ba 11212 05940
Giải nhì 88616
Giải nhất 12058
Giải đặc biệt 497656
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
02 - 03 - 04 - 08 - 12 - 16 - 21 - 23 - 30 - 39 - 40 - 56 - 58[2] - 59 - 64 - 68 - 94

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 22-04-2021 - XSQB

Giải tám 03
Giải bảy 080
Giải sáu 6249 4602 8428
Giải năm 5776
Giải tư 73010 98180 46107 45813 23245 71645 78301
Giải ba 95023 12292
Giải nhì 50677
Giải nhất 30970
Giải đặc biệt 316288
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 02 - 03 - 07 - 10 - 13 - 23 - 28 - 45[2] - 49 - 70 - 76 - 77 - 80[2] - 88 - 92

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 15-04-2021 - XSQB

Giải tám 71
Giải bảy 118
Giải sáu 5492 0537 9420
Giải năm 6690
Giải tư 06392 82088 51055 20283 94658 54356 87734
Giải ba 60215 77024
Giải nhì 24787
Giải nhất 87394
Giải đặc biệt 646144
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
15 - 18 - 20 - 24 - 34 - 37 - 44 - 55 - 56 - 58 - 71 - 83 - 87 - 88 - 90 - 92[2] - 94

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 08-04-2021 - XSQB

Giải tám 20
Giải bảy 299
Giải sáu 3780 6463 0610
Giải năm 9276
Giải tư 44277 61792 90304 68261 99135 71435 49587
Giải ba 22308 35386
Giải nhì 89586
Giải nhất 23694
Giải đặc biệt 023147
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
04 - 08 - 10 - 20 - 35[2] - 47 - 61 - 63 - 76 - 77 - 80 - 86[2] - 87 - 92 - 94 - 99

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 01-04-2021 - XSQB

Giải tám 61
Giải bảy 107
Giải sáu 2474 5212 6212
Giải năm 3313
Giải tư 05762 95273 00917 05816 18598 69677 14738
Giải ba 71204 31312
Giải nhì 36672
Giải nhất 44160
Giải đặc biệt 852954
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
04 - 07 - 12[3] - 13 - 16 - 17 - 38 - 54 - 60 - 61 - 62 - 72 - 73 - 74 - 77 - 98

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 25-03-2021 - XSQB

Giải tám 63
Giải bảy 432
Giải sáu 6055 2886 8699
Giải năm 2650
Giải tư 14179 11875 82983 84436 90494 89445 23099
Giải ba 47383 28463
Giải nhì 99069
Giải nhất 88003
Giải đặc biệt 285821
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 21 - 32 - 36 - 45 - 50 - 55 - 63[2] - 69 - 75 - 79 - 83[2] - 86 - 94 - 99[2]

Xổ số Quảng Bình

Xổ số Quảng Bình mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần

Cờ thế