Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 18-07-2019 - XSQB

Giải tám 76
Giải bảy 988
Giải sáu 1199 3184 7368
Giải năm 0650
Giải tư 02489 17930 01892 67505 35136 67239 98245
Giải ba 84956 60208
Giải nhì 17482
Giải nhất 26053
Giải đặc biệt 446988
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 08 - 30 - 36 - 39 - 45 - 50 - 53 - 56 - 68 - 76 - 82 - 84 - 88[2] - 89 - 92 - 99
SO XO DAI, So so quang, So so quang, So xo da Quang, So xo kien,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 11-07-2019 - XSQB

Giải tám 25
Giải bảy 079
Giải sáu 6404 5261 0484
Giải năm 5719
Giải tư 94709 83969 48173 68988 09614 74166 90088
Giải ba 98543 43087
Giải nhì 19914
Giải nhất 98302
Giải đặc biệt 086923
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
02 - 04 - 09 - 14[2] - 19 - 23 - 25 - 43 - 61 - 66 - 69 - 73 - 79 - 84 - 87 - 88[2]
SO XO DAI, So so quang, So so quang, So xo da Quang, So xo kien,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 04-07-2019 - XSQB

Giải tám 56
Giải bảy 754
Giải sáu 3611 2088 1803
Giải năm 7491
Giải tư 35012 62410 07343 62647 23332 10749 23379
Giải ba 62956 62396
Giải nhì 85766
Giải nhất 61226
Giải đặc biệt 656884
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 10 - 11 - 12 - 26 - 32 - 43 - 47 - 49 - 54 - 56[2] - 66 - 79 - 84 - 88 - 91 - 96
SO XO DAI, So so quang, So so quang, So xo da Quang, So xo kien,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 27-06-2019 - XSQB

Giải tám 28
Giải bảy 795
Giải sáu 8737 7156 1867
Giải năm 3522
Giải tư 49384 98456 99638 59992 95415 16287 23472
Giải ba 71718 40728
Giải nhì 08393
Giải nhất 10575
Giải đặc biệt 202262
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
15 - 18 - 22 - 28[2] - 37 - 38 - 56[2] - 62 - 67 - 72 - 75 - 84 - 87 - 92 - 93 - 95
SO XO DAI, So so quang, So so quang, So xo da Quang, So xo kien,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 20-06-2019 - XSQB

Giải tám 20
Giải bảy 680
Giải sáu 2191 7691 7864
Giải năm 1303
Giải tư 08260 56548 01362 27933 65230 98584 16956
Giải ba 94814 49836
Giải nhì 35945
Giải nhất 48365
Giải đặc biệt 245680
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 14 - 20 - 30 - 33 - 36 - 45 - 48 - 56 - 60 - 62 - 64 - 65 - 80[2] - 84 - 91[2]
SO XO DAI, So so quang, So so quang, So xo da Quang, So xo kien,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 13-06-2019 - XSQB

Giải tám 75
Giải bảy 972
Giải sáu 4937 4851 1103
Giải năm 6155
Giải tư 56056 38005 06290 04766 87306 03264 38781
Giải ba 66201 78192
Giải nhì 82844
Giải nhất 12760
Giải đặc biệt 952742
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 03 - 05 - 06 - 37 - 42 - 44 - 51 - 55 - 56 - 60 - 64 - 66 - 72 - 75 - 81 - 90 - 92
SO XO DAI, So so quang, So so quang, So xo da Quang, So xo kien,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 06-06-2019 - XSQB

Giải tám 27
Giải bảy 354
Giải sáu 3147 8566 6401
Giải năm 0011
Giải tư 31373 74150 63051 10921 88692 40180 57946
Giải ba 64621 24936
Giải nhì 08098
Giải nhất 63934
Giải đặc biệt 364611
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
01 - 11[2] - 21[2] - 27 - 34 - 36 - 46 - 47 - 50 - 51 - 54 - 66 - 73 - 80 - 92 - 98
SO XO DAI, So so quang, So so quang, So xo da Quang, So xo kien,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 30-05-2019 - XSQB

Giải tám 53
Giải bảy 200
Giải sáu 4259 5379 7244
Giải năm 9847
Giải tư 40893 35469 10539 92902 20707 09092 47445
Giải ba 24704 34950
Giải nhì 15151
Giải nhất 61868
Giải đặc biệt 287178
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 02 - 04 - 07 - 39 - 44 - 45 - 47 - 50 - 51 - 53 - 59 - 68 - 69 - 78 - 79 - 92 - 93
SO XO DAI, So so quang, So so quang, So xo da Quang, So xo kien,

Xổ số Quảng Bình

Xổ số Quảng Bình mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần

Cờ thế