Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 17-01-2019 - XSQB

Giải tám 76
Giải bảy 996
Giải sáu 1388 - 3086 - 5403
Giải năm 9948
Giải tư 71647 - 58271 - 79693 - 97054 - 10485 - 85068 - 38971
Giải ba 84692 - 12374
Giải nhì 16649
Giải nhất 24811
Giải đặc biệt 327706
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
03 - 06 - 11 - 47 - 48 - 49 - 54 - 68 - 71[2] - 74 - 76 - 85 - 86 - 88 - 92 - 93 - 96
Kqxs quang binh, Kqxs quang, Let quality xo, Let quality xo, SO XO DAI,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 10-01-2019 - XSQB

Giải tám 71
Giải bảy 510
Giải sáu 8418 - 5875 - 3326
Giải năm 7690
Giải tư 24170 - 32620 - 48314 - 70274 - 02343 - 54792 - 05364
Giải ba 12317 - 61548
Giải nhì 46959
Giải nhất 82352
Giải đặc biệt 206967
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
10 - 14 - 17 - 18 - 20 - 26 - 43 - 48 - 52 - 59 - 64 - 67 - 70 - 71 - 74 - 75 - 90 - 92
Kqxs quang binh, Kqxs quang, Let quality xo, Let quality xo, SO XO DAI,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 03-01-2019 - XSQB

Giải tám 87
Giải bảy 548
Giải sáu 7910 - 6497 - 1794
Giải năm 0235
Giải tư 79152 - 19065 - 78069 - 38359 - 51472 - 57096 - 79343
Giải ba 12895 - 00012
Giải nhì 38050
Giải nhất 63224
Giải đặc biệt 587998
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
10 - 12 - 24 - 35 - 43 - 48 - 50 - 52 - 59 - 65 - 69 - 72 - 87 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98
Kqxs quang binh, Kqxs quang, Let quality xo, Let quality xo, SO XO DAI,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 27-12-2018 - XSQB

Giải tám 80
Giải bảy 590
Giải sáu 7115 - 4936 - 2223
Giải năm 4315
Giải tư 40585 - 83765 - 30709 - 63977 - 62902 - 61184 - 75586
Giải ba 95105 - 19040
Giải nhì 04681
Giải nhất 43879
Giải đặc biệt 200530
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
02 - 05 - 09 - 15[2] - 23 - 30 - 36 - 40 - 65 - 77 - 79 - 80 - 81 - 84 - 85 - 86 - 90
Kqxs quang binh, Kqxs quang, Let quality xo, Let quality xo, SO XO DAI,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 20-12-2018 - XSQB

Giải tám 31
Giải bảy 423
Giải sáu 1312 - 4833 - 2786
Giải năm 1583
Giải tư 86279 - 06215 - 39382 - 81592 - 42556 - 81374 - 07306
Giải ba 24528 - 78022
Giải nhì 40876
Giải nhất 63555
Giải đặc biệt 843851
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
06 - 12 - 15 - 22 - 23 - 28 - 31 - 33 - 51 - 55 - 56 - 74 - 76 - 79 - 82 - 83 - 86 - 92
Kqxs quang binh, Kqxs quang, Let quality xo, Let quality xo, SO XO DAI,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 13-12-2018 - XSQB

Giải tám 62
Giải bảy 373
Giải sáu 5150 - 6722 - 5488
Giải năm 2113
Giải tư 53380 - 31104 - 36107 - 04244 - 68524 - 20173 - 60080
Giải ba 88404 - 24538
Giải nhì 04763
Giải nhất 47959
Giải đặc biệt 507091
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
04[2] - 07 - 13 - 22 - 24 - 38 - 44 - 50 - 59 - 62 - 63 - 73[2] - 80[2] - 88 - 91
Kqxs quang binh, Kqxs quang, Let quality xo, Let quality xo, SO XO DAI,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 06-12-2018 - XSQB

Giải tám 56
Giải bảy 543
Giải sáu 0767 - 3973 - 1390
Giải năm 3084
Giải tư 16360 - 14878 - 11712 - 40502 - 49102 - 30926 - 24200
Giải ba 69060 - 10069
Giải nhì 94956
Giải nhất 07967
Giải đặc biệt 399852
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
00 - 02[2] - 12 - 26 - 43 - 52 - 56[2] - 60[2] - 67[2] - 69 - 73 - 78 - 84 - 90
Kqxs quang binh, Kqxs quang, Let quality xo, Let quality xo, SO XO DAI,

Kết quả Xổ số Quảng Bình Thứ 5 ngày 29-11-2018 - XSQB

Giải tám 68
Giải bảy 396
Giải sáu 9962 - 2398 - 1229
Giải năm 0010
Giải tư 21319 - 19185 - 71943 - 14539 - 76731 - 77797 - 12864
Giải ba 71642 - 42705
Giải nhì 59161
Giải nhất 82696
Giải đặc biệt 664552
Hai số cuối của các giải Quảng Bình:
05 - 10 - 19 - 29 - 31 - 39 - 42 - 43 - 52 - 61 - 62 - 64 - 68 - 85 - 96[2] - 97 - 98
Kqxs quang binh, Kqxs quang, Let quality xo, Let quality xo, SO XO DAI,

Xổ số Quảng Bình

Xổ số Quảng Bình mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần