Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 23-03-2019 - XSHCM

Giải tám 68
Giải bảy 332
Giải sáu 7600 5665 3829
Giải năm 7634
Giải tư 68893 64214 03631 45340 51924 39598 92107
Giải ba 57352 72212
Giải nhì 03185
Giải nhất 56925
Giải đặc biệt 341107
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 07[2] - 12 - 14 - 24 - 25 - 29 - 31 - 32 - 34 - 40 - 52 - 65 - 68 - 85 - 93 - 98
Xs tp ho Chi, Xs tp ho chi, Xs tp ho chi, Xs tp ho chi, Xstp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 18-03-2019 - XSHCM

Giải tám 61
Giải bảy 823
Giải sáu 8292 7291 4693
Giải năm 6563
Giải tư 71830 62887 97636 68648 05888 65372 44559
Giải ba 91097 56483
Giải nhì 11338
Giải nhất 12245
Giải đặc biệt 516760
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
23 - 30 - 36 - 38 - 45 - 48 - 59 - 60 - 61 - 63 - 72 - 83 - 87 - 88 - 91 - 92 - 93 - 97
Xs tp ho Chi, Xs tp ho chi, Xs tp ho chi, Xs tp ho chi, Xstp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 16-03-2019 - XSHCM

Giải tám 19
Giải bảy 353
Giải sáu 3458 3635 0449
Giải năm 1997
Giải tư 90105 51207 49892 93963 77851 42953 11070
Giải ba 21374 13359
Giải nhì 16850
Giải nhất 70259
Giải đặc biệt 902939
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 07 - 19 - 35 - 39 - 49 - 50 - 51 - 53[2] - 58 - 59[2] - 63 - 70 - 74 - 92 - 97
Xs tp ho Chi, Xs tp ho chi, Xs tp ho chi, Xs tp ho chi, Xstp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 11-03-2019 - XSHCM

Giải tám 87
Giải bảy 363
Giải sáu 4061 4779 5054
Giải năm 0528
Giải tư 73441 91515 67989 49943 20979 33800 47027
Giải ba 19642 84335
Giải nhì 11264
Giải nhất 10617
Giải đặc biệt 745185
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 15 - 17 - 27 - 28 - 35 - 41 - 42 - 43 - 54 - 61 - 63 - 64 - 79[2] - 85 - 87 - 89
Xs tp ho Chi, Xs tp ho chi, Xs tp ho chi, Xs tp ho chi, Xstp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 09-03-2019 - XSHCM

Giải tám 97
Giải bảy 051
Giải sáu 8801 6339 5617
Giải năm 2732
Giải tư 22696 57024 06301 73763 80153 68327 47056
Giải ba 18068 26134
Giải nhì 23870
Giải nhất 84878
Giải đặc biệt 901300
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 01[2] - 17 - 24 - 27 - 32 - 34 - 39 - 51 - 53 - 56 - 63 - 68 - 70 - 78 - 96 - 97
Xs tp ho Chi, Xs tp ho chi, Xs tp ho chi, Xs tp ho chi, Xstp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 04-03-2019 - XSHCM

Giải tám 68
Giải bảy 854
Giải sáu 6069 9658 5038
Giải năm 9041
Giải tư 15209 90014 37564 04277 10342 09611 55871
Giải ba 61244 40431
Giải nhì 52693
Giải nhất 81699
Giải đặc biệt 775310
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
09 - 10 - 11 - 14 - 31 - 38 - 41 - 42 - 44 - 54 - 58 - 64 - 68 - 69 - 71 - 77 - 93 - 99
Xs tp ho Chi, Xs tp ho chi, Xs tp ho chi, Xs tp ho chi, Xstp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 02-03-2019 - XSHCM

Giải tám 92
Giải bảy 284
Giải sáu 2989 0011 2500
Giải năm 8907
Giải tư 34646 52491 69318 86357 91532 27895 83285
Giải ba 13832 36053
Giải nhì 94923
Giải nhất 69197
Giải đặc biệt 630938
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 07 - 11 - 18 - 23 - 32[2] - 38 - 46 - 53 - 57 - 84 - 85 - 89 - 91 - 92 - 95 - 97
Xs tp ho Chi, Xs tp ho chi, Xs tp ho chi, Xs tp ho chi, Xstp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 25-02-2019 - XSHCM

Giải tám 41
Giải bảy 079
Giải sáu 8046 8757 6509
Giải năm 4357
Giải tư 44480 60918 67905 23126 62707 37176 30486
Giải ba 91291 33043
Giải nhì 56987
Giải nhất 01053
Giải đặc biệt 432156
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 07 - 09 - 18 - 26 - 41 - 43 - 46 - 53 - 56 - 57[2] - 76 - 79 - 80 - 86 - 87 - 91
Xs tp ho Chi, Xs tp ho chi, Xs tp ho chi, Xs tp ho chi, Xstp ho chi,

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần