Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 23-09-2023 - XSHCM

Giải tám 51
Giải bảy 720
Giải sáu 5622 9030 5248
Giải năm 1771
Giải tư 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383
Giải ba 21604 32777
Giải nhì 60565
Giải nhất 23918
Giải đặc biệt 262641
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 12 - 18 - 20 - 22 - 23 - 30 - 41 - 48 - 51[2] - 65 - 71 - 72 - 75 - 77 - 83 - 90

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 18-09-2023 - XSHCM

Giải tám 57
Giải bảy 031
Giải sáu 1901 6797 6982
Giải năm 1533
Giải tư 24461 69769 93127 63431 31122 80697 10225
Giải ba 42113 39282
Giải nhì 53523
Giải nhất 31965
Giải đặc biệt 415373
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 13 - 22 - 23 - 25 - 27 - 31[2] - 33 - 57 - 61 - 65 - 69 - 73 - 82[2] - 97[2]

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 16-09-2023 - XSHCM

Giải tám 51
Giải bảy 997
Giải sáu 1532 9443 2480
Giải năm 3532
Giải tư 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193
Giải ba 96415 91604
Giải nhì 65464
Giải nhất 55737
Giải đặc biệt 819447
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
04 - 15 - 24 - 27 - 32[2] - 33 - 34 - 37 - 43 - 47 - 51 - 64 - 71 - 72 - 80 - 93 - 97

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 11-09-2023 - XSHCM

Giải tám 99
Giải bảy 199
Giải sáu 1945 2051 8618
Giải năm 3993
Giải tư 15555 36735 89875 19730 38526 35031 78937
Giải ba 84201 92751
Giải nhì 30599
Giải nhất 83509
Giải đặc biệt 329681
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 09 - 18 - 26 - 30 - 31 - 35 - 37 - 45 - 51[2] - 55 - 75 - 81 - 93 - 99[3]

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 09-09-2023 - XSHCM

Giải tám 02
Giải bảy 504
Giải sáu 3928 4823 6117
Giải năm 0129
Giải tư 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370
Giải ba 46603 00414
Giải nhì 15442
Giải nhất 85132
Giải đặc biệt 058175
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
02 - 03 - 04 - 14 - 17 - 19 - 23 - 25 - 28 - 29 - 32 - 38 - 40 - 42 - 55 - 70 - 75 - 98

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 04-09-2023 - XSHCM

Giải tám 05
Giải bảy 668
Giải sáu 2667 6206 4209
Giải năm 0967
Giải tư 43305 57276 99124 14200 37019 26649 16939
Giải ba 16184 16031
Giải nhì 80430
Giải nhất 06308
Giải đặc biệt 579482
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
00 - 05[2] - 06 - 08 - 09 - 19 - 24 - 30 - 31 - 39 - 49 - 67[2] - 68 - 76 - 82 - 84

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 02-09-2023 - XSHCM

Giải tám 32
Giải bảy 927
Giải sáu 0954 5594 6789
Giải năm 5752
Giải tư 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055
Giải ba 20372 44013
Giải nhì 80405
Giải nhất 10493
Giải đặc biệt 491459
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
05 - 13 - 27 - 28 - 32 - 52 - 54 - 55 - 56 - 59 - 70[2] - 72 - 79 - 89 - 93[2] - 94

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 28-08-2023 - XSHCM

Giải tám 25
Giải bảy 938
Giải sáu 9525 9918 7402
Giải năm 3625
Giải tư 42016 66001 23683 21572 51452 62042 67260
Giải ba 97924 40294
Giải nhì 99874
Giải nhất 11846
Giải đặc biệt 877720
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
01 - 02 - 16 - 18 - 20 - 24 - 25[3] - 38 - 42 - 46 - 52 - 60 - 72 - 74 - 83 - 94

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần

Cờ thế