Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 03-10-2022 - XSHCM

Giải tám 52
Giải bảy 990
Giải sáu 0974 3113 1081
Giải năm 6125
Giải tư 24239 73064 19183 49412 99708 66385 18857
Giải ba 59337 47724
Giải nhì 47517
Giải nhất 70803
Giải đặc biệt 085720
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 08 - 12 - 13 - 17 - 20 - 24 - 25 - 37 - 39 - 52 - 57 - 64 - 74 - 81 - 83 - 85 - 90
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 01-10-2022 - XSHCM

Giải tám 03
Giải bảy 278
Giải sáu 7361 4476 9805
Giải năm 8209
Giải tư 88384 12376 13993 92681 39688 26654 19087
Giải ba 93926 63686
Giải nhì 51263
Giải nhất 63533
Giải đặc biệt 015021
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
03 - 05 - 09 - 21 - 26 - 33 - 54 - 61 - 63 - 76[2] - 78 - 81 - 84 - 86 - 87 - 88 - 93
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 26-09-2022 - XSHCM

Giải tám 75
Giải bảy 479
Giải sáu 5774 6135 5729
Giải năm 6857
Giải tư 55052 86443 49540 52465 14637 62708 82350
Giải ba 37139 60175
Giải nhì 74461
Giải nhất 36078
Giải đặc biệt 087007
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
07 - 08 - 29 - 35 - 37 - 39 - 40 - 43 - 50 - 52 - 57 - 61 - 65 - 74 - 75[2] - 78 - 79
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 24-09-2022 - XSHCM

Giải tám 07
Giải bảy 958
Giải sáu 2523 4055 8139
Giải năm 9594
Giải tư 46932 59565 43989 31487 95073 19237 64137
Giải ba 21709 34098
Giải nhì 26518
Giải nhất 72108
Giải đặc biệt 210135
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
07 - 08 - 09 - 18 - 23 - 32 - 35 - 37[2] - 39 - 55 - 58 - 65 - 73 - 87 - 89 - 94 - 98
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 19-09-2022 - XSHCM

Giải tám 06
Giải bảy 814
Giải sáu 9773 2242 0466
Giải năm 6780
Giải tư 23953 77945 22836 22716 66876 94644 66426
Giải ba 82372 18895
Giải nhì 18626
Giải nhất 04115
Giải đặc biệt 275622
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
06 - 14 - 15 - 16 - 22 - 26[2] - 36 - 42 - 44 - 45 - 53 - 66 - 72 - 73 - 76 - 80 - 95
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 17-09-2022 - XSHCM

Giải tám 89
Giải bảy 542
Giải sáu 4986 3798 4184
Giải năm 9863
Giải tư 82235 67754 38740 19692 20482 72453 50908
Giải ba 15730 15195
Giải nhì 85716
Giải nhất 88510
Giải đặc biệt 517935
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
08 - 10 - 16 - 30 - 35[2] - 40 - 42 - 53 - 54 - 63 - 82 - 84 - 86 - 89 - 92 - 95 - 98
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 2 ngày 12-09-2022 - XSHCM

Giải tám 10
Giải bảy 089
Giải sáu 8680 9622 4275
Giải năm 2555
Giải tư 77984 18913 82560 46537 54249 34023 93135
Giải ba 44937 96720
Giải nhì 44296
Giải nhất 75744
Giải đặc biệt 027780
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
10 - 13 - 20 - 22 - 23 - 35 - 37[2] - 44 - 49 - 55 - 60 - 75 - 80[2] - 84 - 89 - 96
xs tp ho chi,

Kết quả Xổ số TP.HCM Thứ 7 ngày 10-09-2022 - XSHCM

Giải tám 92
Giải bảy 267
Giải sáu 7778 1557 9853
Giải năm 5181
Giải tư 30349 60871 08096 65363 76860 13575 97428
Giải ba 46020 37264
Giải nhì 14951
Giải nhất 93890
Giải đặc biệt 965021
Hai số cuối của các giải TP.HCM:
20 - 21 - 28 - 49 - 51 - 53 - 57 - 60 - 63 - 64 - 67 - 71 - 75 - 78 - 81 - 90 - 92 - 96
xs tp ho chi,

Xổ số TP.HCM

Xổ số TP.HCM mở thưởng vào các ngày thứ 2,7 hàng tuần

Cờ thế