Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 13-01-2019 - XSLD

Giải tám 55
Giải bảy 787
Giải sáu 6368 - 8653 - 7383
Giải năm 5656
Giải tư 79165 - 78222 - 49313 - 44123 - 06334 - 74989 - 18591
Giải ba 16568 - 65634
Giải nhì 98923
Giải nhất 05919
Giải đặc biệt 228836
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
13 - 19 - 22 - 23[2] - 34[2] - 36 - 53 - 55 - 56 - 65 - 68[2] - 83 - 87 - 89 - 91
KIEN THIET LAM, KIEN THIET LAM, Ket qua xo so, Let qua xo xo, SO SO KIEN,

Kết quả Xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 06-01-2019 - XSLD

Giải tám 76
Giải bảy 049
Giải sáu 1557 - 6193 - 9934
Giải năm 9363
Giải tư 69138 - 43602 - 66738 - 15999 - 24910 - 80650 - 01852
Giải ba 73582 - 59461
Giải nhì 06058
Giải nhất 97628
Giải đặc biệt 314053
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02 - 10 - 28 - 34 - 38[2] - 49 - 50 - 52 - 53 - 57 - 58 - 61 - 63 - 76 - 82 - 93 - 99
KIEN THIET LAM, KIEN THIET LAM, Ket qua xo so, Let qua xo xo, SO SO KIEN,

Kết quả Xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 30-12-2018 - XSLD

Giải tám 00
Giải bảy 966
Giải sáu 9420 - 6398 - 0357
Giải năm 1351
Giải tư 39981 - 95147 - 06981 - 17597 - 25179 - 34789 - 83585
Giải ba 64500 - 35057
Giải nhì 01677
Giải nhất 59462
Giải đặc biệt 562923
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00[2] - 20 - 23 - 47 - 51 - 57[2] - 62 - 66 - 77 - 79 - 81[2] - 85 - 89 - 97 - 98
KIEN THIET LAM, KIEN THIET LAM, Ket qua xo so, Let qua xo xo, SO SO KIEN,

Kết quả Xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 23-12-2018 - XSLD

Giải tám 72
Giải bảy 654
Giải sáu 8934 - 9473 - 6101
Giải năm 6219
Giải tư 47391 - 60048 - 95506 - 91161 - 07831 - 66096 - 61451
Giải ba 36952 - 91249
Giải nhì 64011
Giải nhất 50827
Giải đặc biệt 190253
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 06 - 11 - 19 - 27 - 31 - 34 - 48 - 49 - 51 - 52 - 53 - 54 - 61 - 72 - 73 - 91 - 96
KIEN THIET LAM, KIEN THIET LAM, Ket qua xo so, Let qua xo xo, SO SO KIEN,

Kết quả Xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 16-12-2018 - XSLD

Giải tám 73
Giải bảy 835
Giải sáu 9960 - 1162 - 1266
Giải năm 4086
Giải tư 38919 - 92552 - 63107 - 02677 - 64145 - 27180 - 43109
Giải ba 88376 - 60660
Giải nhì 99892
Giải nhất 94546
Giải đặc biệt 475725
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
07 - 09 - 19 - 25 - 35 - 45 - 46 - 52 - 60[2] - 62 - 66 - 73 - 76 - 77 - 80 - 86 - 92
KIEN THIET LAM, KIEN THIET LAM, Ket qua xo so, Let qua xo xo, SO SO KIEN,

Kết quả Xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 09-12-2018 - XSLD

Giải tám 21
Giải bảy 200
Giải sáu 7874 - 7356 - 8196
Giải năm 8112
Giải tư 21910 - 94203 - 93456 - 17866 - 11357 - 43799 - 27372
Giải ba 96320 - 04387
Giải nhì 75388
Giải nhất 66883
Giải đặc biệt 132156
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
00 - 03 - 10 - 12 - 20 - 21 - 56[3] - 57 - 66 - 72 - 74 - 83 - 87 - 88 - 96 - 99
KIEN THIET LAM, KIEN THIET LAM, Ket qua xo so, Let qua xo xo, SO SO KIEN,

Kết quả Xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 02-12-2018 - XSLD

Giải tám 10
Giải bảy 239
Giải sáu 4661 - 3080 - 5128
Giải năm 5202
Giải tư 09054 - 28471 - 59618 - 92620 - 16502 - 28947 - 55689
Giải ba 10950 - 92023
Giải nhì 75857
Giải nhất 97266
Giải đặc biệt 948598
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
02[2] - 10 - 18 - 20 - 23 - 28 - 39 - 47 - 50 - 54 - 57 - 61 - 66 - 71 - 80 - 89 - 98
KIEN THIET LAM, KIEN THIET LAM, Ket qua xo so, Let qua xo xo, SO SO KIEN,

Kết quả Xổ số Lâm Đồng Chủ nhật ngày 25-11-2018 - XSLD

Giải tám 89
Giải bảy 649
Giải sáu 2204 - 6524 - 1242
Giải năm 8645
Giải tư 50286 - 05775 - 95250 - 32249 - 42441 - 42366 - 31301
Giải ba 63610 - 35429
Giải nhì 78193
Giải nhất 80890
Giải đặc biệt 683738
Hai số cuối của các giải Lâm Đồng:
01 - 04 - 10 - 24 - 29 - 38 - 41 - 42 - 45 - 49[2] - 50 - 66 - 75 - 86 - 89 - 90 - 93
KIEN THIET LAM, KIEN THIET LAM, Ket qua xo so, Let qua xo xo, SO SO KIEN,

Xổ số Lâm Đồng

Xổ số Lâm Đồng mở thưởng vào ngày CN hàng tuần