Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 11-04-2024 - XSBTH

Giải tám 00
Giải bảy 669
Giải sáu 0206 6114 5822
Giải năm 8682
Giải tư 60520 43851 79420 44585 84774 75146 43425
Giải ba 50400 55097
Giải nhì 85576
Giải nhất 81313
Giải đặc biệt 553973
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00[2] - 06 - 13 - 14 - 20[2] - 22 - 25 - 46 - 51 - 69 - 73 - 74 - 76 - 82 - 85 - 97

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 04-04-2024 - XSBTH

Giải tám 21
Giải bảy 191
Giải sáu 5062 5184 0776
Giải năm 4461
Giải tư 70074 04820 45288 97208 31795 50303 25312
Giải ba 78080 97303
Giải nhì 42203
Giải nhất 03028
Giải đặc biệt 483319
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03[3] - 08 - 12 - 19 - 20 - 21 - 28 - 61 - 62 - 74 - 76 - 80 - 84 - 88 - 91 - 95

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 28-03-2024 - XSBTH

Giải tám 13
Giải bảy 508
Giải sáu 2193 7393 0332
Giải năm 3410
Giải tư 64229 13687 32079 00117 84172 67414 24438
Giải ba 28703 18208
Giải nhì 15514
Giải nhất 65872
Giải đặc biệt 252065
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 08[2] - 10 - 13 - 14[2] - 17 - 29 - 32 - 38 - 65 - 72[2] - 79 - 87 - 93[2]

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 21-03-2024 - XSBTH

Giải tám 11
Giải bảy 134
Giải sáu 5475 4706 5131
Giải năm 3953
Giải tư 53202 95267 47400 93265 69471 63907 17801
Giải ba 26160 84704
Giải nhì 58566
Giải nhất 05148
Giải đặc biệt 208737
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 01 - 02 - 04 - 06 - 07 - 11 - 31 - 34 - 37 - 48 - 53 - 60 - 65 - 66 - 67 - 71 - 75

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 14-03-2024 - XSBTH

Giải tám 54
Giải bảy 123
Giải sáu 6185 4506 3020
Giải năm 5378
Giải tư 97757 06529 30891 07412 80442 92123 38036
Giải ba 51959 49806
Giải nhì 84095
Giải nhất 91714
Giải đặc biệt 378409
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
06[2] - 09 - 12 - 14 - 20 - 23[2] - 29 - 36 - 42 - 54 - 57 - 59 - 78 - 85 - 91 - 95

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 07-03-2024 - XSBTH

Giải tám 11
Giải bảy 572
Giải sáu 1259 4415 6129
Giải năm 9392
Giải tư 89830 08606 61843 63048 72454 89229 86723
Giải ba 43318 59090
Giải nhì 04734
Giải nhất 54436
Giải đặc biệt 833642
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
06 - 11 - 15 - 18 - 23 - 29[2] - 30 - 34 - 36 - 42 - 43 - 48 - 54 - 59 - 72 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 29-02-2024 - XSBTH

Giải tám 71
Giải bảy 431
Giải sáu 0917 6308 5861
Giải năm 6886
Giải tư 07968 40224 50235 70842 94719 87442 42477
Giải ba 00483 45028
Giải nhì 07700
Giải nhất 48218
Giải đặc biệt 171510
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
00 - 08 - 10 - 17 - 18 - 19 - 24 - 28 - 31 - 35 - 42[2] - 61 - 68 - 71 - 77 - 83 - 86

Kết quả Xổ số Bình Thuận Thứ 5 ngày 22-02-2024 - XSBTH

Giải tám 73
Giải bảy 267
Giải sáu 1280 7236 1292
Giải năm 8003
Giải tư 90750 51158 35890 81861 81532 99425 17342
Giải ba 41563 10409
Giải nhì 40327
Giải nhất 53477
Giải đặc biệt 764175
Hai số cuối của các giải Bình Thuận:
03 - 09 - 25 - 27 - 32 - 36 - 42 - 50 - 58 - 61 - 63 - 67 - 73 - 75 - 77 - 80 - 90 - 92

Xổ số Bình Thuận

Xổ số Bình Thuận mở thưởng vào ngày thứ 5 hàng tuần

Cờ thế