Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 16-01-2019 - XSDN

Giải tám 21
Giải bảy 477
Giải sáu 6970 - 8124 - 7209
Giải năm 4434
Giải tư 70084 - 99124 - 95221 - 13223 - 61118 - 97727 - 92605
Giải ba 74824 - 77119
Giải nhì 56193
Giải nhất 81947
Giải đặc biệt 128282
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
05 - 09 - 18 - 19 - 21[2] - 23 - 24[3] - 27 - 34 - 47 - 70 - 77 - 82 - 84 - 93
sx dong nai, xo sd dong nai, xo so dong nai, xo so dong nai, xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 09-01-2019 - XSDN

Giải tám 44
Giải bảy 580
Giải sáu 4381 - 2207 - 9778
Giải năm 4804
Giải tư 08995 - 32692 - 42776 - 80170 - 30485 - 39189 - 27782
Giải ba 61517 - 56902
Giải nhì 27044
Giải nhất 77569
Giải đặc biệt 471051
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 04 - 07 - 17 - 44[2] - 51 - 69 - 70 - 76 - 78 - 80 - 81 - 82 - 85 - 89 - 92 - 95
sx dong nai, xo sd dong nai, xo so dong nai, xo so dong nai, xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 02-01-2019 - XSDN

Giải tám 29
Giải bảy 610
Giải sáu 7745 - 4831 - 8092
Giải năm 7996
Giải tư 72307 - 39124 - 11965 - 51637 - 41211 - 41740 - 72503
Giải ba 85578 - 01177
Giải nhì 58284
Giải nhất 71795
Giải đặc biệt 503463
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 07 - 10 - 11 - 24 - 29 - 31 - 37 - 40 - 45 - 63 - 65 - 77 - 78 - 84 - 92 - 95 - 96
sx dong nai, xo sd dong nai, xo so dong nai, xo so dong nai, xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 26-12-2018 - XSDN

Giải tám 71
Giải bảy 229
Giải sáu 1266 - 9448 - 5915
Giải năm 4889
Giải tư 51686 - 09238 - 75591 - 09313 - 11861 - 37182 - 95264
Giải ba 10360 - 93415
Giải nhì 76868
Giải nhất 87102
Giải đặc biệt 207127
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 13 - 15[2] - 27 - 29 - 38 - 48 - 60 - 61 - 64 - 66 - 68 - 71 - 82 - 86 - 89 - 91
sx dong nai, xo sd dong nai, xo so dong nai, xo so dong nai, xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 19-12-2018 - XSDN

Giải tám 64
Giải bảy 521
Giải sáu 6771 - 4309 - 5838
Giải năm 9460
Giải tư 05024 - 92081 - 51661 - 16850 - 66282 - 33343 - 70868
Giải ba 56403 - 44571
Giải nhì 88604
Giải nhất 15448
Giải đặc biệt 057496
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 04 - 09 - 21 - 24 - 38 - 43 - 48 - 50 - 60 - 61 - 64 - 68 - 71[2] - 81 - 82 - 96
sx dong nai, xo sd dong nai, xo so dong nai, xo so dong nai, xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 12-12-2018 - XSDN

Giải tám 49
Giải bảy 943
Giải sáu 8911 - 2423 - 2504
Giải năm 4610
Giải tư 10427 - 94023 - 26641 - 45446 - 56352 - 84498 - 51783
Giải ba 12620 - 87853
Giải nhì 35842
Giải nhất 83742
Giải đặc biệt 267464
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
04 - 10 - 11 - 20 - 23[2] - 27 - 41 - 42[2] - 43 - 46 - 49 - 52 - 53 - 64 - 83 - 98
sx dong nai, xo sd dong nai, xo so dong nai, xo so dong nai, xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 05-12-2018 - XSDN

Giải tám 54
Giải bảy 571
Giải sáu 5960 - 7075 - 5723
Giải năm 9767
Giải tư 17930 - 87027 - 84440 - 67582 - 38368 - 05760 - 80655
Giải ba 50313 - 44997
Giải nhì 43684
Giải nhất 66773
Giải đặc biệt 717025
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
13 - 23 - 25 - 27 - 30 - 40 - 54 - 55 - 60[2] - 67 - 68 - 71 - 73 - 75 - 82 - 84 - 97
sx dong nai, xo sd dong nai, xo so dong nai, xo so dong nai, xo so dong,

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 28-11-2018 - XSDN

Giải tám 23
Giải bảy 951
Giải sáu 1140 - 4484 - 4807
Giải năm 6529
Giải tư 65193 - 20075 - 27810 - 35705 - 99360 - 89752 - 90315
Giải ba 76232 - 13575
Giải nhì 63923
Giải nhất 38072
Giải đặc biệt 964360
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
05 - 07 - 10 - 15 - 23[2] - 29 - 32 - 40 - 51 - 52 - 60[2] - 72 - 75[2] - 84 - 93
sx dong nai, xo sd dong nai, xo so dong nai, xo so dong nai, xo so dong,

Xổ số Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai mở thưởng vào ngày thứ 4 hàng tuần