Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 17-07-2024 - XSDN

Giải tám 51
Giải bảy 044
Giải sáu 8436 7114 5108
Giải năm 1914
Giải tư 23596 67867 95783 85420 67783 91737 95399
Giải ba 21715 63187
Giải nhì 44887
Giải nhất 17978
Giải đặc biệt 153597
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
08 - 14[2] - 15 - 20 - 36 - 37 - 44 - 51 - 67 - 78 - 83[2] - 87[2] - 96 - 97 - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 10-07-2024 - XSDN

Giải tám 53
Giải bảy 577
Giải sáu 3742 8857 5763
Giải năm 1461
Giải tư 69462 78806 40799 26897 64067 52385 18019
Giải ba 56745 93148
Giải nhì 07897
Giải nhất 96763
Giải đặc biệt 513322
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
06 - 19 - 22 - 42 - 45 - 48 - 53 - 57 - 61 - 62 - 63[2] - 67 - 77 - 85 - 97[2] - 99

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 03-07-2024 - XSDN

Giải tám 42
Giải bảy 779
Giải sáu 5483 5530 5890
Giải năm 6509
Giải tư 87360 96062 69931 77537 57258 62464 84152
Giải ba 65991 78096
Giải nhì 50012
Giải nhất 82904
Giải đặc biệt 408403
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
03 - 04 - 09 - 12 - 30 - 31 - 37 - 42 - 52 - 58 - 60 - 62 - 64 - 79 - 83 - 90 - 91 - 96

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 26-06-2024 - XSDN

Giải tám 25
Giải bảy 367
Giải sáu 6135 7195 5626
Giải năm 8855
Giải tư 07434 71398 66661 16482 85348 95559 68850
Giải ba 31956 12549
Giải nhì 73761
Giải nhất 74664
Giải đặc biệt 439496
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
25 - 26 - 34 - 35 - 48 - 49 - 50 - 55 - 56 - 59 - 61[2] - 64 - 67 - 82 - 95 - 96 - 98

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 19-06-2024 - XSDN

Giải tám 85
Giải bảy 323
Giải sáu 1885 9990 8274
Giải năm 8189
Giải tư 26108 08267 23635 68446 62069 65442 95851
Giải ba 03801 30398
Giải nhì 39429
Giải nhất 25434
Giải đặc biệt 925862
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 08 - 23 - 29 - 34 - 35 - 42 - 46 - 51 - 62 - 67 - 69 - 74 - 85[2] - 89 - 90 - 98

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 12-06-2024 - XSDN

Giải tám 68
Giải bảy 228
Giải sáu 8683 0771 7776
Giải năm 2992
Giải tư 71974 26549 79562 17601 67477 20463 70302
Giải ba 95704 44657
Giải nhì 21096
Giải nhất 65383
Giải đặc biệt 369574
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 02 - 04 - 28 - 49 - 57 - 62 - 63 - 68 - 71 - 74[2] - 76 - 77 - 83[2] - 92 - 96

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 05-06-2024 - XSDN

Giải tám 92
Giải bảy 715
Giải sáu 7865 7422 2840
Giải năm 1176
Giải tư 93490 51445 88779 77939 65061 70625 43545
Giải ba 82366 57977
Giải nhì 06534
Giải nhất 07141
Giải đặc biệt 445102
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
02 - 15 - 22 - 25 - 34 - 39 - 40 - 41 - 45[2] - 61 - 65 - 66 - 76 - 77 - 79 - 90 - 92

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ 4 ngày 29-05-2024 - XSDN

Giải tám 83
Giải bảy 120
Giải sáu 4970 8282 2144
Giải năm 2654
Giải tư 30137 98011 14218 67980 09411 94350 63401
Giải ba 81439 50275
Giải nhì 66822
Giải nhất 54024
Giải đặc biệt 570453
Hai số cuối của các giải Đồng Nai:
01 - 11[2] - 18 - 20 - 22 - 24 - 37 - 39 - 44 - 50 - 53 - 54 - 70 - 75 - 80 - 82 - 83

Xổ số Đồng Nai

Xổ số Đồng Nai mở thưởng vào ngày thứ 4 hàng tuần

Cờ thế