Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 15-06-2019 - XSDNG

Giải tám 58
Giải bảy 348
Giải sáu 4702 9751 7269
Giải năm 2275
Giải tư 15913 57136 03306 87433 39888 07694 69448
Giải ba 86041 66886
Giải nhì 61209
Giải nhất 90409
Giải đặc biệt 495709
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 06 - 09[3] - 13 - 33 - 36 - 41 - 48[2] - 51 - 58 - 69 - 75 - 86 - 88 - 94
Du doan metody, Du doan so so, Du doan xo so, Du doan xo so, Du doan xo so,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 12-06-2019 - XSDNG

Giải tám 47
Giải bảy 949
Giải sáu 3099 6268 7244
Giải năm 0963
Giải tư 66685 97423 95494 45713 04301 01260 36659
Giải ba 47715 96299
Giải nhì 10772
Giải nhất 47414
Giải đặc biệt 475522
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 13 - 14 - 15 - 22 - 23 - 44 - 47 - 49 - 59 - 60 - 63 - 68 - 72 - 85 - 94 - 99[2]
Du doan metody, Du doan so so, Du doan xo so, Du doan xo so, Du doan xo so,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 08-06-2019 - XSDNG

Giải tám 19
Giải bảy 945
Giải sáu 5512 4286 3401
Giải năm 9862
Giải tư 74794 23823 93164 33405 30123 05843 71369
Giải ba 06345 48915
Giải nhì 82320
Giải nhất 50235
Giải đặc biệt 327305
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 05[2] - 12 - 15 - 19 - 20 - 23[2] - 35 - 43 - 45[2] - 62 - 64 - 69 - 86 - 94
Du doan metody, Du doan so so, Du doan xo so, Du doan xo so, Du doan xo so,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 05-06-2019 - XSDNG

Giải tám 38
Giải bảy 061
Giải sáu 8336 9516 1125
Giải năm 0812
Giải tư 22942 99405 68299 29793 13035 58637 45591
Giải ba 80224 37028
Giải nhì 33332
Giải nhất 72223
Giải đặc biệt 857095
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
05 - 12 - 16 - 23 - 24 - 25 - 28 - 32 - 35 - 36 - 37 - 38 - 42 - 61 - 91 - 93 - 95 - 99
Du doan metody, Du doan so so, Du doan xo so, Du doan xo so, Du doan xo so,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 01-06-2019 - XSDNG

Giải tám 94
Giải bảy 187
Giải sáu 1990 5676 1953
Giải năm 2895
Giải tư 76676 11653 96477 77436 75488 11517 00673
Giải ba 25582 55436
Giải nhì 74433
Giải nhất 32192
Giải đặc biệt 592267
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
17 - 33 - 36[2] - 53[2] - 67 - 73 - 76[2] - 77 - 82 - 87 - 88 - 90 - 92 - 94 - 95
Du doan metody, Du doan so so, Du doan xo so, Du doan xo so, Du doan xo so,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 29-05-2019 - XSDNG

Giải tám 68
Giải bảy 792
Giải sáu 7704 0378 6536
Giải năm 1887
Giải tư 30352 21627 31380 40328 61639 21633 64085
Giải ba 56588 79535
Giải nhì 60763
Giải nhất 88708
Giải đặc biệt 960012
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
04 - 08 - 12 - 27 - 28 - 33 - 35 - 36 - 39 - 52 - 63 - 68 - 78 - 80 - 85 - 87 - 88 - 92
Du doan metody, Du doan so so, Du doan xo so, Du doan xo so, Du doan xo so,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 25-05-2019 - XSDNG

Giải tám 05
Giải bảy 841
Giải sáu 4922 0605 8453
Giải năm 1712
Giải tư 25879 96806 89084 38592 89571 86328 02958
Giải ba 98776 56826
Giải nhì 26703
Giải nhất 19166
Giải đặc biệt 779823
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
03 - 05[2] - 06 - 12 - 22 - 23 - 26 - 28 - 41 - 53 - 58 - 66 - 71 - 76 - 79 - 84 - 92
Du doan metody, Du doan so so, Du doan xo so, Du doan xo so, Du doan xo so,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 22-05-2019 - XSDNG

Giải tám 04
Giải bảy 284
Giải sáu 1456 1630 6054
Giải năm 7671
Giải tư 49002 05398 33734 13187 92207 78605 04927
Giải ba 57260 93730
Giải nhì 71755
Giải nhất 39181
Giải đặc biệt 295586
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
02 - 04 - 05 - 07 - 27 - 30[2] - 34 - 54 - 55 - 56 - 60 - 71 - 81 - 84 - 86 - 87 - 98
Du doan metody, Du doan so so, Du doan xo so, Du doan xo so, Du doan xo so,

Xổ số Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế