Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 01-12-2021 - XSDNG

Giải tám 84
Giải bảy 071
Giải sáu 7912 6465 1988
Giải năm 8665
Giải tư 11143 12677 45506 30090 96731 09001 13210
Giải ba 55073 12843
Giải nhì 13913
Giải nhất 82765
Giải đặc biệt 445153
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 06 - 10 - 12 - 13 - 31 - 43[2] - 53 - 65[3] - 71 - 73 - 77 - 84 - 88 - 90
xskt da nang, so xô da nang,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 27-11-2021 - XSDNG

Giải tám 94
Giải bảy 209
Giải sáu 9121 7157 3243
Giải năm 1637
Giải tư 48385 95577 00389 84993 41217 88685 60696
Giải ba 88948 41675
Giải nhì 95106
Giải nhất 33411
Giải đặc biệt 884055
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
06 - 09 - 11 - 17 - 21 - 37 - 43 - 48 - 55 - 57 - 75 - 77 - 85[2] - 89 - 93 - 94 - 96
xskt da nang, so xô da nang,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 24-11-2021 - XSDNG

Giải tám 82
Giải bảy 196
Giải sáu 7859 0714 6334
Giải năm 7315
Giải tư 97994 76928 88262 28229 21406 47887 93043
Giải ba 85893 18615
Giải nhì 52869
Giải nhất 31363
Giải đặc biệt 477124
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
06 - 14 - 15[2] - 24 - 28 - 29 - 34 - 43 - 59 - 62 - 63 - 69 - 82 - 87 - 93 - 94 - 96
xskt da nang, so xô da nang,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 20-11-2021 - XSDNG

Giải tám 05
Giải bảy 301
Giải sáu 7228 8742 1130
Giải năm 4177
Giải tư 12480 00929 19366 38273 39791 44198 68195
Giải ba 30726 30847
Giải nhì 10602
Giải nhất 66633
Giải đặc biệt 416968
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
01 - 02 - 05 - 26 - 28 - 29 - 30 - 33 - 42 - 47 - 66 - 68 - 73 - 77 - 80 - 91 - 95 - 98
xskt da nang, so xô da nang,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 17-11-2021 - XSDNG

Giải tám 54
Giải bảy 026
Giải sáu 7782 5732 2144
Giải năm 9816
Giải tư 34009 83614 81235 79487 87030 75168 51220
Giải ba 85028 47635
Giải nhì 35271
Giải nhất 18498
Giải đặc biệt 879542
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
09 - 14 - 16 - 20 - 26 - 28 - 30 - 32 - 35[2] - 42 - 44 - 54 - 68 - 71 - 82 - 87 - 98
xskt da nang, so xô da nang,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 13-11-2021 - XSDNG

Giải tám 45
Giải bảy 249
Giải sáu 8451 0028 7184
Giải năm 4948
Giải tư 68900 67061 85983 43307 74524 85039 72393
Giải ba 76175 86926
Giải nhì 99757
Giải nhất 09440
Giải đặc biệt 094286
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
00 - 07 - 24 - 26 - 28 - 39 - 40 - 45 - 48 - 49 - 51 - 57 - 61 - 75 - 83 - 84 - 86 - 93
xskt da nang, so xô da nang,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 4 ngày 10-11-2021 - XSDNG

Giải tám 66
Giải bảy 714
Giải sáu 5258 7941 7649
Giải năm 7548
Giải tư 54159 33079 49892 33276 77686 62092 40591
Giải ba 13212 57977
Giải nhì 88989
Giải nhất 93507
Giải đặc biệt 213664
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
07 - 12 - 14 - 41 - 48 - 49 - 58 - 59 - 64 - 66 - 76 - 77 - 79 - 86 - 89 - 91 - 92[2]
xskt da nang, so xô da nang,

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ 7 ngày 06-11-2021 - XSDNG

Giải tám 58
Giải bảy 519
Giải sáu 6626 5588 1241
Giải năm 5473
Giải tư 13486 22790 67489 26126 53979 42790 00660
Giải ba 70188 09362
Giải nhì 45459
Giải nhất 69665
Giải đặc biệt 883768
Hai số cuối của các giải Đà Nẵng:
19 - 26[2] - 41 - 58 - 59 - 60 - 62 - 65 - 68 - 73 - 79 - 86 - 88[2] - 89 - 90[2]
xskt da nang, so xô da nang,

Xổ số Đà Nẵng

Xổ số Đà Nẵng mở thưởng vào các ngày thứ 4,7 hàng tuần

Cờ thế