Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 18-09-2023 - XSCM

Giải tám 75
Giải bảy 536
Giải sáu 6947 9960 1084
Giải năm 8532
Giải tư 44986 19944 87786 97472 20208 62186 38984
Giải ba 67476 81437
Giải nhì 46526
Giải nhất 73230
Giải đặc biệt 035668
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
08 - 26 - 30 - 32 - 36 - 37 - 44 - 47 - 60 - 68 - 72 - 75 - 76 - 84[2] - 86[3]

Kết quả Xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 11-09-2023 - XSCM

Giải tám 02
Giải bảy 271
Giải sáu 6118 9525 8581
Giải năm 9901
Giải tư 19641 26904 83007 95880 41601 39251 65188
Giải ba 86573 05748
Giải nhì 01406
Giải nhất 33265
Giải đặc biệt 945364
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
01[2] - 02 - 04 - 06 - 07 - 18 - 25 - 41 - 48 - 51 - 64 - 65 - 71 - 73 - 80 - 81 - 88

Kết quả Xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 04-09-2023 - XSCM

Giải tám 67
Giải bảy 182
Giải sáu 5822 9147 3555
Giải năm 0309
Giải tư 56440 21992 24187 18666 58613 03608 22287
Giải ba 14930 32795
Giải nhì 95313
Giải nhất 78907
Giải đặc biệt 949028
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
07 - 08 - 09 - 13[2] - 22 - 28 - 30 - 40 - 47 - 55 - 66 - 67 - 82 - 87[2] - 92 - 95

Kết quả Xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 28-08-2023 - XSCM

Giải tám 96
Giải bảy 568
Giải sáu 6493 6682 0302
Giải năm 6373
Giải tư 69710 64006 45269 71246 06019 94056 00617
Giải ba 21107 05773
Giải nhì 31156
Giải nhất 19626
Giải đặc biệt 611451
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
02 - 06 - 07 - 10 - 17 - 19 - 26 - 46 - 51 - 56[2] - 68 - 69 - 73[2] - 82 - 93 - 96

Kết quả Xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 21-08-2023 - XSCM

Giải tám 29
Giải bảy 266
Giải sáu 8782 0719 2575
Giải năm 8205
Giải tư 85219 10485 96642 21550 83013 50267 28231
Giải ba 36406 57214
Giải nhì 62556
Giải nhất 02647
Giải đặc biệt 553224
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
05 - 06 - 13 - 14 - 19[2] - 24 - 29 - 31 - 42 - 47 - 50 - 56 - 66 - 67 - 75 - 82 - 85

Kết quả Xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 14-08-2023 - XSCM

Giải tám 01
Giải bảy 612
Giải sáu 8048 2945 0799
Giải năm 1454
Giải tư 18074 69116 28880 47385 48398 49977 78899
Giải ba 00675 83911
Giải nhì 28385
Giải nhất 78097
Giải đặc biệt 221191
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
01 - 11 - 12 - 16 - 45 - 48 - 54 - 74 - 75 - 77 - 80 - 85[2] - 91 - 97 - 98 - 99[2]

Kết quả Xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 07-08-2023 - XSCM

Giải tám 57
Giải bảy 318
Giải sáu 7737 7824 1118
Giải năm 7036
Giải tư 66679 21354 30025 68822 89674 28953 53331
Giải ba 32575 53937
Giải nhì 06825
Giải nhất 79746
Giải đặc biệt 132101
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
01 - 18[2] - 22 - 24 - 25[2] - 31 - 36 - 37[2] - 46 - 53 - 54 - 57 - 74 - 75 - 79

Kết quả Xổ số Cà Mau Thứ 2 ngày 31-07-2023 - XSCM

Giải tám 79
Giải bảy 328
Giải sáu 4567 7086 2019
Giải năm 3787
Giải tư 10042 77050 45357 14543 94582 72965 78261
Giải ba 36298 84685
Giải nhì 38759
Giải nhất 32181
Giải đặc biệt 956692
Hai số cuối của các giải Cà Mau:
19 - 28 - 42 - 43 - 50 - 57 - 59 - 61 - 65 - 67 - 79 - 81 - 82 - 85 - 86 - 87 - 92 - 98

Xổ số Cà Mau

Xổ số Cà Mau mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần

Cờ thế