Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 29-11-2023 - XSST

Giải tám 65
Giải bảy 178
Giải sáu 4003 5892 0070
Giải năm 5968
Giải tư 18783 00260 45500 39917 06910 51057 39102
Giải ba 88869 94860
Giải nhì 35061
Giải nhất 76555
Giải đặc biệt 531531
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 02 - 03 - 10 - 17 - 31 - 55 - 57 - 60[2] - 61 - 65 - 68 - 69 - 70 - 78 - 83 - 92

Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 22-11-2023 - XSST

Giải tám 31
Giải bảy 366
Giải sáu 5310 0424 3016
Giải năm 4812
Giải tư 32311 37940 21347 71857 97900 77309 06614
Giải ba 57308 67141
Giải nhì 30522
Giải nhất 10681
Giải đặc biệt 107700
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00[2] - 08 - 09 - 10 - 11 - 12 - 14 - 16 - 22 - 24 - 31 - 40 - 41 - 47 - 57 - 66 - 81

Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 15-11-2023 - XSST

Giải tám 27
Giải bảy 298
Giải sáu 6959 3103 4846
Giải năm 9805
Giải tư 71031 49325 41957 64763 19714 77118 48648
Giải ba 20451 58587
Giải nhì 10456
Giải nhất 33800
Giải đặc biệt 341328
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
00 - 03 - 05 - 14 - 18 - 25 - 27 - 28 - 31 - 46 - 48 - 51 - 56 - 57 - 59 - 63 - 87 - 98

Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 08-11-2023 - XSST

Giải tám 34
Giải bảy 672
Giải sáu 6281 3032 0371
Giải năm 4789
Giải tư 34933 47817 75718 43158 64538 05372 33345
Giải ba 35193 52039
Giải nhì 56237
Giải nhất 05680
Giải đặc biệt 449099
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
17 - 18 - 32 - 33 - 34 - 37 - 38 - 39 - 45 - 58 - 71 - 72[2] - 80 - 81 - 89 - 93 - 99

Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 01-11-2023 - XSST

Giải tám 16
Giải bảy 833
Giải sáu 2976 1706 4388
Giải năm 8588
Giải tư 88682 72502 27546 16702 36831 62989 06517
Giải ba 09982 07470
Giải nhì 29674
Giải nhất 59251
Giải đặc biệt 713125
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
02[2] - 06 - 16 - 17 - 25 - 31 - 33 - 46 - 51 - 70 - 74 - 76 - 82[2] - 88[2] - 89

Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 25-10-2023 - XSST

Giải tám 18
Giải bảy 389
Giải sáu 6853 0238 7419
Giải năm 0486
Giải tư 24377 68834 61625 62838 67163 56869 49398
Giải ba 79773 40365
Giải nhì 91041
Giải nhất 23143
Giải đặc biệt 300191
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
18 - 19 - 25 - 34 - 38[2] - 41 - 43 - 53 - 63 - 65 - 69 - 73 - 77 - 86 - 89 - 91 - 98

Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 18-10-2023 - XSST

Giải tám 10
Giải bảy 754
Giải sáu 4415 9447 2636
Giải năm 7380
Giải tư 92550 01122 72791 39788 68306 56386 44189
Giải ba 53589 64948
Giải nhì 96631
Giải nhất 39413
Giải đặc biệt 717533
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
06 - 10 - 13 - 15 - 22 - 31 - 33 - 36 - 47 - 48 - 50 - 54 - 80 - 86 - 88 - 89[2] - 91

Kết quả Xổ số Sóc Trăng Thứ 4 ngày 11-10-2023 - XSST

Giải tám 69
Giải bảy 248
Giải sáu 4924 2841 7660
Giải năm 8465
Giải tư 35923 35902 07437 52229 83406 44333 55607
Giải ba 42009 68239
Giải nhì 82345
Giải nhất 75993
Giải đặc biệt 464744
Hai số cuối của các giải Sóc Trăng:
02 - 06 - 07 - 09 - 23 - 24 - 29 - 33 - 37 - 39 - 41 - 44 - 45 - 48 - 60 - 65 - 69 - 93

Xổ số Sóc Trăng

Xổ số Sóc Trăng mở thưởng vào ngày thứ 4 hàng tuần

Cờ thế