Điều khoản sử dụng

1. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự đúng đắn của dữ liệu khi bạn sử dụng dịch vụ này. Dữ liệu chỉ mang tính chất tham khảo. Bạn vui lòng liên hệ với Công ty Xổ số kiến thiết để có được thông tin chính thức.

2. Bằng việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi bạn bằng lòng với việc chấp thuận các điều khoản sử dụng chúng tôi đưa ra. Chúng tôi có toàn quyền thay đổi một phần hay toàn bộ các điều khoản sử dụng mà không cần báo trước.

3. Chúng tôi có toàn quyền tạm dừng một phần hay toàn bộ các dịch vụ mà không cần báo trước.

4. freexoso.com nắm giữ toàn bộ bản quyền dữ liệu trên trang này.

5. Bạn không có quyền sao chép, chia sẻ thông tin trên trang web này nếu không được sự đồng ý của freexoso.com.

Thông tin liên hệ

Website: http://freexoso.com
Email: support@freexoso.com.
Cờ thế