Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 14-01-2019 - XSPY

Giải tám 19
Giải bảy 240
Giải sáu 5756 - 5061 - 5641
Giải năm 5598
Giải tư 36120 - 13401 - 67761 - 94603 - 89207 - 23478 - 21684
Giải ba 40084 - 44599
Giải nhì 01593
Giải nhất 86231
Giải đặc biệt 528350
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
01 - 03 - 07 - 19 - 20 - 31 - 40 - 41 - 50 - 56 - 61[2] - 78 - 84[2] - 93 - 98 - 99
4h kqxs phu yen, Bay cach dò, Cau co xo so, Do xo kien, FREE XOSOSO,

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 07-01-2019 - XSPY

Giải tám 17
Giải bảy 638
Giải sáu 4566 - 7868 - 9604
Giải năm 8260
Giải tư 20795 - 81948 - 42148 - 64458 - 50249 - 86710 - 12927
Giải ba 72982 - 37496
Giải nhì 86061
Giải nhất 95559
Giải đặc biệt 602237
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 10 - 17 - 27 - 37 - 38 - 48[2] - 49 - 58 - 59 - 60 - 61 - 66 - 68 - 82 - 95 - 96
4h kqxs phu yen, Bay cach dò, Cau co xo so, Do xo kien, FREE XOSOSO,

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 31-12-2018 - XSPY

Giải tám 85
Giải bảy 926
Giải sáu 7286 - 8580 - 5304
Giải năm 5660
Giải tư 75310 - 75061 - 53977 - 86058 - 64117 - 29614 - 40970
Giải ba 35554 - 59080
Giải nhì 51108
Giải nhất 93850
Giải đặc biệt 483693
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 08 - 10 - 14 - 17 - 26 - 50 - 54 - 58 - 60 - 61 - 70 - 77 - 80[2] - 85 - 86 - 93
4h kqxs phu yen, Bay cach dò, Cau co xo so, Do xo kien, FREE XOSOSO,

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 24-12-2018 - XSPY

Giải tám 23
Giải bảy 620
Giải sáu 4663 - 5261 - 2104
Giải năm 2900
Giải tư 24047 - 23293 - 20110 - 94231 - 22437 - 14760 - 96730
Giải ba 44984 - 73270
Giải nhì 04180
Giải nhất 13210
Giải đặc biệt 589952
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 04 - 10[2] - 20 - 23 - 30 - 31 - 37 - 47 - 52 - 60 - 61 - 63 - 70 - 80 - 84 - 93
4h kqxs phu yen, Bay cach dò, Cau co xo so, Do xo kien, FREE XOSOSO,

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 17-12-2018 - XSPY

Giải tám 94
Giải bảy 852
Giải sáu 9067 - 6934 - 8594
Giải năm 4740
Giải tư 64278 - 70283 - 15486 - 88325 - 55308 - 84800 - 49598
Giải ba 07195 - 70039
Giải nhì 21951
Giải nhất 42789
Giải đặc biệt 794939
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
00 - 08 - 25 - 34 - 39[2] - 40 - 51 - 52 - 67 - 78 - 83 - 86 - 89 - 94[2] - 95 - 98
4h kqxs phu yen, Bay cach dò, Cau co xo so, Do xo kien, FREE XOSOSO,

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 10-12-2018 - XSPY

Giải tám 92
Giải bảy 322
Giải sáu 7546 - 1564 - 3935
Giải năm 0963
Giải tư 28334 - 05710 - 94706 - 71176 - 13073 - 00692 - 07614
Giải ba 18357 - 13293
Giải nhì 82324
Giải nhất 18426
Giải đặc biệt 266974
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
06 - 10 - 14 - 22 - 24 - 26 - 34 - 35 - 46 - 57 - 63 - 64 - 73 - 74 - 76 - 92[2] - 93
4h kqxs phu yen, Bay cach dò, Cau co xo so, Do xo kien, FREE XOSOSO,

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 03-12-2018 - XSPY

Giải tám 86
Giải bảy 047
Giải sáu 0144 - 5951 - 5433
Giải năm 0319
Giải tư 14061 - 64361 - 32176 - 19024 - 14898 - 95646 - 87503
Giải ba 46612 - 35405
Giải nhì 84617
Giải nhất 89373
Giải đặc biệt 112539
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
03 - 05 - 12 - 17 - 19 - 24 - 33 - 39 - 44 - 46 - 47 - 51 - 61[2] - 73 - 76 - 86 - 98
4h kqxs phu yen, Bay cach dò, Cau co xo so, Do xo kien, FREE XOSOSO,

Kết quả Xổ số Phú Yên Thứ 2 ngày 26-11-2018 - XSPY

Giải tám 05
Giải bảy 223
Giải sáu 4022 - 1208 - 1069
Giải năm 4049
Giải tư 89661 - 43005 - 12570 - 07614 - 61466 - 42955 - 16660
Giải ba 47451 - 64704
Giải nhì 69297
Giải nhất 43588
Giải đặc biệt 120411
Hai số cuối của các giải Phú Yên:
04 - 05[2] - 08 - 11 - 14 - 22 - 23 - 49 - 51 - 55 - 60 - 61 - 66 - 69 - 70 - 88 - 97
4h kqxs phu yen, Bay cach dò, Cau co xo so, Do xo kien, FREE XOSOSO,

Xổ số Phú Yên

Xổ số Phú Yên mở thưởng vào ngày thứ 2 hàng tuần