Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 26-11-2021 - XSTV

Giải tám 03
Giải bảy 102
Giải sáu 4015 8917 2999
Giải năm 0087
Giải tư 55079 42220 07400 56221 04203 75004 72241
Giải ba 21014 74948
Giải nhì 34916
Giải nhất 28460
Giải đặc biệt 813796
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 02 - 03[2] - 04 - 14 - 15 - 16 - 17 - 20 - 21 - 41 - 48 - 60 - 79 - 87 - 96 - 99
Xo sô tra, ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 19-11-2021 - XSTV

Giải tám 01
Giải bảy 931
Giải sáu 0320 4294 7264
Giải năm 1813
Giải tư 64098 14073 77330 04302 34048 31380 90454
Giải ba 12488 60235
Giải nhì 28229
Giải nhất 78992
Giải đặc biệt 200426
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 02 - 13 - 20 - 26 - 29 - 30 - 31 - 35 - 48 - 54 - 64 - 73 - 80 - 88 - 92 - 94 - 98
Xo sô tra, ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 12-11-2021 - XSTV

Giải tám 39
Giải bảy 829
Giải sáu 1079 4296 0002
Giải năm 8229
Giải tư 22031 80646 24420 96195 85493 76270 51437
Giải ba 70695 90939
Giải nhì 58276
Giải nhất 44305
Giải đặc biệt 486725
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 05 - 20 - 25 - 29[2] - 31 - 37 - 39[2] - 46 - 70 - 76 - 79 - 93 - 95[2] - 96
Xo sô tra, ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 05-11-2021 - XSTV

Giải tám 23
Giải bảy 485
Giải sáu 8150 5088 6709
Giải năm 4711
Giải tư 91773 97604 09870 82149 28693 46454 67611
Giải ba 06669 43695
Giải nhì 66315
Giải nhất 06791
Giải đặc biệt 010000
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 04 - 09 - 11[2] - 15 - 23 - 49 - 50 - 54 - 69 - 70 - 73 - 85 - 88 - 91 - 93 - 95
Xo sô tra, ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 29-10-2021 - XSTV

Giải tám 44
Giải bảy 717
Giải sáu 3827 3874 4523
Giải năm 5807
Giải tư 86111 79216 98806 19428 50755 49335 07804
Giải ba 41202 57405
Giải nhì 81293
Giải nhất 03208
Giải đặc biệt 055277
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
02 - 04 - 05 - 06 - 07 - 08 - 11 - 16 - 17 - 23 - 27 - 28 - 35 - 44 - 55 - 74 - 77 - 93
Xo sô tra, ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 22-10-2021 - XSTV

Giải tám 46
Giải bảy 264
Giải sáu 3239 6659 9275
Giải năm 6825
Giải tư 58843 37948 44683 14807 54719 06402 42624
Giải ba 71308 14967
Giải nhì 09902
Giải nhất 42000
Giải đặc biệt 670059
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 02[2] - 07 - 08 - 19 - 24 - 25 - 39 - 43 - 46 - 48 - 59[2] - 64 - 67 - 75 - 83
Xo sô tra, ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 02-07-2021 - XSTV

Giải tám 87
Giải bảy 880
Giải sáu 1764 6482 3223
Giải năm 3356
Giải tư 27207 93201 69866 63367 60709 06017 58528
Giải ba 59196 49426
Giải nhì 12941
Giải nhất 94454
Giải đặc biệt 531312
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 07 - 09 - 12 - 17 - 23 - 26 - 28 - 41 - 54 - 56 - 64 - 66 - 67 - 80 - 82 - 87 - 96
Xo sô tra, ket qua so xo,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 25-06-2021 - XSTV

Giải tám 80
Giải bảy 553
Giải sáu 1829 6039 0350
Giải năm 1848
Giải tư 65566 27185 48332 68600 98996 02065 53130
Giải ba 60771 56060
Giải nhì 91112
Giải nhất 24143
Giải đặc biệt 707542
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
00 - 12 - 29 - 30 - 32 - 39 - 42 - 43 - 48 - 50 - 53 - 60 - 65 - 66 - 71 - 80 - 85 - 96
Xo sô tra, ket qua so xo,

Xổ số Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần

Cờ thế