Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 14-06-2019 - XSTV

Giải tám 55
Giải bảy 982
Giải sáu 6823 7216 3387
Giải năm 2205
Giải tư 58805 68361 28256 42466 30264 66479 94950
Giải ba 58734 94033
Giải nhì 44439
Giải nhất 71831
Giải đặc biệt 393591
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
05[2] - 16 - 23 - 31 - 33 - 34 - 39 - 50 - 55 - 56 - 61 - 64 - 66 - 79 - 82 - 87 - 91
xo so tinh, xo so tra, so xo tra, so xo tra, sx tra vinh,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 07-06-2019 - XSTV

Giải tám 89
Giải bảy 350
Giải sáu 5121 6413 2085
Giải năm 0778
Giải tư 01379 13212 53793 79711 82543 29399 16274
Giải ba 79342 00419
Giải nhì 55490
Giải nhất 06823
Giải đặc biệt 155608
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
08 - 11 - 12 - 13 - 19 - 21 - 23 - 42 - 43 - 50 - 74 - 78 - 79 - 85 - 89 - 90 - 93 - 99
xo so tinh, xo so tra, so xo tra, so xo tra, sx tra vinh,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 31-05-2019 - XSTV

Giải tám 50
Giải bảy 510
Giải sáu 1170 3359 2207
Giải năm 0456
Giải tư 36940 45519 57009 44495 57030 32623 25503
Giải ba 47772 56669
Giải nhì 66575
Giải nhất 60124
Giải đặc biệt 653395
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
03 - 07 - 09 - 10 - 19 - 23 - 24 - 30 - 40 - 50 - 56 - 59 - 69 - 70 - 72 - 75 - 95[2]
xo so tinh, xo so tra, so xo tra, so xo tra, sx tra vinh,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 24-05-2019 - XSTV

Giải tám 51
Giải bảy 733
Giải sáu 7290 4080 0220
Giải năm 5191
Giải tư 42210 42653 51762 73219 30450 88753 38603
Giải ba 88622 16226
Giải nhì 90074
Giải nhất 27310
Giải đặc biệt 169976
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
03 - 10[2] - 19 - 20 - 22 - 26 - 33 - 50 - 51 - 53[2] - 62 - 74 - 76 - 80 - 90 - 91
xo so tinh, xo so tra, so xo tra, so xo tra, sx tra vinh,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 17-05-2019 - XSTV

Giải tám 21
Giải bảy 525
Giải sáu 8392 8925 4243
Giải năm 0371
Giải tư 10477 65822 07563 99414 04077 49965 43935
Giải ba 23612 56247
Giải nhì 73452
Giải nhất 29258
Giải đặc biệt 924653
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
12 - 14 - 21 - 22 - 25[2] - 35 - 43 - 47 - 52 - 53 - 58 - 63 - 65 - 71 - 77[2] - 92
xo so tinh, xo so tra, so xo tra, so xo tra, sx tra vinh,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 10-05-2019 - XSTV

Giải tám 57
Giải bảy 809
Giải sáu 7444 2006 9975
Giải năm 4103
Giải tư 95688 06571 75057 15824 72601 89340 26736
Giải ba 12368 23351
Giải nhì 36250
Giải nhất 29326
Giải đặc biệt 438613
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 03 - 06 - 09 - 13 - 24 - 26 - 36 - 40 - 44 - 50 - 51 - 57[2] - 68 - 71 - 75 - 88
xo so tinh, xo so tra, so xo tra, so xo tra, sx tra vinh,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 03-05-2019 - XSTV

Giải tám 47
Giải bảy 513
Giải sáu 4918 4461 5549
Giải năm 2170
Giải tư 40711 17366 68504 76353 36778 92745 34322
Giải ba 61752 74611
Giải nhì 89743
Giải nhất 78694
Giải đặc biệt 263732
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
04 - 11[2] - 13 - 18 - 22 - 32 - 43 - 45 - 47 - 49 - 52 - 53 - 61 - 66 - 70 - 78 - 94
xo so tinh, xo so tra, so xo tra, so xo tra, sx tra vinh,

Kết quả Xổ số Trà Vinh Thứ 6 ngày 26-04-2019 - XSTV

Giải tám 66
Giải bảy 410
Giải sáu 8655 0260 3710
Giải năm 4327
Giải tư 63917 82748 73470 56612 47902 45635 78985
Giải ba 67653 62103
Giải nhì 47801
Giải nhất 44316
Giải đặc biệt 359857
Hai số cuối của các giải Trà Vinh:
01 - 02 - 03 - 10[2] - 12 - 16 - 17 - 27 - 35 - 48 - 53 - 55 - 57 - 60 - 66 - 70 - 85
xo so tinh, xo so tra, so xo tra, so xo tra, sx tra vinh,

Xổ số Trà Vinh

Xổ số Trà Vinh mở thưởng vào ngày thứ 6 hàng tuần

Cờ thế