Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 26-06-2022 - XSKG

Giải tám 24
Giải bảy 777
Giải sáu 7191 8380 6524
Giải năm 8298
Giải tư 25702 16656 86737 03920 73196 11313 20351
Giải ba 60325 97899
Giải nhì 37721
Giải nhất 00957
Giải đặc biệt 099904
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
02 - 04 - 13 - 20 - 21 - 24[2] - 25 - 37 - 51 - 56 - 57 - 77 - 80 - 91 - 96 - 98 - 99

Kết quả Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 19-06-2022 - XSKG

Giải tám 52
Giải bảy 543
Giải sáu 6886 1539 2978
Giải năm 2678
Giải tư 90978 16680 02592 78733 01522 86156 50057
Giải ba 74143 59038
Giải nhì 49055
Giải nhất 34085
Giải đặc biệt 659215
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
15 - 22 - 33 - 38 - 39 - 43[2] - 52 - 55 - 56 - 57 - 78[3] - 80 - 85 - 86 - 92

Kết quả Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 12-06-2022 - XSKG

Giải tám 54
Giải bảy 860
Giải sáu 4507 4482 8731
Giải năm 3695
Giải tư 38394 54972 07310 83484 63786 04546 59748
Giải ba 21045 99249
Giải nhì 39480
Giải nhất 13659
Giải đặc biệt 152901
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 07 - 10 - 31 - 45 - 46 - 48 - 49 - 54 - 59 - 60 - 72 - 80 - 82 - 84 - 86 - 94 - 95

Kết quả Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 05-06-2022 - XSKG

Giải tám 33
Giải bảy 671
Giải sáu 6243 2412 6637
Giải năm 2445
Giải tư 76598 54040 72211 82813 14821 24714 17657
Giải ba 69244 90036
Giải nhì 68731
Giải nhất 45058
Giải đặc biệt 582019
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
11 - 12 - 13 - 14 - 19 - 21 - 31 - 33 - 36 - 37 - 40 - 43 - 44 - 45 - 57 - 58 - 71 - 98

Kết quả Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 29-05-2022 - XSKG

Giải tám 39
Giải bảy 171
Giải sáu 1015 7022 6647
Giải năm 4904
Giải tư 60103 54114 07938 60800 64265 96670 53538
Giải ba 48222 88922
Giải nhì 09425
Giải nhất 71374
Giải đặc biệt 615562
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
00 - 03 - 04 - 14 - 15 - 22[3] - 25 - 38[2] - 39 - 47 - 62 - 65 - 70 - 71 - 74

Kết quả Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 22-05-2022 - XSKG

Giải tám 13
Giải bảy 405
Giải sáu 4244 5418 7676
Giải năm 3811
Giải tư 54679 85137 51889 30072 22822 99861 46470
Giải ba 88302 80370
Giải nhì 44601
Giải nhất 12899
Giải đặc biệt 042104
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 02 - 04 - 05 - 11 - 13 - 18 - 22 - 37 - 44 - 61 - 70[2] - 72 - 76 - 79 - 89 - 99

Kết quả Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 15-05-2022 - XSKG

Giải tám 54
Giải bảy 741
Giải sáu 4257 9293 1093
Giải năm 7102
Giải tư 67340 06776 44849 73147 00375 85117 36077
Giải ba 98457 46656
Giải nhì 42192
Giải nhất 19873
Giải đặc biệt 797080
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
02 - 17 - 40 - 41 - 47 - 49 - 54 - 56 - 57[2] - 73 - 75 - 76 - 77 - 80 - 92 - 93[2]

Kết quả Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 08-05-2022 - XSKG

Giải tám 25
Giải bảy 943
Giải sáu 0601 1058 7636
Giải năm 5543
Giải tư 12570 33945 10073 82194 93994 64659 38974
Giải ba 89425 99702
Giải nhì 94052
Giải nhất 75833
Giải đặc biệt 221379
Hai số cuối của các giải Kiên Giang:
01 - 02 - 25[2] - 33 - 36 - 43[2] - 45 - 52 - 58 - 59 - 70 - 73 - 74 - 79 - 94[2]

Xổ số Kiên Giang

Xổ số Kiên Giang mở thưởng vào ngày CN hàng tuần

Cờ thế