Ngày mở thưởng

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 14-12-2019 - XSMB

Giải ĐB 46694
Giải nhất 27845
Giải nhì 12778 89706
Giải ba 54926 08984 08686 56570 44875 73002
Giải tư 9929 3558 1783 3340
Giải năm 0882 1592 3379 5540 6902 6705
Giải sáu 902 424 989
Giải bảy 21 93 46 91
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
02[3] - 05 - 06 - 21 - 24 - 26 - 29 - 40[2] - 45 - 46 - 58 - 70 - 75 - 78 - 79 - 82 - 83 - 84 - 86 - 89 - 91 - 92 - 93 - 94
do so thu do, nxo xo thu do, so so thu do, so xo thu do, xi xo thu do,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 6 ngày 13-12-2019 - XSMB

Giải ĐB 30476
Giải nhất 17496
Giải nhì 47249 90117
Giải ba 30651 25932 08860 47643 84575 35326
Giải tư 6388 3260 5848 9692
Giải năm 8728 3876 9586 2561 4060 0484
Giải sáu 114 493 213
Giải bảy 49 16 93 01
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
01 - 13 - 14 - 16 - 17 - 26 - 28 - 32 - 43 - 48 - 49[2] - 51 - 60[3] - 61 - 75 - 76[2] - 84 - 86 - 88 - 92 - 93[2] - 96
do so thu do, nxo xo thu do, so so thu do, so xo thu do, xi xo thu do,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 5 ngày 12-12-2019 - XSMB

Giải ĐB 02447
Giải nhất 23701
Giải nhì 94768 43773
Giải ba 34312 78176 73739 98699 01948 81694
Giải tư 1223 2760 9504 2227
Giải năm 9658 8562 9140 8035 7369 5301
Giải sáu 823 024 875
Giải bảy 82 27 01 77
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
01[3] - 04 - 12 - 23[2] - 24 - 27[2] - 35 - 39 - 40 - 47 - 48 - 58 - 60 - 62 - 68 - 69 - 73 - 75 - 76 - 77 - 82 - 94 - 99
do so thu do, nxo xo thu do, so so thu do, so xo thu do, xi xo thu do,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 4 ngày 11-12-2019 - XSMB

Giải ĐB 45585
Giải nhất 26900
Giải nhì 47799 47976
Giải ba 95101 01642 51778 59422 09554 92597
Giải tư 2550 5459 7120 5357
Giải năm 4847 7910 2238 1778 8224 3918
Giải sáu 161 007 599
Giải bảy 44 53 15 87
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
00 - 01 - 07 - 10 - 15 - 18 - 20 - 22 - 24 - 38 - 42 - 44 - 47 - 50 - 53 - 54 - 57 - 59 - 61 - 76 - 78[2] - 85 - 87 - 97 - 99[2]
do so thu do, nxo xo thu do, so so thu do, so xo thu do, xi xo thu do,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 3 ngày 10-12-2019 - XSMB

Giải ĐB 99233
Giải nhất 04048
Giải nhì 90872 74919
Giải ba 34194 57180 98381 71936 60766 36296
Giải tư 6244 9587 6523 1332
Giải năm 2400 6824 0764 1716 5809 5722
Giải sáu 862 716 387
Giải bảy 60 49 54 21
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
00 - 09 - 16[2] - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 32 - 33 - 36 - 44 - 48 - 49 - 54 - 60 - 62 - 64 - 66 - 72 - 80 - 81 - 87[2] - 94 - 96
do so thu do, nxo xo thu do, so so thu do, so xo thu do, xi xo thu do,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 2 ngày 09-12-2019 - XSMB

Giải ĐB 55076
Giải nhất 95857
Giải nhì 30076 21812
Giải ba 93192 70815 05021 45931 71559 83836
Giải tư 0047 6937 0027 7072
Giải năm 4383 7811 9536 4023 4208 3913
Giải sáu 294 128 393
Giải bảy 87 22 38 01
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
01 - 08 - 11 - 12 - 13 - 15 - 21 - 22 - 23 - 27 - 28 - 31 - 36[2] - 37 - 38 - 47 - 57 - 59 - 72 - 76[2] - 83 - 87 - 92 - 93 - 94
do so thu do, nxo xo thu do, so so thu do, so xo thu do, xi xo thu do,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ nhật ngày 08-12-2019 - XSMB

Giải ĐB 70840
Giải nhất 48639
Giải nhì 81448 53586
Giải ba 19956 25150 83500 03325 39976 37619
Giải tư 6944 3729 9163 6592
Giải năm 2549 6178 8639 2290 6867 2566
Giải sáu 754 164 169
Giải bảy 96 42 77 12
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
00 - 12 - 19 - 25 - 29 - 39[2] - 40 - 42 - 44 - 48 - 49 - 50 - 54 - 56 - 63 - 64 - 66 - 67 - 69 - 76 - 77 - 78 - 86 - 90 - 92 - 96
do so thu do, nxo xo thu do, so so thu do, so xo thu do, xi xo thu do,

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ 7 ngày 07-12-2019 - XSMB

Giải ĐB 60238
Giải nhất 57799
Giải nhì 11209 23021
Giải ba 79872 56878 82229 45216 55661 53246
Giải tư 6956 0956 7728 3141
Giải năm 6968 6916 8828 8306 4592 1636
Giải sáu 904 273 582
Giải bảy 21 99 68 40
Hai số cuối của các giải Miền Bắc:
04 - 06 - 09 - 16[2] - 21[2] - 28[2] - 29 - 36 - 38 - 40 - 41 - 46 - 56[2] - 61 - 68[2] - 72 - 73 - 78 - 82 - 92 - 99[2]
do so thu do, nxo xo thu do, so so thu do, so xo thu do, xi xo thu do,

Xổ số Miền Bắc

Xổ số Miền Bắc mở thưởng vào tất cả các ngày trong tuần

Cờ thế