Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2021       
   836339   
   769537   
   202976   
   945895   
       
Tháng 6-2021   773465   
   057078   
   730894   
       
       
Cờ thế