Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2021   681879   
   931748   
   691122   
   604416   
       
Tháng 12-2021   467992   
       
       
       
       
Cờ thế