Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2023   009170   
   379134   
   745698   
   976172   
       
Tháng 6-2023   100086   
   141380   
       
       
       
Cờ thế