Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2022   284450   
   009646   
   602856   
   237945   
       
Tháng 12-2022   916101   
       
       
       
       
Cờ thế