Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2021       
 315576     
 803888     
 532071     
 322012     
Tháng 5-2021       
 103313     
 412906     
       
       
       
Cờ thế