Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2022       
 042795     
 229309     
 835167     
 705311     
Tháng 7-2022       
       
       
       
       
Cờ thế