Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2021       
 496790     
 310500     
 082430     
 308101     
Tháng 5-2021       
 393350     
 620492     
       
       
       
Cờ thế