Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2024   517422   
   051442   
   229333   
   725475   
       
Tháng 6-2024       
   609435   
   866431   
   283930   
       
Cờ thế