Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2021   088654   
   047927   
   823116   
   867903   
       
Tháng 12-2021   947986   
       
       
       
       
Cờ thế