Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2019    638896  
    448568  
    315967  
    751246  
    738329  
Tháng 6-2019       
    085331  
    429157  
       
       
Cờ thế