Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2019    023311  
    345023  
    695082  
    072923  
       
Tháng 3-2019    881680  
    983082  
    445700  
    763984