Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2022    996421  
    970101  
    247969  
    881693  
    993386  
Tháng 8-2022    687390  
       
       
       
       
Cờ thế