Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2018       
    822409  
    486534  
    923840  
    884490  
       
Tháng 1-2019    033002  
    420753  
    284914