Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2019     582188 
     949729 
     334053 
     031192 
     584539 
Tháng 7-2019     820295 
     382454 
       
       
       
Cờ thế