Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2019     874804 
     695366 
     954909 
     337221 
       
Tháng 3-2019     688017 
     680435 
     502257 
     744566