Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2021     547863 
     028956 
     714325 
     361481 
     227246 
       
Tháng 6-2021     386226 
     836475 
     887162 
       
       
Cờ thế