Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2024     867511 
     804467 
     517325 
     172692 
       
Tháng 2-2024     448719 
     317633 
     284420 
     029267 
       
Cờ thế