Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2021   215172   
   989942   
   504406   
   366350   
       
Tháng 12-2021   243110   
       
       
       
       
Cờ thế