Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2021       
   334231   
   955086   
   702581   
   038239   
       
Tháng 6-2021   842196   
   435569   
   995407   
       
       
Cờ thế