Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2022   738090   
   571324   
   071559   
   573288   
       
Tháng 12-2022   210867   
       
       
       
       
Cờ thế