Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2022   672006   
   284521   
   506090   
   029023   
   373430   
Tháng 7-2022       
       
       
       
       
Cờ thế