Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2024979537      
657088      
492570      
063778      
271422      
Tháng 2-2024       
219975      
261568      
627736      
       
Cờ thế