Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2021       
651193      
578437      
990966      
870363      
Tháng 5-2021       
213975      
641471      
       
       
       
Cờ thế