Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2022       
  057134    
  861557    
  619143    
  414966    
Tháng 10-2022       
       
       
       
       
       
Cờ thế