Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2024  075937    
  422896    
  611405    
  968505    
  244368    
Tháng 6-2024       
  786745    
  745560    
  897704    
       
Cờ thế