Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2023  195447    
  128993    
  253231    
  238481    
  290965    
Tháng 6-2023       
  326237    
       
       
       
Cờ thế