Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2021  091750    
  575418    
  730625    
  871454    
       
Tháng 12-2021  703270    
       
       
       
       
Cờ thế