Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2022       
  226042    
  209667    
  127330    
  961362    
Tháng 5-2022       
  264654    
  254658    
  547303    
  353900    
       
Cờ thế