Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2019     220410 
  828237  875871 
  009802  808663 
  180234  011093 
  386063    
Tháng 3-2019     530120 
  364030  840864 
  103812  957123 
  989705  106293