Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2023  393193  605606 
  393019  029456 
  733872  640591 
  388440  908857 
  067158    
Tháng 12-2023     014567 
       
       
       
       
Cờ thế