Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2022     641990 
  936017  995169 
  119564  957353 
  350639  057488 
  784144  775659 
Tháng 5-2022       
  330108  027769 
  828046  512793 
  150322  888026 
  691820    
       
Cờ thế