Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2021     765127 
  105669  943716 
  657990  461716 
  471070  346201 
  973856  088324 
       
Tháng 6-2021  244539  145815 
  316693  014160 
  012987  756717 
  003055    
       
Cờ thế