Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2021  227010  883768 
  213664  094286 
  879542  416968 
  477124  884055 
       
Tháng 12-2021  445153    
       
       
       
       
Cờ thế