Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2018     487435 
  669590  926443 
  263545  987218 
  183405  751693 
  107610  436318 
       
Tháng 1-2019  544025  038004 
  660796  950224 
  673475