Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2019     592267 
  857095  327305 
  475522  495709 
  413221  522502 
  413217  489203 
Tháng 7-2019  016167  264780 
  832738  426173 
  072745    
       
       
Cờ thế