Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2019     006174 
     012494 
     974703 
     911602 
     696298 
Tháng 7-2019     410940 
     990175 
       
       
       
Cờ thế