Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 9-2022     281288 
     997167 
     137609 
     892092 
       
Tháng 10-2022     337479 
       
       
       
       
       
Cờ thế