Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2023     530068 
     564592 
     965588 
     479792 
       
Tháng 3-2023     571009 
     546932 
     464369 
     282583 
       
Cờ thế