Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2022     799914 
     177168 
     413425 
     804668 
     025388 
Tháng 5-2022       
     359027 
     837920 
     188947 
       
       
Cờ thế