Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2021 138773     
 447843     
 966871     
 012181     
 089482     
Tháng 7-2021       
 874814     
 680712     
 734881     
       
Cờ thế