Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2021       
  074509    
  669266    
  172727    
  019035    
       
Tháng 6-2021  860270    
  422435    
  503155    
  260023    
       
Cờ thế