Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2021  141606    
  334906    
  579734    
  665654    
       
Tháng 12-2021  440850    
       
       
       
       
Cờ thế