Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2023  798468    
  005021    
  782638    
  459317    
  776856    
Tháng 6-2023       
  977881    
       
       
       
Cờ thế