Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2022  719540    
  976738    
  215188    
  358145    
  560146    
Tháng 7-2022       
       
       
       
       
Cờ thế