Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2024664781      
600981      
473495      
383815      
252764      
Tháng 2-2024       
215543      
659427      
361025      
       
Cờ thế