Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2021       
830718      
950928      
180944      
288261      
Tháng 5-2021       
153732      
983510      
       
       
       
Cờ thế