Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2022       
776565      
013043      
122255      
078469      
Tháng 8-2022881367      
234216      
       
       
       
Cờ thế