Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 7-2022    681925  
    866200  
    007367  
    202672  
    387926  
Tháng 8-2022    109970  
       
       
       
       
Cờ thế