Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2019     306692 
     895911 
     551906 
     879079 
       
Tháng 3-2019     295246 
     956757 
     045026 
     952227