Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2019     350010 
     129255 
     397460 
     178926 
     285293 
Tháng 7-2019     833758 
     052345 
       
       
       
Cờ thế