Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2018     718658 
     828126 
     340341 
     345768 
     576831 
       
Tháng 1-2019     406311 
     967531