Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2021     930599 
     169022 
     259699 
     034070 
     127077 
       
Tháng 6-2021     482668 
     514345 
     355910 
       
       
Cờ thế