Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2024     119818 
     961453 
     468109 
     953928 
     378947 
Tháng 4-2024     970856 
     282175 
       
       
       
Cờ thế