Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2021  124286   582257
  497660   944964
  662055   163825
  594992   467908
       
Tháng 12-2021  551882    
       
       
       
       
Cờ thế