Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2022      793260
  041452   219407
  603534   050624
  830914   784089
  244246    
Tháng 5-2022      562960
  130603   154202
  269222   387627
  824337   399918
  633266    
       
Cờ thế