Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2024  689870   657289
  982711   852112
  066469   326998
  097951   075089
  878327    
Tháng 2-2024      008488
  125098   881049
  611547   195624
  454123    
       
Cờ thế