Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2021      689925
  726801   871627
  951922   650162
  146642   874062
  631010   938452
       
Tháng 6-2021  094222   572857
  082789   691870
  451737   375658
  462695    
       
Cờ thế