Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2024      930313
      657413
      898524
      229909
       
Tháng 2-2024      286017
      026682
      901656
       
       
Cờ thế