Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2021      311230
      419817
      021374
      183054
       
Tháng 12-2021       
       
       
       
       
Cờ thế