Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2024      127270
      980888
      864267
      244215
       
Tháng 2-2024      795661
      965046
      977947
       
       
Cờ thế