Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2021      267034
      572332
      226436
      532827
      449161
       
Tháng 6-2021      040871
      009847
      425721
       
       
Cờ thế