Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2021      368140
      889335
      265175
      319177
      922625
       
Tháng 6-2021      630300
      917483
      491178
       
       
Cờ thế