Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2024      082618
      909300
      491635
      816662
       
Tháng 2-2024      959134
      507808
      241415
       
       
Cờ thế