Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2023     206576 
     845326 
     352100 
     964522 
       
Tháng 3-2023     105598 
     804991 
     770175 
     814707 
       
Cờ thế