Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 3-2024     781762 
     349403 
     879406 
     706387 
     565625 
Tháng 4-2024     522519 
     569704 
       
       
       
Cờ thế