Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2019     039714 
     674067 
     010277 
     622004 
       
Tháng 6-2019     626994 
     717791 
     619250 
       
       
Cờ thế