Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2019     258538 
     974452 
     247259 
     851705 
       
Tháng 3-2019     205144 
     096908 
     270020 
     556674