Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 1-2024353596      
112673      
591812      
760075      
632127      
Tháng 2-2024       
984658      
246385      
390264      
       
Cờ thế