Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2021       
315288      
463088      
313089      
736413      
Tháng 5-2021       
385088      
807860      
       
       
       
Cờ thế