Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 11-2021   139026   
   745264   
   728596   
   729074   
       
Tháng 12-2021   501593   
       
       
       
       
Cờ thế