Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2024   249510   
   592097   
   843919   
   052696   
       
Tháng 6-2024       
   033997   
   106727   
   325633   
       
Cờ thế