Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2022   008257   
   374066   
   749246   
   851225   
   845265   
Tháng 7-2022       
       
       
       
       
Cờ thế