Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 6-2022       
 301923     
 627474     
 473744     
 830046     
Tháng 7-2022       
       
       
       
       
Cờ thế