Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2021       
 266711     
 356800     
 284560     
 587690     
       
Tháng 6-2021 543700     
 434991     
 441341     
 376155     
       
Cờ thế