Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2023     127946 
     593769 
     445802 
     235566 
       
Tháng 3-2023     902168 
     987289 
     767316 
     962996 
       
Cờ thế