Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 4-2022     850844 
     301890 
     979643 
     804560 
     599053 
Tháng 5-2022       
     109725 
     042146 
     452711 
       
       
Cờ thế