Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 2-2019     207119 
     667786 
     149913 
     192586 
       
Tháng 3-2019     013504 
     374890 
     028951 
     556774