Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2019     459244 
     757526 
     652107 
     661477 
       
Tháng 6-2019     801316 
     556155 
     292955 
       
       
Cờ thế