Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 5-2021     197901 
     993759 
     647110 
     473339 
     359928 
       
Tháng 6-2021     585324 
     003338 
     746197 
       
       
Cờ thế