Thống kê kết quả

Biểu đồ xuất hiện của các số từ 00-99

Bảng số giải đặc biệt

 Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
Tháng 12-2018     294843 
     439121 
     995141 
     498190 
     697504 
       
Tháng 1-2019     036550 
     586721